Pokyčiai, svarbūs visiems

Nuo sausio 1-osios įsigaliojo naujasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (ANK). Iki tol ga­liojęs Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK) su kai kuriais pakeitimais priimtas dar sovietmečiu. Naujuosius pokyčius „Šilalės artojo“ skai­tytojams pakomentuoti paprašėme Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės policijos komisariato viršininko pareigas einančio Zigmanto Grabausko bei Šilalės rajono apylinkės teismo pirmininko pareigas laikinai ei­nan­čio teisėjo Osvaldo Briedžio. Ankstesni pakeitimai…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1304 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 17 sausio 2017 09:17

Pasikeitimai, kuriuos reikia įsidėmėti

Įsigaliojo naujas Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), o kai kurie nusižengimai iš jo yra perkelti į Baudžiamąjį kodeksą. Nuo sausio 1 d. nebelieka administracinio arešto. Neatliktos nuobaudos dalis keičiama į viešuosius darbus, vieną ad­ministracinio arešto dieną pri­ly­ginant trims viešųjų darbų valandoms. Asmeniui nesutikus ar vengiant atlikti viešuosius darbus, neatlikta administracinio arešto dalis keičiama į baudą, vieną arešto dieną prilyginant 17 Eur…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1188 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 13 sausio 2017 09:37

Šventiniame posėdyje darbą nustelbė šurmulys

Priešpaskutinę praėjusių metų darbo dieną savival­dybės taryba rinkosi į tradicinį šventinį posėdį. Nors jo darbotvarkė anaiptol nebuvo panaši į šventinę, ir šiemet posėdis nebebuvo, kaip įprasta, išvažiuojamasis, be kon­certo ir Kalėdų senelio vizito neapsieita. Lyg iš gau­sybės rago pylėsi ir palinkėjimai vieni kitiems. Deja, net ir tokia proga žodžiai skyrėsi nuo poelgių bei prieštaravo ką tik padarytiems darbams. Politikai ir…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1329 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 13 sausio 2017 09:17

„Sodra“ ragina skubiai susimokėti privalomojo sveikatos draudimo skolas

Niekur nedirbantys bei vals­tybės lėšo­mis nedraudžiami asme­nys (taip pat gyve­­nantys ir dirbantys už­sie­nyje) turėtų pasi­tikrinti, ar nėra įsiskolinę už privalomąjį svei­ka­tos drau­dimą (PSD). Tai padaryti galima www.sodra.lt/pasitik­rink. Laiku nesumokėjus mokesčių, bus pradedamos skolos išieškojimo procedūros. Jos vykdomos per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą (PLAIS) ir gali užtrukti – sistema laikinai apriboja galimybę naudotis pinigais visose sąskaitose, kol iš jų yra…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1294 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 10 sausio 2017 09:22

Patvinęs vanduo nunešė pusę kelio

Stichinė nelaimė Tūbinių kaime – trečiadienio nak­tį patvinęs tvenkinio vanduo ėmė bėgti per kelią, pa­da­­rydamas nemenką išgraužą. Kaimo gyventojai nuo­gąs­tauja, kad greitai ši atkarpa taps visai neįveikia­ma - trečiadienio rytą pieno supirkėjas važiuoti pat­vi­nu­siu keliu nesiryžo. Tūbiniškiai šaukiasi pagalbos Į „Šilalės artojo“ redakciją paskambinę Tūbinių gyventojai skubino kuo greičiau atvykti ir įvertinti pavojingą situaciją. Pasak skambinusiųjų, miškininko Stasio Eitučio valdomo…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1644 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 10 sausio 2017 09:14

Biudžetą gelbėja baudos ir mokesčiai

Liaudies išmintis sako, kad viščiukai skaičiuojami ru­denį, o valdžios darbo rezultatai - metams baigiantis, kai paaiškėja, kiek ir kokių lėšų pavyko surinkti į rajono biu­džetą. Neseniai Šilalės savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus pareiškė, jog šių metų biudžetas tikrai nėra labai blogas, nors dar trūksta 300 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio. Bet gruodžio vidurio duomenys rodo, kad skylė biudžete yra didesnė.…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1425 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 06 sausio 2017 09:48

Keičiasi elektros kainos gyventojams

Elektros ir dujų skirstymo bendrovės „Energijos skirs­tymo operatorius“ (ESO) valdyba gruodžio 16 d. patiks­lino lapkričio mėnesį patvirtintas 2017 m. visuo­me­ni­nes elektros energijos kainas. Bendrovė siūlo vi­du­ti­niškai 4,9 proc. mažesnes elektros kainas privatiems klien­tams. ESO 2017 m. elektros kainas perskaičiavo po to, kai Valstybinė kainų ir energe­ti­kos kontrolės komi­sija (VKEKK) gruodžio 15 d. padidino viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainas bei…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1719 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 06 sausio 2017 09:38

Valdžios išmokos supriešino darbuotojus

Gruodžio pradžioje Šilalės rajono savivaldybės admi­­nistracijos direktoriaus įsakymu paskirstytos vien­kar­ti­­nės išmokos supriešino rajone dirbančius socialinius darbuotojus. Praėjusiame „Šilalės artojo“ numeryje pa­skelbus, jog savivaldybė solidžiomis išmokomis apdalino 34 seniūnijų bei savivaldybės Socialinės paramos sky­riaus socialinius darbuotojus, į redakciją pasipylė kitose socialinėse įstaigose dirbančių specialistų skam­bučiai – jokio paskatinimo nesulaukę žmonės pasijuto įskaudinti ir nevertinami. Iš daugiau kaip 112 (bent jau toks…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1211 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 03 sausio 2017 09:14

Dosnios dovanos tik išrinktiesiems?

Šilalės savivaldybė piniginei socialinei paramai iš vals­tybės biudžeto kasmet gauna kone 3 mln. eurų. Aki­vaizdu, jog šitokia nemenka suma, teisingai ir są­žiningai tuos pinigus skirstant, tikrai galėtų tapti nebloga paspirtimi galo su galu nesuduriantiems asmenims. Tačiau mūsų valdininkai taupo – sako taip auklėjantys pašalpų prašinėtojus. Be abejo, yra visokių žmonių: vienas ir su šimtu eurų stengiasi išgyventi be valstybės paramos,…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1218 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 30 Gruodžio 2016 10:00

Geniotalis tikrina valdžios mąstymą

Dešimtmetį tempusi gumą, Šilalės savivaldybė pagaliau ryžosi Geniotalio vandens tėkmės suregu­liavimo statinius pripažinti savivaldybės nuosavybe, tačiau tam paprieštaravo Vyriausybės atstovė Tauragės apskrity­je Irena Ričkuvienė. Jos nuomone, pirmiausia reikia ieškoti hidrotechninių įrenginių šeimininko, jei neatsiras - skelbti juos bešeimininkiu turtu ir tik ta­­da spręsti, ką su tais įrenginiais daryti. Paprastiems žmonėms toks Vyriausybės atstovės reikalavimas visiš­kai nesuprantamas: kur matyta, jog kas…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1364 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 20 Gruodžio 2016 08:37