„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ukrainiečių vaikai žino, kas yra karas...

Vieną pavakarę Lvivo senamiesčio širdyje, Rotušės pašonėje, teko stebėti, su kokiu įniršiu ir tuo pačiu džiugesiu ukrainiečiai šaudo į taikinyje išstatytą Rusijos valdovo Putino portretą. Atsinešęs tirui skirtą šautuvą ir šūsnį jo portretų, Olehas tvirtino, kad paaukoti pinigai bus perduoti kariuomenei. Ši pramoga man pasirodė ne visai tinkama. Ne tik todėl, jog šaudyti į taikinyje esantį žmogų buvo leidžiama ir…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 58 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Politikų troškimas auklėti laikraštį neslopsta

Daugiau nei 30 metų gyvena­me laisvoje bei demokratinėje vals­ty­bėje ir ga­li­me reikš­ti savo nuomonę ir mintis, ne­bijodami jokios cenzūros ar ribojimų. Užaugo karta, kuri net ne­įsi­vaizduoja, kad kažkada ga­lė­jo bū­ti kitaip, o redak­ci­joms kiek­vie­ną į vie­šumą palei­džia­mą žodį reikėjo de­rinti su įvai­riau­siais „glavlitais“ ir pan. Deja, ten­ka pripažinti, jog nemenka dalis po­litikų bei val­di­ninkų dar ne­pa­jė­gia atsikratyti įsi­tikinimo, kad turi…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 59 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Karo didvyrį palaidojo Rojuje

Vykstant į Berežanų miestelį, šalia kurio yra palaidotas šio karo Ukrainoje didvyris Vitalijus Skakunas, tenka įsitikinti, jog šalies keliai yra gerokai prastesni nei Lietuvoje. Šimto kilometrų atstumą pavyko įveikti tik per dvi su puse valandos. Tiesa, yra neblogų autostradų bei respublikinės reikšmės kelių, tačiau po žiemos ir juose atsirado duobių, kurios karo metu nėra taisomos. Gerokai blogesnė padėtis rajonų keliuose,…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 124 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 03 gegužės 2022 08:22

Gyventojai projektuotojų „drąsių“ sprendimų nepageidauja

Prieš pat Velykas rajono savivaldybės salėje buvo svars­tomi du miesto gyventojams svarbūs projektai, ku­­riuos bendrovei „Atamis“ parengti užsakė rajono sa­vi­valdybės ad­mi­­nistracija. Vieną dieną vyko Inžinerinių sta­tinių rekonst­ravimo ir statybos teritorijoje, riboja­mo­je Dio­­nizo Poškos ir Maironio gatvių Šilalės mieste, projek­to svars­tymas, kitą – toks pat Da­riaus ir Girėno bei Pietinio Ke­lio gatvių kvartalo projekto pristatymas. Abie­jų tikslai labai panašūs – sutvarkyti…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 120 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Ukrainoje – nerimas, kad Rusija gali panaudoti branduolinį ginklą

Praėjusį sekmadienį, savaitę vėliau nei Lietuvoje, uk­rai­niečiai šventė Velykas. Žinodama Rusijos karių žiaurumą ir tai, kad jiems nieko nėra švento, Ukrainos valdžia paprašė gyventojų nesirinkti į bažnyčias, bet likti namuose. Buvo spėjama, jog, siekdama sukelti dar didesnę gyventojų bai­mę ir paniką, Maskva paleis raketas į žmonių pilnas baž­ny­čias. Ir nors tokios tragedijos nenutiko, mūšiai nesustojo, o šalia fronto esančiose gyvenvietėse…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 74 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Karas privertė ukrainiečius atsikratyti okupantų paminklų

Lvive, kuris iki šiol buvo laikomas saugiu miestu ir į kurį plūdo didžiausi pabėgėlių srautai, praėjusią savaitę nuo bombardavimų žuvo pirmieji civiliai. Iki tol Rusijos raketos kelis kartus buvo paleistos tik į karinius objektus bei kuro saugyklą, esančius miesto pakraštyje ar keliasdešimt kilometrų nuo jo. Su­sprogdinus karinį mokymo centrą Javorove, esančiame 40 kilometrų nuo Lvivo, žuvo virš penkiasdešimt žmonių, tačiau…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 138 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Žuvusio kariūno laidotuvėse – priesakai ginti tėvynę

„Jis buvo nuoširdus draugas, labai geros širdies, visada norintis padėti ir patarti, supratingas ir reiklus vadas”, – sakė netoli karsto raudanti moteris, prasitarusi, jog buvo jo pavaldinė. Nedrįsau jos ko nors daugiau klausinėti – tą popietę Lvivo graikų katalikų tikėjimo Šv. Petro ir Povilo garnizoninėje kariuomenės bažnyčioje buvo meldžiamasi už fronte žuvusį Tarasą Bobanyčių... 33-ejų vyras fronte kovojo jau devintus…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 90 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Striuka su maistu, žiaurus vaikino likimas

Lvive karo beveik nesijaučia, veikia parduotuvės, restoranai, žmonės šnekučiuojasi lauko kavinėse. Kol kas į šį miestą buvo paleistos kelios raketos, numestos ne į cent­rą, o į pakraštyje esančius pramoninius objektus. To­­dėl atvažiavus į ramiau gyvenantį miestą iš ištisą parą bom­barduojamo Char­kivo, priprasti nėra lengva, tad kol kas te­begyvenu karo įspūdžiais. Juolab perskaičius pritrenkiančią informaciją, jog Europos Sąjunga nuo agresoriaus besiginančiai…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 108 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Salės statybas įvertino Seimo ir ministerijos atstovai

Praėjusios savaitės pabaigoje Šilalėje vėl lankėsi būrys Seimo narių, su jais po universalios sporto salės statybų aikštelę žvalgėsi ir už sportą atsa­kingas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministras Linas Obcarskas. Statybvietė keičiasi kiekvieną dieną – jau ne tik pastatas įgavo aiškius kontūrus, bet ir viduje galima suprasti, kurioje patalpoje ką planuojama įrengti. Daiva BARTKIENĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 95 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir ponios Dianos Nausėdienės sveikinimas Lietuvos žmonėms šv. Velykų proga

Brangieji, Didįjį Prisikėlimo stebuklą šiemet švenčiame ypatingomis Europai ir visam pasauliui aplinkybėmis. Šią istorinę akimirką nepaliaujame gėrėtis didvyriškos ukrainiečių tautos dvasios jėga. Tačiau lygiai taip pat susižavėjimo verta ir mūsų tauta, kaip mūras stojusi už brolius ukrainiečius, pasirengusi dalintis su jais visa kuo. Nes mūsų likimas – bendras, nes Ukrainos laisvės kova – mūsų kova. Tegul šv. Velykos atneša į…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 69 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 18 balandžio 2022 20:08