Aukcioną laimėjo tas, kas ir turėjo jį laimėti...

 Jeigu tikėtume Šilalės savivaldybės valdininkų pažadais, tai maždaug po pusantrų metų mūsų rajone turėtų pradėti veikti dar vienas pramogų objektas - Varnių re­gioniniam parkui priklausančioje Aukštagirėje iki 2017 m. lapkričio 1 d. užsimota įrengti slidinėjimo trasas. Pasak valdžios atstovų, tai paskatintų turizmo verslą Šilalės rajone, į mūsų rajoną imtų plūsti pinigai. Ir nors šis projektas eilinių žmonių yra vertinamas labai prieštaringai, su valdžios pagalba jis sėkmingai skinasi kelią. O visai neseniai paaiškėjo, kas oficialiai tapo beveik 14 hektarų sklypo valdytoju. Nors tai, kam šis objektas bus patikėtas, buvo aišku ir be jokių konkursų. 

Šilalės savivaldybė į planuojamas Aukštagirės slidinėjimo trasas (miško iškirtimą, kelmų išrovimą, elektros įvedimą bei kt.) jau investavo beveik 40 tūkst. eurų. Ir nors Valstybės žemės fondo skelbtas aukcio­nas 50 metų išnuomoti savivaldybei perduotą beveik 14 ha žemės sklypą įvyko šių metų gegužės 23 d., kas taps jo valdytoju, buvo aišku seniai. Prieš porą metų Šilalės meras Jonas Gudauskas kaimyninio rajono žurnalistams neapdairiai pasigyrė, jog yra susitarta su privačiais investuotojais statyti mūsų rajone dvi slidinėjimo trasas. Kai tik savivaldybė iškirsianti mišką, nutiesianti elektros liniją bei įrengsianti automobilių sto­vėjimo aikštelę... Tiesa, me­ras investuotojo pavardės tą­syk neįvardijo, tačiau Var­nių regio­ninio parko direktorė Irena Zimblienė buvo atviresnė: ji viešai paskelbė, kad realiausias pretendentas esąs šilališkis Edmundas Petrauskas, o savivaldybė sutikusi su juo bendradarbiauti ir užsakiusi parengti detalųjį planą, kuriuo suformuotas žemės sklypas slidinėjimo tra­sai. (Šio verslininko šeima administruoja ir Paršežerio poilsiavietę, jo žmona Diana Petrauskienė yra sudariusi sutartį su Šilalės sa­vivaldybe, remiantis kuria, už nekilnojamojo turto Par­š­ežerio ežero rekreacinėje zonoje nuomą kas mėnesį skaičiuojamas 434 Eur mokestis.)

Tiesa, vėliau rajono vadovai išankstinius susitarimus su minėtu verslininku kategoriškai neigė ir vis kartojo, kad rengiamas slidinėjimo trasas administruos tas, kuris laimės paskelbtą aukcioną...

Sprendimą už rajono biudžeto lėšas sutvarkytą sklypą Aukštagirėje išnuomoti 50 metų šį pavasarį priėmė Ši­lalės savivaldybės taryba. Žemės nuomos aukcioną vykdė Valstybės žemės fondas. Skelbta, jog pradinė metinė žemės nuomos kaina – 568, 92 Eur. Dabar nurodoma, kad aukciono metu pasiūlyta didžiausia kaina buvo lygiai tokia pat. Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas – mažoji bendrija „Edija“, atstovaujama D.Petrauskienės. Kadangi aukciono metu pra­dinė sklypo kaina nepakilo nė vienu centu, galima numanyti, jog daugiau dalyvių jame nebuvo. Kita vertus, būtų nelogiška varžytis dėl sklypo, kuris atsiremia į privačią valdą. Beje, VĮ „Registrų centras“ duomenimis, MB „Edija“ buvo įsteigta prieš pat aukcioną – šių metų gegužės 19 d.

Kaip skelbia VĮ „Valstybės žemės fondas“, sutarties projektas su laimėtoju yra suderintas.

Šilalės savivaldybės admi­nist­racijos direktorius Rai­mun­das Vaitiekus „Šilalės ar­tojui“ patvirtino, jog šiuo metu su MB „Edija“, atstovauja­ma D.Pet­rauskienės, jau yra pasirašyta ne tik sutartis, bet ir sklypo priėmimo - perdavimo aktas.

Už 14 ha sklypo, kuriam paruošti skirta solidi mokesčių mokėtojų pinigų dalis, nuomą per pusšimtį metų savivaldybė gaus vos 23,5 tūkst. Eur žemės mokesčio. Taigi nuostoliai jau dabar daugiau nei akivaizdūs. Tačiau jų gali būti dar daugiau. Sklypo nuomos sąlygose yra numatyta, kad savivaldybė, nutraukdama su­tartį ar pasibaigus žemės nuomos terminui, turės teisę išpirkti statinius už atkuriamąją turto vertę, darant prielaidą, jog pirkėjas rinkoje mokėtų už vertinamą turtą, jeigu tam poveikio neturėtų tokie veiksniai kaip laikas, rizika ar kiti. Todėl gali būti, kad po kelių metų rajono biudžete bus ieškoma pinigų atpirkti savo pačių įrengtą sklypą. Ir tada už hektarą jau teks mokėti ne po 40 Eur...

Tačiau tokie „Monkės bizniai“ mūsų rajone jokia naujiena: štai neseniai taryba palaimino Kvėdarnos ambulatorijai priklausančio tarnybinio buto pardavimą. Aišku, prieš tai jis buvo suremontuotas bei įrengtas. Ir ne iš privačios kišenės, bet iš biudžeto lėšų.  O jį pirks savo būstą pardavusi ambulatorijos vadovė...

Tokių pavyzdžių atrastume ir daugiau. Vadinti juos galima paprastai – korupcija. Deja, norinčiųjų su ja kovoti mūsų rajone, atrodo, nėra.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 17 birželio 2016 09:21