Deklaravimo naujovės – rūpestis ūkininkams

Pra­si­dėjo Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos fi­nan­si­nis lai­ko­tar­pis, ar­tė­ja 2016 m. že­mės ūkio naud­me­nų ir pa­sėlių de­kla­ra­vi­mas. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo pa­tvir­tin­tos nau­jos tie­sio­gi­nių iš­mo­kų ad­mi­nist­ra­vi­mo bei kon­tro­lės tai­syk­lės. Sie­kian­čių tie­sio­gi­nių iš­mo­kų ūki­nin­kų 2016 m. lau­kia ne­ma­žai nau­jo­vių. Apie jas mū­sų ra­jo­no žem­dir­biams bei at­sa­kin­giems spe­cia­lis­tams pa­sa­ko­jo ko­vo pra­džio­je į Ši­la­lę at­vy­ku­sios Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros at­sto­vės: Že­mės ūkio de­par­ta­men­to…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1415 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 25 kovo 2016 10:34

Ūkininkus peni viltimi

Pirmadienį Šilalės meras Jonas Gudauskas kviečia ūkininkus į susirinkimą. Vienas iš svarbiausių klausi­mų - rajono ūkininkams nemalonų siurprizą pateiksiantis Žemės ūkio ministerijos paruoštas Gamtinių trūkumų ir specifinių kliūčių turinčių žemės ūkio paskirties žemės plotų identifikavimo žemėlapis. Panašu, kad būtent šis dokumentas gali tapti svarbiausiu artėjančių Seimo rinkimų kampanijos įrankiu. Prašneko apie susidorojimą Antri metai Lietuvoje sklando nerimas dėl naujai rengiamo…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1731 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 25 kovo 2016 10:23

Duobėti žvyrkeliai - Šilalės valdžios gėda

Kada į Šilalę beatvyktų Seimo narys Remigijus Že­mai­taitis, jo priėmimų visada laukia būrys rinkėjų. Nemažai gyventojų, ypač iš tolimesnių kaimų, prašo nemokamos juridinės konsultacijos, tačiau dažnai žmonės kreipiasi ir dėl aktualių bendruomenėms problemų. Bene didžiausią rūpestį pastaruoju metu kelia susisiekimas su rajono centru - dauguma žvyrkelių jau nebepanašūs į kelius, nes nebeturi net žvyro dangos. Valdžiai keliai nerūpėjo? Seimo narys…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1998 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 18 kovo 2016 09:17

Iš rikiuotės krenta kaimo mokyklos

Vasarį Šilalės rajono savivaldybės taryba patvirtino 2016-2020 metų bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos planą ir nutarė pradėti dviejų kaimo mokyklų reorganizavimo procesą. Ypač skaudžiai šis sprendimas atsilieps Teneniams, kur darbo neteks dešimt dar jaunų mokytojų. Vaikų mažėja, išlaikymas brangsta Šilalės rajone veikia trylika bendrojo lavinimo mokyklų, jose mokosi beveik 3,5 tūkst. mokinių, dirba 520 mokytojų. Moksleivių ugdymas ir mokyklų išlaikymas…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 2214 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 14 kovo 2016 07:18

Lenkų pieno gamintojai: lietuviams į Lenkiją važiuoti nebereikės

„Daugelis lenkų pieno produktų jau yra gerai žinomi Lietuvos vartotojams, o ateityje jų eksportas į Lietuvą dar labiau didės“, - teigė Lenkijos pieno gamintojai, atvykę į Vilnių susitikti su vietos verslininkais. „Eksportas į Lietuvą bei kitas Baltijos šalis išlieka stabilus. Pernai į jas lenkiškos pieno produkcijos buvo eksportuota už 81,06 mln. Eur, o eksportas į Lietuvą padidėjo net 7 procentais.…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1700 kartai
 • Atnaujinta Trečiadienis, 09 kovo 2016 11:17

Aukštagirė - neatsiperkanti valdžios investicija

Kažin ar mūsų šalyje pavyktų rasti verslininką, kuris sutiktų investuoti, žinodamas, kad jo pinigai nesugrįš net ir per 50 metų. Deja, tokiu nesėkmingu verslininku greičiausiai taps Šilalės savivaldybė, investavusi nemenką sumą į Aukštagirės kalno pritaikymą žiemos pramogoms. Pažadėjo dalintis rizika? Pasibaigus žiemai, pagaliau priartėjo Aukštagirės investicijų dramos finalas - praėjusią savaitę rajono taryba priėmė sprendimą 50 metų išnuomoti valstybės patikėjimo…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 4377 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 08 kovo 2016 11:29

Biudžetininkų laimei pritrūko 5 milijonų

Praėjusį ketvirtadienį Šilalės rajono savivaldybės taryba priėmė svarbiausią metų sprendimą - patvirtino 2016-ųjų biudžeto pajamų surinkimo bei išlaidų planą. Šiemet suplanuota surinkti 21 mln. 66,6 tūkst. eurų, tačiau iki pilnos laimės gyvenantiesiems iš biudžeto dar trūksta beveik 5 mln. Eur. Lengva dalyti svetimus Nors biudžeto lėšų perskirstymas vyksta kone kiekvieną mėnesį, svarbiausias sprendimas įprastai priimamas vasarį. Bemaž visur jis sukelia…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1534 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 01 kovo 2016 11:27