Šilalėje vyko karinės pratybos

Kovo 27-31 d. Šilalėje ir apylinkėse vyko taktinės karinės pratybos „Šilalė-2017“, kuriose dalyvavo apie 250 karių. Pratybas organizavo Šilalės rajono savivaldybė, Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė ir Lietuvos karo policija.

Kariniame renginyje, be minėtų kariuomenės dalinių, dalyvavo Tauragės PGV Ši­lalės PGT atstovai, Ši­la­­lės policijos komisariato pa­rei­gūnai, medikai ir kt. Vi­sos jėgos struktūros vykdė iš anksto suplanuotas karines užduotis: taktinį puolimą, įvairių pastatų užėmimą, civilių gyventojų evakuaciją, gaisro gesinimo bei nukentė­ju­siųjų gelbėjimo operacijas. Pratybomis siekiama įver­tinti karių pasirengimą bei sustiprinti įvairių karinių struktūrų bendradarbiavimą.

„Šilalės artojo“ inform.

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Pirmadienis, 03 balandžio 2017 12:44