„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Miesto plėtros aplinkiniai kaimai nelaukia

Šilalės savivaldybė interneto tink­lalapyje paskelbė, kad baigtos Ši­la­lės miesto bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo sta­dijos ir strateginio pasekmių aplin­kai vertinimo procedūros, pasirink­ta pirmoji plėtros alternatyva ir pra­de­damas sprendinių viešas svars­ty­mas. Tačiau dauguma miesto gy­ven­­tojų apie tai nėra girdėję, kai kuriems tokia informacija nieko nereiškia, nors iš tikrųjų bendrasis planas gali iš esmės pakeisti vietos, kurioje gy­vename, statusą. Daiva BARTKIENĖ…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 160 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Neigimas problemos neišspręs: elektroninių cigarečių jau rūkę ir mažamečiai

Narkotinės medžiagos, mokinių rūkymas – sena daugelio mokymo įstaigų problema, nors apie tai visuomenėje vis dar kalbama patyliukais. Ir tik tuomet, kai vaikas atsiduria medikų rankose, pradedama aiškintis, kas iš tiesų įvyko. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas įspėja, jog mūsų šalyje stebimas ne tik narkotikų vartojimo didėjimas, bet didžiulį nerimą specialistams kelia ir elektroninės cigaretės, kurių „skonį“ jau žino…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 163 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Okupantų žiaurumą mena žudynės protestantų bažnyčioje Slovianske

„Okupantai visą mėnesį melavo, kad mano vyrą, diakoną Volodymyrą, bei kitus tris tikinčiuosius nusiuntė į miesto pakraštį kasti apkasų – juos jau pirmą arešto dieną sušaudė, o kūnus sudegino“, – pasakojo 46-erių Lena Veličko, auginanti aštuonis vaikus, kurios sutuoktinio tapatybę teismo ekspertai nu­statė tik pagal genetinius tyrimus. Žvėriškas keturių protestantų, bažnyčios „Dievo apsireiškimas“ tarnautojų, nužudymas 2014 m. Slovianske nesulaukė tinkamo…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 110 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Tarybos vandenys Seimo nariams per seklūs

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, sa­vivaldybių tarybų ir merų rinkimuose šiemet dalyva­vo net 27 Seimo nariai. Ir tik vienas jų nekandidatavo į mero pareigas. O tarp 25 siekusių šio posto buvo ir mūsų apygardai atstovaujantys parlamentarai Remigijus Že­mai­taitis bei Jonas Gudauskas – pirmasis kovojo dėl Klai­pėdos mies­to mero kėdės, antrasis mėgino vėl grįžti va­dovauti Ši­lalės rajonui. Tačiau sėkmė nusisuko, šių…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 188 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Abejonių sukėlė brangi dovana valdžiai

Šilalės savivaldybė oficialiai paneigė, kad dovanų karalius mirė: praėjusiame tarybos posėdyje vietos politikai net nesuabejoję priėmė kelių tūkstančių eurų vertės dovaną – 4,4 aro žemės sklypą sodų bendrijoje. Nors „dovanų karaliaus“ vardas neskelbiamas, niekam ne paslaptis, jog taip atsilyginti valdžiai panoro tas pats gy­ventojas, iš kurio vasarį savivaldybė nupirko namą su 8,12 aro žemės sklypu bendruomeniniams vaikų namams. Daiva BARTKIENĖ…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 156 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Sielos žaizdoms gyti padeda gamta ir žmonės

Tęsiantis karui Ukrainoje, jau nebestebina pranešimai apie tai, kad kažkur kai­my­nys­tėje ap­sistojo nuo siaubo bėgantys ukrainiečiai. Jie ir patys sa­ko: žmogus prie visko pripranta, su viskuo susitaiko. Ir vis tik kalbantis su laikinais mūsų šalies gyventojais, ne­ga­li nesistebėti jų didžiadvasiškumu. Julia Malievanova su vyru And­rejumi ir 14-mete dukra Ali­na šiuo metu gyvena Šiau­duvoje, dirba abu sutuoktiniai tenykštėje nestandartinių baldų gamyba…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 188 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 04 balandžio 2023 08:15

Mūšyje dėl pinigų teisėjauja STT

Vasarį Šilalės savivaldybės Kontrolės ir audito tarny­bos vadovės Liucijos Kiniulienės viešai išsakyti nuo­gąs­­­tavi­mai dėl neteisėto vienkartinių pašalpų skirstymo sun­­kio­mis ligomis sergantiems gyventojams peraugo į di­­de­lį konfliktą. Turto ir socialinės paramos skyriaus ve­dė­­ja Rei­mun­da Kibelienė ginasi skundais ir reikalauja, jog kont­ro­lierė viešai jos atsiprašytų, o ši, nesulaukdama nei ad­mi­­nistracijos vadovų, nei mero reakcijos į pateiktas re­ko­­men­dacijas, pagalbos paprašė Specialiųjų tyrimų tar­nybos…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 241 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Matomos ir nematomos propagandos pastangos

Kiekvienais metais Lietuvoje yra skelbiama vie­ša grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaita. Tokia tradicija atsirado beveik prieš dešimtmetį. Ši ataskaita rengiama bendromis Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinio tarnybų departamento prie Lietuvos krašto apsaugos mi­nisterijos pastangomis. Ataskaitos skelbimas tu­ri informacinę ir šviečiamąją funkciją – piliečiai tu­ri teisę žinoti, kokie pavojai kyla jų valstybei, o tam tikrais atvejais – ir jiems asmeniškai. Naujausia…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 172 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 31 kovo 2023 08:13

Kaip paruošti namų erdvę Velykoms?

Velykos yra atsinaujinimo ir švenčių metas, todėl daugelis žmonių šia proga mėgsta papuošti savo namus. Norint paruošti savo gyvenamąją erdvę Velykoms, pravartu įsidėmėti keletą dalykų, kurie padės pasiekti, kad jūsų namai taptų šventiški ir svetingi. Pristatome keletą patarimų ir idėjų, padėsiančių pasirengti šventėms. Pradėkite nuo giluminio valymo Prieš pradedant dekoruoti namų erdves, svarbu įsitikinti, jog jos spindi švara. Todėl pirmiausia…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 121 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 18 balandžio 2023 10:03

Kelias prastesnis, nei buvo: „kerštas“ už sumažintą sumą?

Prieš gerą pusmetį jau rašėme apie tai, kad savivaldybės Investicijų ir statybos skyriui nepavyko „pramušti“ solidžios sumos poros šimtų metrų keliukui naujai rengiamo saulės elektrinės parko link Lentinės kaime nutiesti („Auksinio keliuko“ projektas žlugo“, „Šilalės artojas“ Nr. 65, 2022 m.) – taryba nesutiko skirti 15 tūkst. eurų, nes šio skyriaus specialistai nepristatė tarybos nariams nei darbų sąmatos, pagrindžiančios, kam šitokios…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 146 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41