Kiek kainuoja mūsų išrinktieji?

Šį pavasarį suėjo lygiai dveji metai, kai darbą pradėjo šios kadencijos savivaldybės taryba. 2015 m. balandžio 20-ąją įvyko pirmasis tarybos narių, išrinktų 2015-2019 m. laikotarpiui, posėdis. Dirbti Šilalės kraštui bei jo žmonėms jame prisiekė penkių partijų ir vieno visuo­meninio rinkimų komiteto atstovai. Tačiau kad ir kaip vietos politikai muštųsi į krūtinę, įrodinėdami, kad į valdžią atėjo tik iš idėjos, nė…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1356 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Vandens kokybės tyrimai Šilalės rajone

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) Klaipėdos skyrius Šilalės rajone kasmet vykdo akciją „Gerkime švarų vandenį ir būkime sveiki“, kurios tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį bei jo svarbą žmogui. Jos metu buvo ištirti 25 vandens mėginiai. Didesnis nei Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiamas amonio kiekis rastas viena­me mėginyje, pristatytame iš Tūbinių…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1424 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 16 birželio 2017 10:32

Prasideda trečias renovacijos etapas

Savivaldybė pradeda vykdyti Energinio efektyvumo dau­giabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pas­tate trečiojo etapo programą. Gegužės 25 d. posė­džiavę politikai daugiabučių modernizavimo administ­ratoriumi paskyrė UAB „Šilalės šilumos tinklai“. Savivaldybės duomenimis, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos I ir II etapuose atnaujinta 19 daugiabučių. Dalyvauti energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos trečiajame etape savivaldybės administracija buvo gavusi 15 paraiškų. Visiems daugiabučiams buvo parengti…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1404 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 16 birželio 2017 10:26

Didesnė rinkliava - daugiau teisingumo?

Nuo liepos 1 d. už atliekų tvarkymą mokėsime dvi­na­rę rinkliavą. Ne vienerius metus ban­džiu­sios jos išvengti, savi­val­dy­bės tu­rė­jo paklusti Vy­riau­­sy­bės spaudi­mui nusta­ty­ti rink­liavos dy­dį, at­si­žvel­­giant ne tik į gy­ven­to­­jų skaičių, atliekų su­si­kau­pimo normas, bet ir į fak­tiš­kai ati­duo­tų atliekų kie­kį. Kaip ir buvo tikėtasi, daug kam rink­liava gero­kai padidės. O bene labiau­siai kišenes ji pa­tuštins kaimo gyventojams. Kol kas taupys…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1224 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 16 birželio 2017 10:07

Vandentvarkos ūkis: dirba nuostolingai, bet neskursta

Geriamojo vandens suvartojimas mažėja, kainos di­dėja - tokia dabar yra UAB „Šilalės vandenys“ veiklos realybė. Prieš metus bene penktadaliu pakelti tari­fai neišgelbėjo įmonės nuo nuos­tolių. Bet, nežiūrint į tai, po biudžeto sparnu prisi­glaudusi bendrovė gyvena, galima sakyti, karališkai. Mažėja vandens vartotojų Balandį savivaldybės tary­­ba - UAB „Šilalės vandenys“ akcininkė - nusprendė panaikinti 177,9 tūkst. eu­rų šios bendrovės nuosto­lių, anuliuo­jant 6136…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1284 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 13 birželio 2017 09:59

Ar galima kirsti mišką, kai peri paukščiai?

Būtent tokį klausimą, baigiantis gegužei, „Šilalės artojo“ redakcijai uždavė laikraščio skaitytojas. Nors Aplinkos ministerija buvo išplatinusi informaciją, jog gegužę miškuose – ramybės metas, todėl turėjo būti ne tik ribojami miško darbai, bet ir skatinama nesilankyti ten, kur peri retieji paukščiai bei jauniklius veda žvėrys, pasirodo, šis įspėjimas galiojo ne visiems. „Važiuojame žvejoti ir matome, kad miške, esančiame Kamš­čių kaime, netoli…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 3274 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 09 birželio 2017 09:04

Lankytinos vietos statusas suteiktas net poilsiavietei

Šilalės savivaldybės taryba patvirtino lankytinų vietų sąrašą, į kurį įtraukti 105 objektai. Toks dokumentas reikalingas, norint dalyvauti Lietuvos verslo para­mos agentūros finansuojamame projekte „Savivaldy­bes jun­­giančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų in­frast­ruk­tūros plėtra Tauragės regione“. Jurbarko, Šilalės, Tauragės bei Pagėgių savivaldybės sutarė bendrai įgyvendinti lankytinų vietų žymėjimo projektą, įrengiant nuorodas į lan­kytinas vietas. Lėšų tam skirs Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Tarybos…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1776 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 09 birželio 2017 09:19

Reitingai atskleidė mokyklų skaudulius

Prieš pat Paskutinio skambučio šventę žurnalas „Reitingai“ pristatė oficialų šalies mokyklų reitingą. Iš Šilalės rajono gimnazijų bene geriausiai atrodo Simono Gau­dėšiaus gimnazija, kuri iš 2016 m. turėtos 130-osios pozicijos šoktelėjo į 71-ąją. Antrajame šimtuke liko Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija, iš 200-osios vietos pakilusi į 133-iąją. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai praėjusieji metai, remiantis skelbiamais rezultatais, buvo ne tokie sėkmingi. Pagrindinės mokyklos…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1644 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 06 birželio 2017 08:20

Išvengti dulkėtų vieškelių pavyks negreit

Du mėnesius iš eilės savivaldybės taryba diskutavo dėl kelių priežiūrai ir remontui skirtų lėšų bei žvyr­kelių asfaltavimo prioritetų. Lietuvos automobilių ke­lių direkcija šiemet pirmą kartą savo planus pateikė savivaldybėms bei pasiūlė pačioms nuspręsti, kam skirti pirmenybę - teigiama, kad taip bandoma išvengti po­litikavimo. Visgi ir pirmokas supranta, jog planai - dar ne darbai, ir nei nuo politikų kalbų, nei nuo…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1401 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 06 birželio 2017 08:16

Gyventojams šildymas brangs

Nuo birželio 1-osios nustojo galioti lengvatinis 9 proc. pridė­tinės vertės mokestis (PVM) šildymui, o tai reiškia, kad šilumos kaina gyventojams pabrangs mažiausiai 12 proc. Seimas jau patvirtino naują šildymo išlaidų kom­pen­savimo tvarką, priversiančią savivaldybes išleisti daugiau lėšų socialinei paramai. Auganti šilumos kaina atsilieps ir šilumos gamintojų finansinei padėčiai. Didės kompensacijų sumos Siekiant, kad daugiau gyventojų galėtų gauti šildymo išlaidų kompensacijas,…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1180 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 02 birželio 2017 08:05