Savanoriai ir dabar pasiruošę stoti į kovą už laisvę

Praėjusių metų viduryje Seimas apsisprendė kariams savanoriams, priėmusiems priesaiką 1990–1991 m. ir da­ly­vavusiems atkuriant Lietuvos valstybingumą, suteikti Lais­vės gynėjo statusą. Tai pagarbos ženklas, į kurį pretenduoti gali ir nemažas būrys šilališkių, tapusių pirmaisiais Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos kariais. Jų pasiryžimas ginti ką tik atkurtą valstybę turėtų tapti pa­vyz­džiu dabartiniam jaunimui. Idėjinė savanorių kartą „Lyginant su Kvėdarna, mūsų nebuvo daug, vos…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 324 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 06 Gruodžio 2022 08:23

Valstybės garantuojama teisinė pagalba – elektroniniu būdu

Kiekvienas iš mūsų galime susidurti su įvairiomis teisinėmis problemomis: neteisėtai atleido iš darbo, laiku nesumokėjo darbo užmokesčio, pavėluota kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo arba reikia išspręsti klausimą dėl vaikų išlaikymo. Tačiau ką daryti, neturint teisinių žinių, kaip išspręsti kilusias teisines problemas, tuo labiau, jog kreiptis į privatų advokatą nėra finansinės galimybės. Tokiu atveju galima pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba.…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 84 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 02 Gruodžio 2022 14:25

Už Lietuvą, Stanislovai, Jonai, Jurgi ir Aleksandrai!

Neabejinga valstybingumui visuomenės dalis, reikalinga moderniai Lietuvai, prisideda prie sektinų pavyzdžių iš praeities sklaidos. Apie šimtą metų tęsiasi gyvoji isto­rija, bet su trečiąja karta ji miršta, tad švietimo srities specialistų tikslas – ją gaivinti ir priminti. Prieš 104-erius metus valstybės atkūrimą skelbė bei gynė iš įvairių kaimų ir miestelių kilę Lietuvos žmonės su nepaprastai stipriu idėjiniu užtaisu. Turbūt dažnas sutiks,…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 137 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Troliai, gyvenantys ne po tiltu

Troliai yra tradicinės skandinaviškos mitologijos pabaisos. Pasakose jie gyvena po tiltais ir stengiasi pakenkti keliauninkams, siekiantiems pereiti tiltu iš vienos upės pusės į kitą. Tačiau šiame tekste kalba eis nei apie pasakas, nei apie mitologiją. Šiandien žodis „trolis“ dažniausiai skamba kitokiame, šiuolaikiniame kontekste. Galima sakyti, kad dabar troliai nesislepia po tiltais – jie tūno socialinėje medijoje. Nematomi žaidėjai Pirmiausia pabandykime…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 245 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Ukrainiečiams – išbandymas badu ir šalčiu

Minint 90-ąsias Holodomoro pradžios metines, Europos vadovai pažadėjo paramą Ukrainai. „Rusija sumokės už sovietmečio badą, per kurį 1932–1933 m. žiemą mirė milijonai ukrainiečių, ir atsakys už šiandienos nusikaltimus“, – pareiškė Ukrainos prezidento administracijos vadovas And­rijus Jermakas. Ukrainos misijos prie Jung­ti­nių Tautų nuolatinis atstovas Sergejus Kys­lyčia, pa­gerb­damas Holodomoro aukas, tei­gė, kad Uk­rai­nos patirtos kančios dėl Rusijos ag­re­sijos yra „nepasveriamos“. Ir pridūrė,…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 75 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Karaliaus Jogailos palikuonis padeda Ukrainai

„Nors mano protėviai yra Lietuvos ir Lenkijos karalius Jogaila bei Pran­cūzijos karalius Liudvikas Xlll, tačiau Lvive šių didžiūnų pavardės nublanks­ta, kai pasakau, kas buvo mano prosenelis“, – prisistatė Janas Szep­­tyckis. Šio penkiasdešimtmečio verslininko prosenelis, Lvivo arkivyskupas metropolitas, grafas Andrijus Szeptyckis, yra legendinė asmenybė Vakarų Uk­rainoje. 1944 m. mirusio prosenelio vardu pavadintos mokyklos, gatvės, aikštės, jam statomi paminklai, kuriami muziejai. Ypač…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 135 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Mieste įrengtos kameros stovi aklos

Gyventojų saugumo užtikrinimas turėtų būti vienas iš svarbiausių ir strateginių rajono valdžios tikslų, ypač dabar, kai dėl geopolitinės situacijos, netoli vykstančio karo, ekonominio sunkmečio visuomenėje tvyro daug nerimo. Tačiau kuo toliau, tuo aiškiau matyti, jog žmonės yra palikti likimo valiai. Kovodami dėl postų valdžioje, gyventojų interesus šią kadenciją pamiršo ir politikai, ir valdininkai. Pavyzdžiui, tik dabar susizgribta, kad jau daugiau…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 123 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 25 lapkričio 2022 08:27

Įvažiavimai į sodybas ir sklypus – valstybės nuosavybė

Kiekvienos kaime gy­venančios šeimos svajonė – geras kelias, nes nuo jo labai priklauso gyveni­mo kokybė ir sėkmė. Ta­čiau pradėjus remon­tuo­­ti žvyr­kelius, kyla prob­le­mų, ku­rias ne visada pavyksta išspręsti. Daugiausiai nerimo kaimo žmonėms ke­lia nuovažų naikini­mas – jie pyksta, kad „iš žvaigž­džių“ rekonstrukcijos projektus rengiantys inžinie­riai į kaimus nevažiuoja ir nesidomi, kokių poreikių turi prie vieno arba kito kelio gyvenantys ar…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 240 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Tradicinė žiniasklaida patiria didelius sukrėtimus visame pasaulyje

Pasaulio medijų ekspertai vieningai sutaria, kad socialiniai tinklai iš esmės keičia žiniasklaidos situaciją, todėl kyla realus klausimas, ar tradicinė spauda, kaip mes ją šiandien suprantame, išliks ateityje. Jei keisis, tai kokia ji taps? Esminiai žiniasklaidai kylantys dabarties iššūkiai – tai nuolat blogėjanti finansinė sektoriaus situacija bei in­formacinių karų keliama grėsmė, visų pirma – reputacijai. Pasaulis labai pasikeitė Jei palyginčiau žurnalisto…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 195 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Vaikų pasakojimuose – karo baisybės

Aštuonmečio berniuko akys liu­dija, kad esu įtartinas, o gal net susijęs su kaimą nusiaubusiais okupantais, todėl jis nepatikliai žvelgia į mane ir net taikosi turimu pistoletu... Netrukus Maksimas ir jo draugai patikėjo, kad esu žurnalis­tas, atvykęs aprašyti Mala Rohan kaime vykusių kovų. Vaikai tapo geriausiais gidais, nes žinojo ne tik kur guli rusų tankų liekanos, prie kokių apkasų buvo aršiausios…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 113 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41