Ūkių sėkmę lemia trumpos tiekimo grandinės

G. Sakalauskienė aprodė savo ekologinį ūkį. Šiame lauke auga smidrai G. Sakalauskienė aprodė savo ekologinį ūkį. Šiame lauke auga smidrai

Trumpos tiekimo grandinės – galimybė šalies ūkinin­kams realizuoti savo užaugintą ir perdirbtą produkciją, o vartotojams – įsigyti šviežių ir sveikų produktų, pa­ga­mintų Lietuvoje. Ko reikia, kad šios grandinės klestėtų, diskutuota Ukmergėje. 

Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos kaimo tinklo Uk­mer­gėje surengtas išvažiuojamasis renginys „Paramos trumpoms tiekimo grandinėms aspektai“ buvo skirtas ska­tinti trumpųjų tiekimo grandinių atsiradimą Lietuvoje. Jos skirtinguose regionuose kuriasi nevienodai intensy­viai.

Renginio metu pristatyti trys skirtingi trumpų grandinių projektai, apsilankant Ukmergės rajono ekologiniuose ūkiuose, vaikų lopšelyje-darželyje „Žiogelis“.

Iš ūkio – ant stalo

Genutės Sakalauskienės eko­loginis ūkis yra Deltuvos seniūnijoje, Žalgirių kaime. Prieš 18 metų pradėjusi nuo 10 hek­tarų juodųjų serbentų ir aviečių ūkio šiandien ūkininkė dirba 35 ha žemės. Užsiima ne tik auginimu, bet ir gamyba bei socialine šviečiamąja veikla. 

Ūkiui vystantis, įsirengė perdirbimo cechą, patalpas sandėliavimui, šiltnamius, išplėtė asortimentą – augina įvairesnių uogų, daržovių, gamina uogienes, pagardus bei kitus gaminius. Cechas veikia ištisus metus.

Kai startavo Žemės ūkio ministerijos parama vaikų darželiams, organizuojant maitinimą, atsirado konkrečių daržovių ir vaisių poreikis. 

Produkciją ūkininkė realizuoja įvairiais trumpos grandinės kanalais. Darželiai produkciją perka per Ukmergės vartotojų kooperatyvą arba už­sisako tiesiogiai. Sezono me­tu ūkininkė prekiauja turgeliuose. Švieži ir perdirbti produktai pasiekia ir prekybos tinklų bei kitų parduotuvių lentynas.

Tiekia restoranams

Stragių ekologinis ūkis yra Deltuvos seniūnijoje, Leon­po­lio kaime. Ūkininkas Min­dau­gas Stragis dirba 40 ha žemės. Gavęs paramą trumpoms tiekimo grandinėms, kartu su partneriais jis įkūrė UAB „Eko­market“, kuri superka ir par­duoda partnerių (ūkininkų) užaugintą bei pagamintą produkciją.

Ūkis specializuojasi šakniavaisių srityje. Augina bulves, ropes, ridikus, moliūgus ir kitas daržoves – tai, kas ant stalo gali būti patiekiama ištisus metus, taip pat uogų, vaisių. Sezono metu pakeltose lysvėse augina ir žalumynų. Per metus nuima 3–4 jų derlius. 

Dabar ūkis įsirengė ir džiovyklą. Ko neparduoda, pertek­lių džiovina. Įrengti aruodai, šaldytuvai, obuolių sandėlis, sul­čių spaudykla. Mindaugas sako, jog, perdirbant produkciją, ne tik plečiamas jos asortimentas, bet ir kovojama su maisto švaistymu. Ūkininkas pasakojo, kad produkciją realizuoja sostinėje. Pagrindiniai pirkėjai – Vilniaus restoranai. Taip pat parduoda ir internetu bei turguje. Iš viso per savaitę paruošia bei realizuoja apie toną produkcijos.

Vaikų maitinimas

Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko patir­ties dalijimasis ir diskusija apie viešojo maitinimo organizavi­mą ekologiškais produktais iki­mokyklinio ugdymo įstaigoje. Šis darželis yra vienas pirmųjų Lietuvoje, pradėjusių vaikus maitinti ekologišku ir pagal Nacionalinės maisto kokybės (NKP) sistemos reikalavimus pagamintu maistu. 

Įstaigos direktorė Birutė Ju­ce­vičienė papasakojo, kad ekologiškas maitinimas iš pradžių buvo pilotinis projektas, kurį pirmus dvejus metus rėmė savivaldybė. Dabar darželis gauna paramą pagal ekologiškų bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles.

