„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Miške padėti tūkstančiai miške ir liks?

Lietuvoje nebeliko vagių. Tokią išvadą padarė mūsų bi­­čiulis Alius, paklydęs Tenenių girininkijos miškuose ir Libartų kaime radęs dešimt tūkstančių eurų. Tie at­rodė visai kaip medkirtė „Hitachi ZX135US-3“, tik be galvos. Ge­rai apžiūrėjęs, Alius suprato, kad tai tikrai ta pati ap­degusi medkirtė, kurią Rietavo urėdija aukcione parduo­da už dešimt tūkstančių eurų! Aukciono skelbimuose rašoma, kokiomis dienomis ir valandomis ga­lima apžiūrėti parduodamą…

Eisim, broleliai, žvejot, žvejot

Susitinka mano bendravardis Alius anądien svar­biausią Šilalės Joną – šis visas toks švytintis, įraudęs nuo žvarbaus rudens vėjo. Sako, neturiu kada su tavimi leistis į diskusijas, skubu investuoti – Paršežeris nuo žuvų dūsta, reikia skubiai karosus išgaudyti ir lydekų prileisti. Alius ŠAKINIS Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.78. 

Kas tai galėjo būti?

Į aukštuomenės kroniką atbėgo vienas pavyzdingas pilietis ir susijaudinęs rėžė šitokią kalbą: - Praėjusį ketvirtadienį Šilalės sveiko proto piliečiai labai išsigandome. Į savivaldy­bės kiemą nulėkė kaltinė­niškių ir upyniškių gaisrinės, pasigirdo jų ūkavimas. Sustin­gome iš baimės: negi kažkas tikrai užsidegė? Kur rajono elitas tarnaus žmonėms, jeigu neliks rūmų? Kur jie vykdys rinkimų pažadus, jei neliks tribūnų? O dar kaimynė, parlėkusi iš…

Meilės ženklai

„Ar jūs mylit Šilalę?“ - paskambinęs telefonu, aukš­tuomenės kronikos paklausė vienas pilietis. Mūsų bi­čiulis Alius Šakinis, kuris visada greitai randa atsakymą, šį sykį sutriko, užsimaukšlino ant galvos kepurę ir išėjo pasidairyti į gatvę. Mylėti jam ar nemylėti? Alius ŠAKINIS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.73.

O ką patys pasiūlysit?

Aukštuomenės kronika ga­vo griežtą, bet teisingą valdžios patrioto laišką: - Aš vis paskaitau, ką rašinėjate, bet niekada nieko gero nerandu. Vis kri­tika, išsidirbinė­jimai, pasišaipymai iš gerbia­mų rajono vadovų ir nieko konstruktyvaus. Jeigu jums nepatinka rajono valdžios sprendimai, tai pasiūlykite ką nors geresnio. Kodėl nieko nesiūlote? Todėl, kad neturite ko! Tikra tiesa, kad nieko dar ne­siūlėme. Ta­čiau netiesa, jog ne­turime ko.…

Kelionė į viršūnes – ilga ir sunki

Į kroniką kreipėsi nuolatinis ir ištikimas jos skaitytojas Vacys. Jis labai nusiminęs, kad niekaip negali įsilieti į valdžios ir kitokios mūsų aukštuomenės gretas. Nors, pasak jo paties, visaip stengiasi su ja eiti koja kojon: visada viskam pritaria, stebi rinkimus, nė sykio apie ją net pagalvojęs blogai nėra, ne tik kad pasakęs. Ir kitiems to neleidžia. „Gerbiamoji aukštuomenės kronika! - parašė…

Šilalės ateičiai - smėlio pilis

Jau turime kelias žiedines sankryžas, baseiną ir trium­fo arką. Tiesa, kol per Balsius remontuoja kelią, dar turime ir šviesoforą. Ir kai atrodė, jog betrūksta tik tilto išilgai tvenkinio, netikėtai kone miesto centre atsirado smėlio pilis. Žmonės ėjo jos žiūrėti, džiaugėsi ir fotografavosi. O kai jau visi išreiškė susižavėjimą, tai Aukštuomenės kronika irgi nusprendė pasisakyti ir perteikti kitą visuomenės nuomonę šiuo…

Visa valdžia – ant dviejų moterų pečių!

Vos antradienį paskelbėme, kad savivaldybėje nėra nei mero, nei vicemero, trečiadienį išgaravo ir admi­nistracijos direktorius! Merui - atostogos Kijeve, vicemerui - laikinas nedarbingumas, administracijos direktorius su delegacija išbildėjo į Stavenhageno (Vokietija) miesto šventę. Aukštuomenės kronikos skaitytojai jau žino, kad valdžių valdžią savaitės pradžioje siūlėsi perimti Alius Šakinis. Dabar, kai išvyko ir direktorius, jis galėtų perimti ir administracijos vadžias – baugu,…

Valdžią perima Alius Šakinis

Ar išgyvensime? Ar iškentėsime? Šita savaitė gali tap­ti sunkiausia mūsų gyvenime. Rajone turėtų skam­bė­ti visų bažnyčių varpai. Ištvėrėme visokias blokadas, atlaikėme „vagnorkes“, atrodė, nė euras mūsų nebe­pa­lauš. Bet kaip išgyvensime šitą savaitę? Bene nežinote, kas atsitiko? Mes netekome savo brangiosios valdžios. Štai, pažiūrėkime, kokia mūsų visų didžiai gerbiamo mero darbotvarkė skelbiama savivaldybės tinklalapyje: Šilalės rajono savivaldybės mero Jono Gudausko darbotvarkė…

Į karą su korupcija siunčiami vaikai

Išmintingos rajono valdžios pakviesti, visi vaikai stojo į karą prieš korupciją. Kadangi vaikiškas entuziazmas yra begalinis, vadinasi, pergalė ne už kalnų. Tiesa, kaip žinome iš vienos STT ataskaitos, korupcijos apraiškų mūsų rojaus kampelyje net nėra, bet vis tiek ją nugalėsime! Pakviesti valdžios, vaikai užbombarduos korupciją eilėraštukais. O kas daugiau, jeigu ne vaikai?.. Aukštuomenės kronika jau gavo pirmuosius eilėraščius. Štai ką…

Savivaldybės bendrovių darbuotojai išsiųsti į talką

Atrodo, į Šilalės rajoną grįžta „komunistinio darbo“ tal­kos. Štai praėjusį antradienį susivienijo trijų savi­val­dy­bės bendrovių - Autobusų parko, Šilumos tinklų ir Šilalės vandenų - darbininkai, iš viso apie 20 žmonių, kurie visi vieningai, tarsi pagal vieną komandą, išvyko tvarkyti Paršežerio prieigų. O prieš mėnesį tą pačią pri­vačią poilsiavietę kuopė savivaldybės darbuotojai. Apie tai rašo ir savivaldybės tinklalapis: „tvarkytas Parš­eže­rio pažintinis…

Ilginti ar neilginti merui mokslo metus?

Kelios nuomonės vienu delikačiu klausimu. „Praėjo dar vieni mano, kaip mero, kadencijos metai. Nuveikta daug darbų, priimta svarbių sprendimų, įgyvendinta daugybė projektų ir iniciatyvų, sudalyvauta sporto ir kultūros renginiuose. Ačiū už idėjas ir pasiūlymus, pasitikėjimą ir pagalbą, partnerystę ir bendradarbiavimą, ir už tai, kad esate kartu! Ir toliau ištikimai dirbsiu Šilalės kraštui!“ Jonas GUDAUSKAS, pareiškimas paskelbtas „Facebook“ paskyroje * *…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą