Duotas startas švietimo įstaigų remontui

Įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“, Ši­­la­lės savivaldybėje pasirašytos sutartys su rangovais dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Kaltinėnų Alek­sand­ro Stulginskio, Laukuvos Norberto Vėliaus bei Pa­jūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijų remontų. 

Šilalės progimnazijoje darbus atliks UAB „Kvėdarsta“ – savivaldybė skelbia, kad šios sutarties vertė yra 440 tūkst. 440 eurų. Įmonė darbus progimna­zijos pradinių klasių pastato ant­rajame korpuse numato atlikti per metus nuo sutarties įsigaliojimo datos. Per šį laiką planuojama sutvarkyti mokyk­los vidaus patalpas: atnaujinti grindų dangą ir lubas, lauko du­ris bei langus, sienas, laiptus, santechniką, įrengti vėdinimo ir gaisrines sistemas bei išmaniuosius šviestuvus ir kt.

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Laukuvos Norberto Vėliaus ir Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijų remontu užsiims konkursą laimėjusi UAB „Logicor“ iš Telšių, o darbų kaina jose atitinkamai yra beveik 145 tūkst. Eur, 40,9 tūkst. Eur ir 27,4 tūkst. Eur. Remiantis sutarčių duomenimis, šiose gimnazijose statybininkai turėtų užtrukti trumpiau – 7–9 mėn., mat planuojami einamieji remontai.

Pasak Šilalės savivaldybės ad­ministracijos direktoriaus And­riaus Jančausko, Laukuvos Nor­berto Vėliaus gimnazijoje numatoma atnaujinti 3 kabinetus, juose pakeičiant šviestuvus, duris, išdažant sienas. Taip pat bus paklota nauja linoleumo danga, atnaujinta elektros instaliacija, įrengtos pakabinamos lubos, sumontuoti nauji vandentiekio ir nuotekų vamzdžiai bei kt.

Kaltinėnų Aleksandro Stulgins­kio gimnazijoje planuojama septyniose patalpose atlikti pa­pras­-

tojo remonto darbus (švies­tu­vų pakeitimas, sienų išdažy­mas, vandentiekio, nuotekų vamz­džių tiesimas bei montavi­mas, durų, radiatorių keitimas ir pan.). Taip pat numatoma atnaujinti sanitarinį mazgą, įrengiant ranktūrius žmonėms su negalia, bei priešgaisrinės sig­nalizacijos sistemą. Prie gimnazijos po remonto atsiras ir pandusas, kad žmonės su negalia galėtų leng­vai patekti į vidų.

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje už numatytas lėšas žadama atnaujinti 2 kabinetus. 

Darbus miesto progimnazijoje atliks jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Kvėdarsta“ konkurse dalyvavusi UAB „Šilalės statyba“. Jos direktorius Vaidas Kuzminskis sako, jog visi pagrindiniai griovimo darbai prasidės vos tik baigsis mokslo metai ir mokykla ištuštės – kad mokiniai nepajustų didelių nepatogumų ir ugdymo procesas nebūtų sutrikdytas.

„Per vasarą juos turėtume padaryti, kad mokiniams nereikėtų būti triukšme ir dulkėse, o kai prasidės nauji mokslo metai, atliksime visus ramesnius apdailos darbus. Pagal sutartį, remontas turėtų būti užbaigtas per metus, tačiau pasistengsime viską padaryti dar šiais metais“, – žada UAB „Šilalės statyba“ vadovas.

Kitose gimnazijose konkursą laimėjusi įmonė su remontų pradžia taip pat tikina nedelsianti. Kaip „Šilalės artojui“ sakė UAB „Logicor“ direktorius Ovidijus Simanauskas, darbai Laukuvoje jau prasidėjo, netrukus statybininkai turėtų atkeliauti ir į Kaltinėnus bei Pajūrį.

„Stengsimės viską užbaigti anksčiau ir netrikdyti mokslo metų. Bet, žinoma, niekas neapsaugotas nuo netikėtumų – statyti naują pastatą visada yra paprasčiau, nei remontuoti seną, kadangi negali žinoti, ką, pavyzdžiui, rasi, išardęs senas grindis. Tačiau tikrai dirbsime greitai“, – sakė telšiškių bendrovės vadovas. 

„Šilalės artojo“ inform.

Algimanto AMBROZOS nuotr.