Pasak direktorės, jų virtuvėje naudojama 80 proc. ekologiškų produktų ­– ne tik vaisiai, daržovės, bet ir mėsa. Produktus perka per rajono vartotojų kooperatyvą. Vaikai ekologiškais produktais maitinami jau penkerius metus. Sudarant valgiaraštį, apskaičiuojama, kiek kokių produktų reikės. Vėliau pirkimą išskaido į 10 dalių pagal produktus. Direktorė pasidžiaugė, jog vaikų maitinimo klausimu su jais konsultuojasi kitų rajonų darželiai. 

Ministerijos duomenimis, da­bar šalyje ekologiškai vaikus maitina 78 darželiai. Finan­sa­vimas programai kasmet didinamas. 

Parama trumpoms tiekimo grandinėms

Trumpoms tiekimo grandinėms paramą teikia Europos Sąjunga. Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus patarėja Nomeda Padvaiskaitė pristatė paramos programą. Ja skatinama miesto ir kaimo bendrystė, regionų plėtra, siekiama klimato kaitos, maisto švaistymo mažinimo bei kitų tikslų. Prioritetas – mažųjų ūkių (ne tik ekologinių) konkurencingumo didinimas. 

2014–2020 m. priemonėje finansavimas nuosekliai didė­jo, projektų skaičiai augo. Nusi­stovėjo trys modeliai. Pirmasis skirtas smulkiausiems dalyviams, galima parama iki 150 tūkst. eurų. Antrasis įgyvendi­namas rajoniniu mastu, kai įstaigos perka iš ūkių, galima parama iki 700 tūkst. Eur. Tre­čiasis modelis numato regioninių logistikos centrų steigimą, galima parama iki 1,5 mln. Eur. Du tokie centrai jau įsteigti. 

Su parama atsiranda galimybė steigti prekybos vietą, kompensuojamas darbo užmokestis, komunalinės, transportavimo, prekės ženklo sukūrimo, nuomos ir kt. išlaidos.

Norintys dalyvauti trumpo­siose žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėse iki lapkričio 30 d. gali kreiptis paramos į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos. Šio rudens paraiškoms skirta beveik 5 mln. Eur. Naujam laikotarpiui planuojama 10 mln. Eur. Pirmasis šaukimas vyks kitais metais.

Pirkimų galimybės

Viešųjų pirkimų tarnybos vyr. patarėjas Kęstutis Kazulis informavo, kaip organizuoti maisto produktų pirkimą.

Lietuvoje yra apie 4 tūkst. perkančiųjų organizacijų, tačiau ūkininkai ir pirkėjai neranda vieni kitų. K. Kazulis pri­minė, kad mažos vertės (iki 15 tūkst. Eur per metus) pirkimus įstaigos gali vykdyti be viešo pirkimo. Dideli pirkimai vykdomi apklausų būdu. Teikiami pasiūlymai, vyksta jų vertinimas ir kitos procedūros per numatytą laiką. Išimtis – neskelbiamos derybos. Vieniems kitus rasti padeda pirkimų platformos CPO, CVP.

Dar vienas būdas – „žalieji pirkimai“, perkant specialiais ženklais pažymėtą produkciją. Perkančiosios organizacijos turi skelbti pirkimų planą, kuriame įtrauktos ir neskelbiamos derybos. Tiekėjai, matydami planus, gali būti proaktyvūs ir pasisiūlyti.

Pagalbos platforma

ŽŪM Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Ilona Javičienė pristatė interneto svetainę www.maistograndine.lt, skirtą trumpų tiekimo grandinių vystytojams. Platforma skirta pardavėjams bei pirkėjams padėti surasti vieniems kitus, taip pat ir sa­varankiškam mokymuisi. Tie­kėjai ir pirkėjai galės susikurti savo paskyras, o lankytojai – susipažinti su grandinėmis. 

Žemės ūkio ministerijos kancleris Valdas Aleknavičius atkreipė dėmesį, kad matyti pa­vyzdžiai – skirtingi. Vienas ūkis ir gamina, ir perdirba, o reali­za­ciją vykdo per žemės ūkio ko­operatyvus, asociacijas. Kitas daug dirba su rinkodara ir kartu plačiai įveiklina savo ūkyje esančius pastatus, investicijas, ieškant rinkos gaminamai produkcijai realizuoti. Lop­še­lio-dar­želio „Žiogelis“ pavyzdys rodo, ko reikia, kad atsirastų paklausa. 

Renginys finansuotas ES lėšomis, jame patirties sėmėsi įvairių savivaldybių ūkininkai.

Skaistės VASILIAUSKAITĖS-DANČENKOVIENĖS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 07 lapkričio 2023 08:30