Ar tikrai esame atsparūs dezinformacijai?

Visuomenės skaitmeninio atsparumo didinimo iniciatyva DIGIRES kelia temą, kas atsakingas už mūsų skaitmeninį atsparumą. Šiandien Lietuvoje veikia ir faktus tikrina įvairios žiniasklaidos platformos bei skait­meninės erdvės aktyvistai. Atrodytų, netrūksta medijų ir informacinį raštingumą (MIR) lavinančių programų bei pilietinių iniciatyvų. Tarptautiniuose MIR vertinimuose Lietuva taip pat pozicionuojama kaip ganėtinai gerai savo informacinę erdvę stebinti ir prižiūrinti šalis. Vertinant nacionalinio atsparumo žvilgsniu,…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 39 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Stiprina kovą su kiberne­ti­nėmis grėsmėmis

Europos Komisija šią savaitę pa­teikė bendrą komunikatą dėl Eu­ro­pos Sąjungos kibernetinės gynybos politikos ir karinio mobilumo veiksmų planą, kuriais siekiama page­rin­ti saugumo aplinką, šiuo me­tu prastėjančią dėl Rusijos agre­sijos prieš Ukrainą, bei padidinti ES pa­jėgumus apginti savo piliečius ir in­frastruktūrą. Įgyvendindama naują kibernetinės gynybos politiką, ES teigia glaudžiau bend­radarbiausianti ir daugiau investuosianti į kibernetinės gynybos sritį, kad būtų galima geriau…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 39 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Ukrainiečiai trokšta tik vieno – pribaigti Putiną ir jo ordas

Karybos analitikai Aurimas Navys ir Mindaugas Sėjūnas socialinia­me tinkle „Facebook“ rengia kasdienes karo Ukrainoje apžvalgas bei pateikia įvykių analizę. Autoriai sutiko savo įžvalgomis pasidalyti ir su „Ši­la­lės artojo“ skaitytojais. Putinas „pasakė kalbą“ G20 valstybių vadovams ir išdėstė savo poziciją taikos derybų bei karo Uk­rai­noje klausimu. Pasitaupęs raketų, smogė į didžiųjų miestų pagrindinę infrastruktūrą. Ma­sinėse raketų paleidimo bangose dalyvavo 14 Tu-95…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 27 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Okupantai lavonus slėpė kanalizacijos šulinyje

„Buvau susitaikęs su mintimi, kad gyvas neliksiu, galvojau, kad mane nušaus sodybą užėmę okupantai arba žūsiu nuo ukrainiečių karių paleistos bombos“, – sako 68-erių Mala Rohan kaimelio gyventojas Aleksejus Šapovalas. Šis pensininkas buvo vienas iš dviejų žmonių, kuriems oku­pantų vadas leido pasilikti, nes visiems kitiems, gyvenu­siems Stadiono gatvės namuose, buvo įsakyta skubiai išsinešdinti... Nedidelė gatvė su 14 namų yra Mala…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 71 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

„Smegenų plovimas“ – sena kaip pasaulis žmonių valdymo priemonė

Rusijos kruvina agresija Ukrai­noje, atrodo, turėjo vi­siems akivaizdžiai parodyti, kokių tikslų tarptautinėje po­li­tikoje siekia Kremlius. Tačiau labai daug lietuvių vis dar linkę tikėti iš tos šalies skleidžiama propaganda apie būtinybę su­vienyti rusų tautą ir apsiginti nuo nacionalistų „ban­de­rovcų“. Tokie bei panašūs Kremliaus naratyvai yra in­formacinio karo, vykdomo prieš Ukrainą ir Baltijos vals­ty­bes, priemonės. Apie tai, kaip jie veikia žmonių są­monę…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 110 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Žmonės bijo, kad rusų kariai gali grįžti

Traukinys į iš okupantų išvaduotą Balaklėjos miestą, iki kurio nuo Charkivo yra 90 kilometrų, važiavo net tris valandas. Tačiau keleiviai neslėpė džiaugsmo, kad traukinių eismas buvo atkurtas ir jie pagaliau gali aplankyti tėvus ar nuvykti apžiūrėti paliktus butus. Autobusai kol kas čia nekursuoja, o nuosava mašina važiuoti tektų dvigubai ilgiau, nes dėl bombų pridarytų duobių bei sugriautų tiltų reikia ieškoti…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 198 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Kodėl reikia kalbėti apie propagandą?

Mano kolega Mantas Martišius neseniai išleido knygą, kurią pavadino ga­na paprastai „Atsargiai – propaganda“. Nežiūrint į tai, kad pavadinimas išties nesudėtingas, jis tuo pat metu yra ir gana gilus. Propaganda kaip reiškinys nėra išnykusi, o pastaraisiais metais jos vaidmuo vis labiau tampa pastebimas. Ji taip pat nėra vien teorinis, abstraktus reiškinys. Jos poveikį bei to poveikio pasekmes mes ir patys…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 175 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Fronte kovojantis artileristas dėkoja Lietuvai: „Jūs šaunuoliai!“

Keliavimas autostopu po neseniai iš okupantų išvaduotas Ukrainos teritorijas yra gana rizikingas, tačiau suteikia galimybę sutikti įdomių žmonių. Antrą kartą vykstant iš Charkivo į Iziumą per Balaklėją, mane pavėžino trys vairuotojai ir visi jie buvo labai įdomūs pašnekovai. Pirmi sustojo geodezininkai iš Poltavos miesto Jurijus ir Oksana. Mergina papasakojo, kad jiedu abu dirba privačioje firmoje, kuri pasirašė sutartį su Gynybos…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 82 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Kova dėl širdžių ir protų. Kas yra propaganda ir kaip ją atskirti?

Gyvename laikotarpiu, kai informacija mus pasiekia visur ir visada. Nesvarbu, ar renki grybus miške, ar stovi eilėje parduotuvėje, dažniausiai gauni pranešimus į išmanųjį telefoną apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje. Laikotarpiu, kai net pačiame tyriausiame ir nekalčiausiame dalyke gali rasti melo bei šmeižto, privalai atsirinkti informaciją. Tačiau neretai žmonės yra suklaidinami ir smunka pasitikėjimas demokratinėmis institucijomis, valstybės tarnautojais ir žiniasklaida. Tyrimai…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 70 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 24 spalio 2022 15:40

Charkivo gynėjas džiaugiasi, kad jo šeima yra saugi Vilniuje

Charkivas turbūt yra vienintelis didmiestis Ukrainoje, kurio gatvėse ir toliau stovi barikados, nes priešo puolimas ar grupės diversantų išpuolis čia lieka labai realus. Mies­te, kuris nuo Rusijos sienos yra nutolęs vos 40 kilometrų, visus tiltus ir toliau saugo teritorinės apsaugos kariškiai. Dalis tiltą saugančių karių, kaip ir dauguma kasdienius sprogimus išgyvenančių civilių, yra nerimastingi ir nekalbūs, ta­čiau kai kurie bendrauja…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 74 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41