Pačiam statant iki 300 kv. m namą, statybos techninė priežiūra nebeprivaloma

Vienbutį gyvenamąjį namą planuojantis statyti asmuo dažnai sprendžia dilemą – statybos darbus patikėti profesionalams ar juos atlikti savo jėgomis. Statybos organizavimo būdas, kai statinys sukuriamas statytojo rizika, nesudarius statybos rangos sutarties, naudojant tik savo paties darbo jėgą, vadinamas statyba ūkio būdu. Pasirinkęs šį statybos būdą, savininkas prisiima ne tik statytojo, bet ir rangovo pareigas.

Individualaus namo statybos ūkio būdu atveju viena iš statytojo perimamų rangovo pareigų – paskirti ar pasamdyti statybos vadovą. Namo statybos vadovu galėtų būti ir pats savininkas, jei jis turi teisę vadovauti šiems statybos darbams. Iki 80 kv. m namo statybai gali vadovauti architektas arba statybos inžinierius, didesnio pastato statybai – statybos inžinierius, turintis bent dvejų metų profesinę patirtį.

Įsigaliojus Statybos įstatymo pakeitimams, asmenys, apsisprendę ūkio būdu statyti ne didesnį nei 300 kv. m nesublokuotą vieno buto gyvenamąjį namą ar pagalbinio ūkio pastatą, nebeprivalo organizuoti statinio statybos techninės priežiūros, tai yra samdyti statybos techninį prižiūrėtoją.

Net ir tais atvejais, kai statybos darbai vykdomi ūkio būdu, statinio statybos vadovo pareigas eina statytojas, o statinio techninės priežiūros vadovą pasamdyti nėra privaloma, statant didesnį nei 80 kv. m pastatą, būtina Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pranešti apie numatomą statybos pradžią ne vėliau, kaip prieš vieną dieną jų imantis.

Dažnai gyventojams kyla klausimas, ar, statant stati­nius ūkio būdu, būtina įsigyti ir pildyti statybos darbų žur­na­lą. Teisės aktai numato išim­tį, kad šio žurnalo gali­ma ne­pildyti, ūkio būdu statant ne didesnį kaip 500 kv. m bend­rojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamąjį namą ar pa­galbinio ūkio paskirties pas­­tatą. Kitais atvejais statybos darbų žurnalas yra privalomas.

Vida ALIUKONIENĖ

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos vyriausioji specialistė

 

Atnaujinta Antradienis, 28 kovo 2017 09:32