Prasideda trečias renovacijos etapas

Nors jau turėtų prasidėti renovacijos trečiojo etapo darbai, prie daugiabučio Kovo 11-osios g., Šilalėje, taisyti broko darbininkai grįžta nebe pirmą kartą Nors jau turėtų prasidėti renovacijos trečiojo etapo darbai, prie daugiabučio Kovo 11-osios g., Šilalėje, taisyti broko darbininkai grįžta nebe pirmą kartą

Savivaldybė pradeda vykdyti Energinio efektyvumo dau­giabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pas­tate trečiojo etapo programą. Gegužės 25 d. posė­džiavę politikai daugiabučių modernizavimo administ­ratoriumi paskyrė UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Savivaldybės duomenimis, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos I ir II etapuose atnaujinta 19 daugiabučių. Dalyvauti energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos trečiajame etape savivaldybės administracija buvo gavusi 15 paraiškų. Visiems daugiabučiams buvo parengti investiciniai planai, tačiau išanalizavusi sunaudo­jamos energijos kiekius ir gy­ventojų aktyvumą, Būsto ener­gijos taupymo agentūra programoje dalyvauti atrinko devynis.

Nustatyta, kad labiausiai šilumos energiją taupyti reikia Šilalėje esantiems Dariaus ir Girėno g. 37 ir 49, Dionizo Poškos g. 11 ir 12, Vasario 16-osios g. 28, Vytauto Di­džiojo g. 15 namų bei Kvėdar­noje Žaliosios g. 5 ir 6 namų gyventojams. Suskaičiuota, jog šiems namams atnaujinti bei energinio efektyvumo priemonėms juose įdiegti iš viso reikės 3 mln. 674 tūkst. eurų. Gyventojams teks 2 mln. 675 tūkst. Eur kreditų.

Trečiajame etape modernizuojamų daugiabučių gyventojams valstybė suteiks 30 proc. paramą. Gegužę Aplinkos ministerija pranešė, kad nuo šiol kompensacijos juos pasieks greičiau - iškart, kai tik bus įgyvendintas investicinis planas, valstybė perves 15 proc. lėšų, skirtų jame nurodytoms energinio efektyvumo priemonėms. Teigiama, jog šis pasikeitimas leis gyventojams sparčiau pajusti valstybės teikiamos paramos naudą, nes iš karto bus sumažinamas suteikto kredito dydis bei perskaičiuojama palūkanų grąžinimo mėnesinė įmoka. Be to, kitaip nei anksčiau, nebereikės kiekvieną mėnesį nurašinėti palūkanų iki nulio, kol bus pasiekta nustatyto 15 proc. dydžio parama.

Tačiau suklusti turėtų dar nebaigtų renovuoti antrojo etapo daugiabučių gyventojai. Būsto paramos agentūra pranešė, jog dabar atnau­ji­nami arba tam dar besiruošiantys daugiabučiai renovaciją privalėtų baigti iki šių metų galo – kitaip valstybės parama jiems sumažės iki 30 proc.

Savivaldybės viešojo pastato atnaujinimui pagaliau atrinktas Šilalės kultūros cent­ro pastatas.

Ir nors pirmieji renovacijos etapai mūsų mieste nebuvo visai sklandūs (kai kurie daugiabučiai dar ir dabar tebėra nebaigti, nors darbai turėjo būti priduoti jau seniai), norisi manyti, jog, įsibėgėjus trečiajam, pastatų atnaujinimas vyks sparčiau.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 16 birželio 2017 10:26