Po kiek meras?

Pilni laukai, parduotuvių ir vaistinių vitrinos merų. Jie lipa į stulpus, merkia akį pro automobilių dureles, šypsosi iš kompiuterių ekranų. Ir darbo metu, ir po darbo, ir visai tamsoje laksto po kaimus ir miestelius, lanko ligotus ir sveikus, neaplenkia nė vienos trobos. Alius ŠAKINIS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.14

Naudingiems darbams beliko 23 dienos

Smėlio pilių ir patriotų mieste kunkuliuoja politika. Nuo ryto ligi vakaro, nuo pirmadienio iki penktadienio. Ypač – aukštuomenės pilyje. Gal kam iš šalies ir atrodo, kad viskas tenai nutilo, kad apmirė. Tikrai ne. Kiekviena darbo minutė, kiekviena sekundė iki rinkimų brangi. O kad pašalinė akis nepamatytų, ko nereikia, aukštuomenė užsibarikadavo – tokią sniego tvirtovę priešais langus susirentė, kad jokie oponentai…

Po rinkimų valdininkai keliaus dar pigiau

Šilalės rajono savivaldybė sėkmingai pertvarkoma į turizmo agentūrą, kuri savivaldybės tarnautojams turėtų pasiūlyti ne tik įdomesnių, bet ir pigesnių kelionių. Ryžtingi administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekaus bei vicemero Valdemaro Jasevičiaus žingsniai teikia vilties, jog po rinkimų, jeigu juos pavyktų laimėti, rajono valdininkų kelionės turėtų kainuoti dar pigiau. Tai nustatė mūsų bičiulis ir bendravardis Alius po rajono valdininkų ir seniūnų kelionės į…

Aukštagirėje tik slidinėjimo trasa yra mokama, o čiuožykla iki jos – dykai

Buvo gražus praėjusio sekmadienio rytas, saulė pakilo virš Šilalės rajono, ragindama žmones važiuoti pa­­slidinėti nuo Aukštagirės kalno. Ir tuo metu, kai jau rei­kėjo tepti slides, į Aukštuomenės kroniką pasiuto skam­­binti moterys ir vyrai, kviesdami kuo greičiau atvyk­ti į Bilionis, ten, nuo kur prasideda kelias į čiuožyklą. Alius ŠAKINIS Autoriaus nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.2

Aukštuomenė aukštumoje

Visus metus mūsų brangioji aukštuomenė buvo gero­kai aukščiau už prastuomenę. Ypač aukštų aukštumų ji pasiekė kovoje su emigracija, o ypatingi rezultatai pasirodė po to, kai gerbiamas meras Jonas Gudauskas savo patarėjai skyrė 15 procentų pareigybinės algos priedą. Kaip jau skelbė mūsų bičiulis ir bendravardis Alius, iš viso pasaulio į Šilalės rajoną ėmė plūsti migrantai. Lėktuvais jie skrido, plaukė laivais, važiavo…

Prizas beveik pataikė į mus

Vienu metu iš mūsų rajono buvo pradėję trauktis žmo­nės. Traukėsi, kas kaip galėjo – kas traukiniais, kas lėk­tuvais, kas autobusais ar kinkomuoju transportu. Kiti ir pėsčiomis keliavo kuo toliau nuo klestinčio mūsų rajono: emigravo, aplenkdami smėlio pilis ir net neįbridę į krištolinio švarumo baseiną, nepasidžiaugę nei renovuotais tvenkinio takais, nei nauju stadionu... Alius ŠAKINIS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.89

Kiemas ne mero – kodėl jis turėtų jį gražinti?

Vieną rytą mūsų bičiulis ir bendravardis Alius nu­sprendė užsukti į parduotuvę „Užsuk“, bet Dionizo Poš­kos gatvėje užkliuvo už šaligatvio plytelės, griuvo ir prasigurino nosį. Alius ŠAKINIS AUTORIAUS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.86

Tuštybių mugė

Jau antrus metus Šilalės kultūros darbuotojai gali stebėti, kaip tiesiai po jų langais iš jų tyčiojamasi. Menkus atlygius gaunantiems žmonėms, kurių darbo vaisiai ge­riau ar prasčiau garsina Šilalę, panosėje sumontuojama, o vėliau vėjais paleidžiama smėlio skulptūra. Sakoma, viskas nemokamai, iš rėmėjų lėšų. O kad taip bent vieną mėnesį tie dosnūs rėmėjai prie ubagiškų algų primestų bent eurą–kitą... Anupras JUOKIMAITIS Žydrūnės…

Pūsti – nepūsti? Štai klausimas!

Atsitiko baisus dalykas. Praėjusį pirmadienį, paties vyriausio architekto Stasio Krušos gimimo die­ną, į aukštuomenės rūmus prisistatė policija ir iš ad­­mi­­­nist­racijos direktoriaus pavaduotojos kabi­ne­to sole­ni­zantą išvežė į Šilalės ligoninę – patikrinti jo blai­vu­mo. Negana to, policija dar pradėjo administracinę tei­seną pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 98 straipsnį, kuris numato atsakomybę už buvimą įkaušus ar dėl ko kito įsisiūbavus darbe. Alius ŠAKINIS…

Atšventė būsimą jubiliejų

Ko tik nepadarysi dėl artėjančių rinkimų! Tai ir tenka būsimiems ir esamiems kandidatams į valdžios olimpą verstis per galvą, galvojant, kuo pradžiuginti rinkėjus. O šie kuo toliau, tuo labiau darosi išlepę – reikalauja visokių gerų darbų, nuopelnų savo kraštui. Bet kad jau viskas padaryta ir apdai­nuota, tenka ge­rokai pasistengti, kaip visus nustebinti. Kai kuriems pavyksta... Alius ŠAKINIS Tęsinį skaitykite „Šilalės…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą