Neužželiantis brangių projektų takelis vėl veda į ligoninę

Ligoninės direktorius imasi bran­gaus projekto www.lsveikata.lt nuotr. Ligoninės direktorius imasi bran­gaus projekto www.lsveikata.lt nuotr.

Šilalės ligoninė neria į tarptautinius vandenis: sudarė bendradarbiavimo sutartį su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Baltijsko ligonine. Pagrindinis šitokio žingsnio tikslas – įsisavinti 600 tūkst. eurų paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirtų pasienio valstybių bendradarbiavimui stiprinti. Ir nors savi­valdybės tarybos nariai pripažįsta, jog mūsų rajono ligoninė po truputį tampa slaugos ligonine, kuriai vargu ar reikia prabangios reabilitacijos ir kineziterapijos įrangos, šios gydymo įstaigos vadovų norą kartu su Baltijsko centrine ligonine rengti bendrą paraišką „Medicininės pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Baltijsko ir Šilalės rajono gyventojams“ praėjusiame tarybos posėdyje palaimino vienbalsiai ir be jokių svarstymų.

Paradoksas, bet Šilalę valdantys konservatoriai, regis, nuolat randa priežasčių žvalgytis į Rusijos pusę. Pavyz­džiui, pernai rajono mero Jo­no Gudausko vadovaujama de­legacija ten svečiavosi bene du kartus. Oficialiai teigiama, jog į Slavską ir Sovetską vykta su kilnia misija - padėti juose gyvenančioms lietuvių bend­ruomenėms. Bet ir per Šilalės miesto šventę prieš porą metų Rusijos Federacijos vėliava ant savivaldybės pastato suplevėsavo tik dėl gerų intencijų...

Dabar prasideda naujas bendradarbiavimo etapas. Šį sykį į jį neria Šilalės ligoninės direktorius Antanas Damulis, kurį, atrodo, pavergė Baltijskas. Gal ne pats miestas, primenantis Lietuvą gūdžiais brėžnevizmo laikais, o labiau pinigai, šviečiantys kaip saulė pro debesis. Mat projekto, kuriame mūsų ligoninė užsimojo dalyvauti, biudžetas stulbinantis - net 1,3 mln. Eur. Tikimasi, jog Šilalei iš jų atiteks 600 tūkst. Eur. Tiesa, dar 60 tūkst. Eur reikės pridėti pačiai savivaldybei iš rajono biudžeto. Tačiau, nepaisant šito fakto, vietos politikai nesiginčydami pritarė, kad Šilalės ligoninėje nenutrūktų jau turbūt dešimtmetį vykstantys remontai, modernizacijos bei kt., ir leido jos administracijai kartu su Kalining­rado srities Baltijsko centrine ligonine teikti bendrą paraišką „Medicininės pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Baltijsko ir Šilalės rajono gyventojams“. Skelbiama, jog, įgyvendinus šį projektą, bus ne tik modernizuotos abiejų ligoninių patalpos, skirtos fizinei medicinai ir reabilitacijai, bet taip pat jos bus aprūpintos nauja įranga. Negana to, projektas esą „padės Baltijsko ir Šilalės rajonų gyventojus informuoti apie ligų, galinčių sukelti mirtį, profilaktiką bei gydymą, o abiejų įstaigų medicinos personalas pakels kvalifikaciją“...

Dar praėjusį rudenį apie planus bendradarbiauti su Baltijsku prabilęs Šilalės ligoninės direktorius A. Damulis įrodinėjo, kad Šilalės ligoninei verkiant reikia naujos reabilitacinės įrangos, nes turima savo amželį neva jau atgyveno ir tiktų nebent Baltijskui. Tačiau tuomet meras J. Gudauskas  ligoninės vadovo planams neskubėjo pritarti ir liepė viską gerai suskaičiuoti bei apgalvoti.

O galvoti A. Damuliui ir buvo, ir yra apie ką, nes būtent fizinės medicinos bei reabilitacijos paslaugos, kurios šiais sėdėjimų prie kompiuterių laikais yra reikalingos kone kiekvienam žmogui, maitina ir mero šeimą. Mat jo žmonai Zitai priklausančiuose grožio namuose „Aurum“ taip pat yra teikiamos fizioterapijos, kineziterapijos, masažo bei kitos sveikatinimo procedūros. Turint gydytojo siuntimą, už jas apmoka Valstybinė ligonių kasa. O skirtos sumos yra išties įspūdingos: Klai­pėdos teritorinės ligonių kasos pateiktais duomenimis, 2015 m. grožio namams „Aurum“ už suteiktas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondo biudžeto buvo sumokėta 65 tūkst. 929 Eur, 2016 m. - 55 tūkst. 885 Eur.

Klaipėdos teritorinės ligonių kasos direktoriaus Alfrido Bumblio teigimu, šiemet sutartis su UAB grožio namai „Aurum“ dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėji­mo dar nėra pasirašyta, kadangi kol kas nėra paskirstytas PSD fondo biudžetas. Tačiau reikia manyti, kad ir 2017 m. „Au­rum“ neliks nuskriausta – siuntimų į šį grožio bei sveikatos paslaugas teikiantį centrą gydytojai negaili... Todėl konkurencija, ką patvirtina ir duomenys apie gaunamas lėšas iš Ligonių kasos, lyg ir nebūtų naudinga. Bet, matyt, apie viską yra pagalvota.

Šilalės ligoninė, nusitaikiusi į 600 tūkst. Eur, norėtų įsigyti vertikalių vonių, kuriose būtų galima atlikti stuburo tempimus. Tikra tiesa, jog nugaros skausmais dabar skundžiasi vos ne kas antras žmogus. Tačiau ar dviem įstaigoms, teikiančioms beveik tokias pat paslaugas, užteks pacientų, už kurių procedūras apmoka Ligonių kasos?

Kita vertus, abejonių kelia ir teiginiai, esą reabilitacijai skirta įranga Šilalės ligoninėje yra susidėvėjusi. Deja, nė vienam tarybos nariui nekilo mintis atidžiau pasidomėti, ar tikrai galėjo taip nutikti, nepraėjus nė penkeriems metams - ambulatorinė reabilitacija Šilalės rajono ligoninėje buvo pradėta teikti tik 2012-ųjų spalio mėnesį. Tada buvo nupirktos ir visos tam būtinos priemonės, įrengti kabinetai...

Sutartis su Baltijsko ligonine jau pasirašyta, tarybos leidimas rengti ir teikti paraišką bei atlikti užsakovo funkcijas Šilalės ligoninei taip pat suteiktas. Belieka sulaukti pinigų. O partnerių jiems išleisti visada atsiras.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Atnaujinta Antradienis, 28 kovo 2017 09:19