Savivaldybei taupant, skriaudžiami net vaikai

Rugpjūtį susirūpinę suruošti vaikus mokyklon ir gau­ti jiems nemokamą maitinimą šilališkiai pasijuto lyg šlapia mazgote gavę per veidą: minimaliai mėnesinei algai padidėjus iki 380 eurų, daugelio gyventojų pajamos viršijo socialinei paramai nustatytą ribą. O tai reiškia - pašalpa jiems nepriklauso.

Reikalavimai nuolat didėja

Nors rūpintis socialine parama valstybė patikėjo savivaldybėms, kurių politikai turėtų būti arčiausiai žmonių, atrodo, jog naudos iš to yra ne daugiau kaip iš ožio pieno. Savivaldybės taupo, kad užkamšytų dėl savo politikų neūkiškumo atsiradusias biudžeto skyles.

Ne išimtis ir Šilalė - pernai rajono valdžiai nuo pašalpų biudžete liko beveik 2 mln. Eur. Tokius duomenis pateikia So­cialinės apsaugos ir darbo mi­nisterija. Šiemet sutaupyti gali pavykti dar daugiau, nes nuo liepos minimaliai mėnesinei algai padidėjus iki 380 Eur, daugelis galą su galu vos suduriančių šeimų tapo „pasiturinčiomis“. Atėjusios į seniūniją prašyti paramos vaikams, jos dažniausiai išgirsta, jog pajamų išgyventi turi užtekti.

„Atsisakėme visko: gyvulių, žemės, nors gyvename kaime, kad tik vaikai mokyk­loje gautų nemokamus pie­tus. Bet ir tų šiemet jiems tik­riausiai jau nebus skir­ta“, - guodėsi tris vaikus auginan­ti Judita, atėjusi į priėmimą pas Seimo narį Remigijų Žemaitaitį.

Už 6 hektarus žemės, kurią šeima perleido dirbti giminaičiams, seniūnijos socialinė darbuotoja jai priskaičiavo 70 Eur pajamų. Ir 45 Eur „vaiko pinigų“ įtraukė į šeimos pajamas, todėl 6 Eur jos viršijo valstybės nustatytą ri­bą.

Judita svarsto, jog gal socia­linė darbuotoja jos nemėgsta, todėl nuolat tikrina bei ieško kliaučių atimti pašalpas ar neskirti paramos vaikams. Moteris negeria, tačiau su trimis vaikais gyvena itin kuk­liai.

„Nebūtų pikta, jei savivaldybė neremtų geriančių ir vaikų neprižiūrinčių šeimų. Bet jos gauna viską, o mums keliami tokie reikalavimai, kad nebežinome ko griebtis“, - piktinosi Judita, ne kartą pra­­šiusi socialinių darbuotojų atkreipti dėmesį į kaimynystėje savo atžalų neprižiūrinčią moteriškę.

Parama prilygsta pasityčiojimui

Dar skaudesnę istoriją papasakojo vyrą į užsienį dirbti išleidusi vieno prekybos centro darbuotoja. Jos vaikai taip pat negaus nemokamų pietų, nes išvykęs tėvelis savo šeimą paliko likimo valiai: ne tik nesiunčia pinigų vaikų išlaikymui, bet ir užmiršo mokėti paskolą bankui, todėl šis paskelbė varžytines. Iki vėlaus vakaro priversta dirbti moteris dabar pagrįstai baiminasi, jog vieną dieną ras savo daiktus išmestus lauk, o vaikus išvežtus į globos namus.

Jos padėtis, atrodo, be išeities: kadangi net ir pardavus iš varžytinių bankui įkeistą namą liks 10 ar net 15 tūkst. Eur skola, skyrybos su vyru nebus lengvos. Blogiausia, kad ir valstybė vaikų nerems tol, kol jiems nebus priteistas tėvo išlaikymas.

„Nuėjau į savivaldybę prašyti bent nemokamo maitinimo, tačiau socialiniai darbuotojai pasakė, jog reikia darbo užmokesčio pažymos už rugpjūtį. Galėsiu ją gauti tik mėnesio viduryje, todėl visą rug­sėjį mano vaikai pietų mokykloje nevalgys“, - skundėsi tris vaikus auginanti kaltinėniškė.

