Kelyje elkimės atsakingai

Saugumas keliuose – svarbus dalykas mums visiems. Kasmet augant transporto priemonių skaičiui, daugėja ir eismo įvykių, kurių baigtis neretai būna tragiška. Eis­mo dalyvių neatsakingas, nedrausmingas elgesys sukelia nelaimes kelyje. Kad kelionės visada būtų laimin­gos, dirba saugaus eismo specialistai. Vykdant kelių tiesimo, priežiūros, remonto, inžinerinių saugaus eis­mo prie­monių diegimo darbus, mūsų keliai keičiasi - tampa ne tik patogesni bei malonesni važiuoti…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1024 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 11 balandžio 2017 09:37

Dirbantieji su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis privalo teikti ataskaitas

Chloro fluoro angliavandeniliai ir kai kurie kiti orga­niniai halogenų junginiai (bei jų mišiniai) ne tik ska­ti­na ozono skilimą stratosferoje bei ardo ozono sluoks­­nį - daugelis šių medžiagų yra ir šiltnamio efektą suke­liančios dujos. LR aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-394 patvirtintas duomenų apie fluorintas (F-dujos) šilt­namio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM) teikimo,…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1258 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 07 balandžio 2017 09:32

Svetimų pinigų dalybos - su užmoju

Patvirtintas Šilalės savivaldybės 2017 m. biu­džetas turi vieną svarbią ypatybę - daugiau nei pu­sė jo lėšų atiteks savivaldybės administracijos ir 40 biu­dže­tinių įstaigų darbuotojų atlyginimams bei socialiniam draudimui. Nors 2015-ųjų pabaigoje savivaldybės ta­ry­bai padidinus algas mažiausiai uždirbantiems specia­lis­tams ir buvo žadama, kad priedų prie algų neliks, daugelio įstaigų darbuotojams atsisakyti jų, atrodo, yra per sun­ku. Turtingiausia - Sporto mokykla? Antri…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1139 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 07 balandžio 2017 09:05

Įklimpo: dėl savivaldybės neskaidrių viešųjų pirkimų pradėtas ikiteisminis tyrimas

Ši savaitė Šilalės valdininkams prasidėjo itin nera­miai: pirmadienio rytą, vos susirinkus į darbą, savi­valdybėje apsilankė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai. O po kelių specialistų kabinetuose atliktų kratų STT dėl neskaidrių viešųjų pirkimų nusprendė pradėti ikiteisminį tyrimą. Likimo ironija: agentai mūsų rajono valdininkų darbu susidomėjo iškart po to, kai savivaldybės taryba vien­­balsiai patvirtino Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitą, o savivaldybės administracijos direkto­rius…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1309 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 04 balandžio 2017 08:29

Valdžia proteguoja saviškių interesus

Bendru sutarimu pritarę, kad prie Gi­nei­kių kaimo Rakutiškės gatvės 8 ir 10 na­mo esanti kūdra būtų įrašyta į ne­pri­va­ti­zuojamų žemių planus, Šilalės savi­val­­dy­bės politikai dabar turėtų, kaip žmonės sako, iš gėdos prasmegti kiaurai žemę. Pa­ti­kėję tos kūdros niekada nemačiusia sa­vivaldybės specialiste, tarybos nariai pa­tenkino Kaltinėnų se­niūno prote­guo­ja­mų kaimo gyventojų užgaidas. Kaimui prireikė tvenkinio Klausimas dėl Gineikiuose esančio vandens telkinio pa­ėmimo…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1930 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 04 balandžio 2017 08:22

Diena su ugniagesiais

Galbūt yra tekę girdėti traukiant per dantį gaisrininkus, kad „jei negali miegoti 25 valandas per parą, gaisrinin­ku nebūsi“. Tad nusprendėme patikrinti, ką vyrai vei­kia, kai nemiega – juk pamaina trunka ištisą parą, o iškvietimų sulaukiama ne kasdien. „Šilalės artojui“ ugniagesiai ne tik papasakojo apie darbo kasdienybę, bet ir pavaišino savo firmine sriuba. Pradžia – ankstyvą rytą Pamaina prasideda, kai 7.30…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1377 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 31 kovo 2017 10:18

Pavasaris – padangų keitimo metas

Atliekų tvarkymo įstatymo 3418 straipsnio 8 daly­je nurodoma, kad transporto priemonių techninės prie­žiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės privalo: nemokamai iš transporto priemonių naudotojų (fizinių asmenų – gyventojų) priimti transporto priemonių tech­ninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariu­sias apmo­kestinamųjų gaminių atliekas; šias atliekas, iš­sky­rus tinkamas pakartotinai naudoti dalis, transporto priemonės naudotojui atiduoti draudžiama; transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1248 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 31 kovo 2017 10:10

Gyvūnų imuniteto stiprinimas

Keičiantis metų laikams, ypač pavasarį, pradeda siaus­ti įvairios infekcinės ligos, kuriomis gali sirgti ir naminiai gy­vūnai. Saugiklis - imuninė sistema Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė pažymi, jog nusilpusi gyvūno imuninė sistema yra vienas iš veiksnių, lemiančių infekcijas. Todėl ypač po žiemos būtina susirūpinti, ar augintinio imunitetas nenusilpo. Imunitetas – organizmo…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1154 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 31 kovo 2017 10:03

Seniūnaičiu galės tapti ne kiekvienas

Dar neseniai visuomenė diskutavo, ar tikrai reikalingi ir kodėl už savivaldybės valdininkus turi nemokamai dirbti seniūnaičiai. Netgi buvo pradėta svarstyti, jog galbūt šią instituciją reikėtų iš viso panaikinti. Visgi nueita kitu keliu: nuo šiol seniūnaičiai sprendimus priims oficialiai rengiamose sueigose, tačiau tapti jais galės ne kiekvienas. Šilalės rajone yra 60 seniūnaitijų, tačiau tik 19 turi daugiau kaip 500 gyventojų. Iki…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1172 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 31 kovo 2017 10:00

Šilalėje vyko karinės pratybos

Kovo 27-31 d. Šilalėje ir apylinkėse vyko taktinės karinės pratybos „Šilalė-2017“, kuriose dalyvavo apie 250 karių. Pratybas organizavo Šilalės rajono savivaldybė, Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė ir Lietuvos karo policija. Kariniame renginyje, be minėtų kariuomenės dalinių, dalyvavo Tauragės PGV Ši­lalės PGT atstovai, Ši­la­­lės…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1424 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 03 balandžio 2017 12:44