Ekologinis ūkininkavimas: naudingas ūkininkui, vartotojui ir gamtai

Viena iš ekologiniams ūkiams teikiamos paramos naudų – visuomenė gauna kokybiškesnio maisto, gerinama žmonių sveikata Viena iš ekologiniams ūkiams teikiamos paramos naudų – visuomenė gauna kokybiškesnio maisto, gerinama žmonių sveikata

Iki birželio 21 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio pla­­no (SP) intervencinę priemonę „Ekologinis ūkininkavi­mas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“. Jos pri­imamos kartu su Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškomis. 

Parama ekologiniams ūkiams

„Siekiant, kad ūkininkams būtų paprasčiau, šiemet sujungtos ekologiniams ūkiams skirtos SP paramos priemo­nės – ekologinės siste­mos „Ekolo­gi­nis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažo­lės ir prieskoniniai augalai)“ ir „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ perkeltos į kaimo plėtros priemonę „Eko­lo­ginis ūkininkavimas. Eko­lo­ginio ūkininkavimo tęs­tiniai įsipareigojimai“, nu­statant dvi veiklas: „Pe­rė­­jimas prie ekologinio ūkinin­ka­vimo“, skirtą perėjimo nuo įprastinio prie ekologinio ūkininkavimo praktikos skatinimui, ir „Ekologinis ūkininkavimas“, skirtą jau ekologiškai ūkininkaujantiesiems remti, ‒ šio kvietimo naujovę pristato Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Išmokų už plotus skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Čeponienė. ‒ Taigi 2024 m. pereinantys prie ekologinės gamybos ir ekologinės gamybos plotai bus deklaruojami ir kompensacinės išmokos mokamos pagal vieną SP paramos priemonę“.

Paraiškas paramai gauti gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys aktyvaus ūkininko reikalavimus, nustatytus Paramos už žemės ūkio naud­menas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravi­mo bei kontrolės taisyklėse. Tin­kamas paramai plotas turi bū­ti ne mažesnis kaip 1 ha, susidedantis iš laukų, ne mažesnių kaip 0,1 ha. Atkreiptinas dėmesys, kad plotas, kuris viršys 300 ha ribą, bus remiamas 85 proc. 

J. Čeponienė primena, kad kaimo plėtros priemonės „Eko­­loginis ūkininkavimas. Ekolo­ginio ūkininkavimo tęstiniai įsi­pareigojimai“ įgyvendinimo taisyklėse deklaruojantiesiems sertifikuotas daugiametes žoles pakeistas nustatytas laikomų sertifikuotų ūkinių gyvūnų skaičius iš ne mažiau kaip 0,3 SG už ha į 0,1 SG už ha. Atsiranda galimybė su plotu, kuris deklaruojamas pagal šią kaimo plėtros priemonę, papildomai dalyvauti ir dar dviejose ekologinėse sistemose: „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“. Taip pat ekologinių kompensacinių išmokų dydžiai 2024 m. didėja apie 15–16 proc. 

Pagal veiklas nustatytos kompensacinės išmokos

Ūkiams padeda parama

„Daugelis šalies ekologinių ūkių dirba nuostolingai, tad kompensacinės išmokos gelbsti juos nuo bankroto, ‒ teigia Lietuvos ekologinių ūkių aso­ciacijos pirmininko pavaduotojas Saulius Daniulis, plėtojantis ekologinį grūdininkystės ūkį. ‒ Deklaruodamas pasėlių plotus būtinai užpildysiu ir paraišką paramai pagal kaimo plėtros priemonę „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“. Tačiau ši parama naudinga ne tik ūkininkui, bet ir visai visuomenei“.

Jo teigimu, ekologiniams ūkiams skirta parama skatina darnų vystymąsi ir veiksmingą tokių gamtos išteklių kaip vanduo, dirvožemis ir oras naudojimą. Prisideda stabdant biologinės įvairovės nykimą ir ją didinant. Gerina visuomenės poreikius, susijusius su maistu ir sveikata. Todėl labai svarbu ne tik palaikyti jau esamus ekologinius ūkius, bet ir skatinti šalies ūkininkus atsisakyti chemizuotų ūkių.

Nacionalinės mokėjimo agen­tūros duomenimis, 2023 m. pagal kaimo plėtros priemonę „Ekologinis ūkininkavimas.

Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ buvo pa­teiktos 2093 paraiškos. Be to, ekologiniai ūkiai praėjusiais metais paraiškas teikė ir pagal jiems skirtas ekologines sistemas („Perėjimas prie eko­loginio ūkininkavimo“ – 1061 paraiška, „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“ – 658 paraiškos).

Su visais pakeitimais galima susipažinti Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje, skiltyje „Tiesioginė parama".

Koncentruotą informaciją ūkininkai gali rasti specialiame leidinyje: čia

Prisijungti prie nuotolinių konsultacijų galima čia.

Nuotr. iš „Santarvės“ redakcijos archyvo

Atnaujinta Penktadienis, 10 gegužės 2024 10:59