Susipažink, kaip atrodys referendumo balsavimo biuletenis

Gegužės 12 d. vyks referendumas dėl gimimu įgytos Lietuvos pilietybės išsaugojimo įgyjant kitos, Lietuvai draugiškos, valstybės pilietybę (LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo).

Siūloma Konstitucijos 12 straipsnyje atsisakyti sakinio „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“, kuris šiuo metu neleidžia išsaugoti Lietuvos pilietybės įgijus kitos valstybės pilietybę.

Siūloma nauja Konstitucijos 12 straipsnio formuluotė:

„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. Konstitucinis įstatymas taip pat nustato Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus ir tvarką“.

Rinkėjai, pritariantys tokiai Konstitucijos pataisai, balsuoja biuletenyje pažymėdami laukelį TAIP, nepritariantys pataisai žymi NE.

Referendumui įvykus ir pritarus Konstitucijos 12 straipsnio pataisai, pilietybės išsaugojimo tvarką reglamentuotų LR Pilietybės konstitucinis įstatymas. Seime užregistruotame įstatymo projekte numatyta, kad Lietuvos pilietybę galėtų išsaugoti europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančių valstybių pilietybę įgyjantys lietuviai. Tokius kriterijus atitinka Europos Sąjungos (ES) bei Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarime dalyvaujančios valstybės ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narės. Taip pat išskirtos valstybės, kurios tokių kriterijų neatitinka.

Išsamiau apie referendumą dėl pilietybės išsaugojimo (Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo) žr. www.referendumas2024.lt.