Išklausęs skaudžias istorijas, Seimo narys R. Žemaitaitis apgailestavo, kad savivaldybė piktnaudžiauja valstybės perduotais įgaliojimais. Tokiais atvejais būtų galima skirti paramą išimties tvarka.

„Valstybė tam ir perdavė savivaldybėms socialinės paramos administravimą, jog socialiniai darbuotojai galėtų lanksčiau taikyti išimtis - visų skaudžių atvejų įstatyme nenumatysi ir neaprašysi“, - sakė Seimo na­­rys.

Savivaldybės turi teisę skirti socialinę paramą išimties tvarka ir gali tai daryti, nes sutaupo milijonus tam skirtų valstybės lėšų.

Deja, Šilalės savivaldybėje išimtiniai atvejai, kuriais tei­kiama parama, dažniausiai prilygsta pasityčiojimui iš žmonių. Pavyzdžiui, yra buvę atvejų, kai susirgusiems onkologine liga teskiriama vienkartinė 30 Eur parama. Kokių vaistų šiandien galima nupirkti už tokią sumą?

Reikia pinigų?

Pinigų yra!

Pasak R. Žemaitaičio, nuo ekonomikos krizės pabaigos šalyje po truputį kyla atlyginimai, pensijos, tačiau valstybės remiamų pajamų dydis, taikomas skaičiuojant piniginę socialinę paramą skurdžiai gyvenantiems asmenims, nejudinamas nuo 2008 metų - kaip buvo, taip ir liko 102 Eur. Dėl to didelė dalis sunkiau besiverčiančių žmonių nebegauna socialinių išmokų.

„Šiemet šalies savivaldybės sutaupė 126 mln. Eur kompensacijų bei socialinių išmokų, kurios turėjo pasiek­ti skurdžiausiai gyvenan­čius žmones. Tačiau savivaldybės valdininkai šiuos pinigus išleido bankų paskoloms deng­­ti bei naujiems automo­bi­liams pirkti. Padidinti vals­tybės remiamas pajamas bent iki 120 Eur valstybei papildomų reikėtų tik 60 mln. Eur“, - sa­kė Seimo narys.

Socialinė parama skiriama tiktai tuo atveju, kai vienam šeimos nariui per mėnesį tenkanti pajamų suma neviršija 153 Eur arba 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. 

Padidinus minimalią mėnesinę algą iki 380 Eur, šeimos, kurioje abu dirbantys gauna tik minimumą, pajamos „į ran­kas“ sudaro maždaug  670 Eur. Du vaikus auginančios šeimos pajamos vienam nariui sudaro apie 167,6 Eur, todėl ji netenka ne tik pašalpų, bet ir vaikams skirtų išmokų, nemokamo maitinimo mokykloje, paramos mokinio reikmenims, kompensacijų už šildymą.

Valstybės remiamo pajamų dydžio Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nesiūlo ir neketina siūlyti. Liepą įregist­ruotas siūlymas į nepasiturinčių šeimų pajamas neįtraukti nepilnamečių vaikų uždirbtų lėšų - dauguma sunkiai gyvenančių šeimų vaikų vasaromis dirba. Seimas dėl šios pataisos apsispręs tik rudenį - esą nėra reikalo skubėti.

Tik skaičiai

Šilalės savivaldybei, kaip ir kartu pilotiniame projekte dalyvavusioms Akmenės, Panevėžio, Radviliškio bei Raseinių savivaldybėms, piniginei socialinei paramai finansuoti iš valstybės biudžeto kasmet skiriama 2 mln. 813 tūkst. Eur - tiek pat, kiek socialinių pašalpų buvo išmokėta 2011 m.

2014 m. Šilalės savivaldybė sutaupė 1 mln. 943,7 tūkst. Eur arba 69,3 proc. socialinėms pašalpoms mokėti skirtų valstybės lėšų.

2015 m. rajono savivaldybė nepanaudojo 1 mln. 992,7 tūkst. Eur arba 70,8 proc. socialinei paramai valstybės skirtų pinigų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet Šilalės savivaldybė išmokės tik apie 715 tūkst. Eur pašalpų – maždaug 26 proc. valstybės skirtų lėšų. Šie skaičiavimai paremti 2016 m. pirmojo ketvirčio duomenimis.

Daiva BARTKIENĖ

15min.lt nuotrauka

 

 

 

 

Atnaujinta Trečiadienis, 14 rugsėjo 2016 08:51