Valdžia proteguoja saviškių interesus

Bendru sutarimu pritarę, kad prie Gi­nei­kių kaimo Rakutiškės gatvės 8 ir 10 na­mo esanti kūdra būtų įrašyta į ne­pri­va­ti­zuojamų žemių planus, Šilalės savi­val­­dy­bės politikai dabar turėtų, kaip žmonės sako, iš gėdos prasmegti kiaurai žemę. Pa­ti­kėję tos kūdros niekada nemačiusia sa­vivaldybės specialiste, tarybos nariai pa­tenkino Kaltinėnų se­niūno prote­guo­ja­mų kaimo gyventojų užgaidas. Kaimui prireikė tvenkinio Klausimas dėl Gineikiuose esančio vandens telkinio pa­ėmimo…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1921 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 04 balandžio 2017 08:22

Diena su ugniagesiais

Galbūt yra tekę girdėti traukiant per dantį gaisrininkus, kad „jei negali miegoti 25 valandas per parą, gaisrinin­ku nebūsi“. Tad nusprendėme patikrinti, ką vyrai vei­kia, kai nemiega – juk pamaina trunka ištisą parą, o iškvietimų sulaukiama ne kasdien. „Šilalės artojui“ ugniagesiai ne tik papasakojo apie darbo kasdienybę, bet ir pavaišino savo firmine sriuba. Pradžia – ankstyvą rytą Pamaina prasideda, kai 7.30…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1368 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 31 kovo 2017 10:18

Pavasaris – padangų keitimo metas

Atliekų tvarkymo įstatymo 3418 straipsnio 8 daly­je nurodoma, kad transporto priemonių techninės prie­žiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės privalo: nemokamai iš transporto priemonių naudotojų (fizinių asmenų – gyventojų) priimti transporto priemonių tech­ninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariu­sias apmo­kestinamųjų gaminių atliekas; šias atliekas, iš­sky­rus tinkamas pakartotinai naudoti dalis, transporto priemonės naudotojui atiduoti draudžiama; transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1241 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 31 kovo 2017 10:10

Gyvūnų imuniteto stiprinimas

Keičiantis metų laikams, ypač pavasarį, pradeda siaus­ti įvairios infekcinės ligos, kuriomis gali sirgti ir naminiai gy­vūnai. Saugiklis - imuninė sistema Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė pažymi, jog nusilpusi gyvūno imuninė sistema yra vienas iš veiksnių, lemiančių infekcijas. Todėl ypač po žiemos būtina susirūpinti, ar augintinio imunitetas nenusilpo. Imunitetas – organizmo…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1150 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 31 kovo 2017 10:03

Seniūnaičiu galės tapti ne kiekvienas

Dar neseniai visuomenė diskutavo, ar tikrai reikalingi ir kodėl už savivaldybės valdininkus turi nemokamai dirbti seniūnaičiai. Netgi buvo pradėta svarstyti, jog galbūt šią instituciją reikėtų iš viso panaikinti. Visgi nueita kitu keliu: nuo šiol seniūnaičiai sprendimus priims oficialiai rengiamose sueigose, tačiau tapti jais galės ne kiekvienas. Šilalės rajone yra 60 seniūnaitijų, tačiau tik 19 turi daugiau kaip 500 gyventojų. Iki…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1168 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 31 kovo 2017 10:00

Šilalėje vyko karinės pratybos

Kovo 27-31 d. Šilalėje ir apylinkėse vyko taktinės karinės pratybos „Šilalė-2017“, kuriose dalyvavo apie 250 karių. Pratybas organizavo Šilalės rajono savivaldybė, Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė ir Lietuvos karo policija. Kariniame renginyje, be minėtų kariuomenės dalinių, dalyvavo Tauragės PGV Ši­lalės PGT atstovai, Ši­la­­lės…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1418 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 03 balandžio 2017 12:44

Pačiam statant iki 300 kv. m namą, statybos techninė priežiūra nebeprivaloma

Vienbutį gyvenamąjį namą planuojantis statyti asmuo dažnai sprendžia dilemą – statybos darbus patikėti profesionalams ar juos atlikti savo jėgomis. Statybos organizavimo būdas, kai statinys sukuriamas statytojo rizika, nesudarius statybos rangos sutarties, naudojant tik savo paties darbo jėgą, vadinamas statyba ūkio būdu. Pasirinkęs šį statybos būdą, savininkas prisiima ne tik statytojo, bet ir rangovo pareigas. Individualaus namo statybos ūkio būdu atveju…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1151 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 28 kovo 2017 09:32

Specialistai perspėja: bendraukite su vaikais!

Policija, mokyklų administracijos bei psichologai siun­čia žinią tėvams: stebėkite savo vaikus ir jų veiksmus socialiniuose tinkluose. Iš Rusijos atskriejęs gy­vybei pavojingas žaidimas „Mėlynasis banginis“ jau plin­ta ir Lie­tuvoje. Apie jį žino ir Šilalės paaugliai. Vaikų psichiatro Lino Slušnio teigimu, žai­dimo organizatoriai šantažo metodais, pasinaudodami pa­auglio baimės ir meilės jausmais, priveda iki sa­­vižudybės. Pavojingas mazochistinis žai­­dimas „Mėlynasis banginis“ sukėlė nerimo bangą.…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1333 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 28 kovo 2017 09:23

Neužželiantis brangių projektų takelis vėl veda į ligoninę

Šilalės ligoninė neria į tarptautinius vandenis: sudarė bendradarbiavimo sutartį su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Baltijsko ligonine. Pagrindinis šitokio žingsnio tikslas – įsisavinti 600 tūkst. eurų paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirtų pasienio valstybių bendradarbiavimui stiprinti. Ir nors savi­valdybės tarybos nariai pripažįsta, jog mūsų rajono ligoninė po truputį tampa slaugos ligonine, kuriai vargu ar reikia prabangios reabilitacijos ir kineziterapijos įrangos,…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1441 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 28 kovo 2017 09:19

Ligoninė tampa senukų išlaikytine

Pasibaigus eiliniam restruktūrizacijos etapui, nutilo ir valdžios kalbos apie Šilalės ligoninės ateitį. Tačiau šilališkiai ir be diskusijų žino, ko galima tikėtis iš šios įstaigos. O po vasario pabaigoje vykusio savivaldybės tarybos posėdžio net ir politikai pripažino, kad atnaujinta ir įvairiausios įrangos pripirkta rajono ligoninė pamažu tampa senukų prieglauda. Guldė vieną ant kito? Paskutiniame savivaldybės tarybos posėdyje priimti net keli ligoninės…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1604 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 24 kovo 2017 08:19