Slaugantys artimąjį gali gauti pensiją

Į „Šilalės artoją“ kreipėsi moteris, daug metų slauganti savo neįgalų vyrą: ji nežino, ar turi galimybę gauti nors menkiausią senatvės pensiją.

„Buvo laikas, kai turėjau gerą darbą, su vyru puikiai kūrėme šeimą, auginome vaikus. Tačiau po ligos jis tapo visiškai neįgalus. Prie lovos prikaustytą sutuoktinį slaugau jau bene 15 metų. Į darbą eiti negaliu, nes jam reikalinga nuolatinė priežiūra. O tai reiškia, kad ligonio priežiūra yra darbas visą parą. Valstybė mane draudžia, bet ar man kaupiasi darbo stažas? Ar būsiu uždirbusi bent kokią pensiją savo senatvei?“ – domėjosi ano­nimiška norėjusi išlikti „Šilalės artojo“ skaitytoja.

Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) So­cia­linio draudimo ir kaupi­mo skyriaus vedėja Rita Ba­bians­kaitė paaiškino, jog to­kia galimybė yra.

„Atkreipiame dėmesį, kad klausime turimas omenyje ne darbo stažas, o stažas pensijai. Žmonėms, kurie namuose slaugo neįgaliuosius, yra numatyta galimybė šį laikotarpį įskaityti į stažą „Sodros“ pensijai gauti, jei jie atitinka keletą įstatymuose numatytų sąlygų. Visų pirma slaugantysis turi būti nesulaukęs pensinio amžiaus, negauti jokių pensijų (nei pats, nei už neįgalaus žmogaus slaugą); neįgaliajam turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (arba neįgalusis iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažintas visiškos negalios invalidu); slaugytojas turi būti paskirtas neįgalaus asmens globėjas (rūpintojas) arba vienas iš neįgalaus vaiko tė­vų.

Jei slaugantysis atitinka šias sąlygas, iš valstybės biudžeto „Sodrai“ yra mokamos pensijų draudimo įmokos ir tokiu atveju neįgaliojo slaugos laikas bus įskaičiuojamas į stažą ir į pajamas apskaičiuojant „Sodros“ pensiją, nes už slaugymo laikotarpį valstybės biudžetas moka pensijų draudimo įmokas nuo minimalios mėnesio algos visai pensijai – ir pagrindinei, ir papildomai jos daliai“, - „Šilalės artojui“ sakė ministerijos atstovė.

Ji paaiškino, jog stažas gali būti skaičiuojamas nuo faktinės aplinkybių atsiradimo dienos. Tad mūsų skaitytoja su visais dokumentais turėtų kreiptis į „Sodros“ skyrių.

„Informacija apie „Sodros“ įmokas, išmokas tiek draudėjams, tiek apdraustiesiems teikiama informaciniu tel. 1883. „Sodros“ darbuotojams neįmanoma patiems sužinoti apie kiekvieno žmogaus situa­ciją, jei jie patys nepraneša. Todėl būtina šiai įstaigai pateikti informaciją“, – akcentavo R. Babianskaitė.

Morta MIKUTYTĖ

Atnaujinta Penktadienis, 05 gegužės 2017 09:57