Lankėsi mobilioji mokslinė laboratorija

Dar metų pradžioje Obelyno pag­rindinės mokyk­los aštuntokai, vado­vau­jami istorijos mokytojo Mindaugo Ar­mo­no, parengė projektą konkursui „Eik taip, kaip eina laisvė!“, skirtą Sausio 13-osios 25-erių metų paminėjimui. Mokiniai tapo laureatais, buvo apdovanoti Švietimo ir mokslo ministerijoje. Viena iš prizų – Mobiliosios mokslinės laboratorijos ant ra­tų „MoMoLab“ apsilankymas mokykloje gegužės pabaigoje.

Nors laboratorijos vizitai yra skirti vyresniųjų klasių mokiniams, šį kartą su moksline aplinka bei tyrimams naudojama įranga susipažino ir pradinukai. Vaikai įgijo fizikos bei (mikro)biologijos žinių, stebėjo įvairius eksperimentus, o paprastesnius atliko ir patys.

Kartu su „Jau­nojo tyrėjo“ komanda jie aiškinosi mag­netinio lauko prigimtį, su­sipažino su greitaveike ka­mera, žiūrėjo lazerių pasirodymą bei eksperimentą „Miniraketa“. Vėliau per mik­roskopą stebėjo ląstelių sandarą, tyrinėjo krak­molo koncentraciją vaisiuose bei daržovėse.

Tikimės, jog galimybė vaikams jau nuo mažumės susipažinti su moksline veikla didins jų motyvaciją mokytis.

Mindaugas ARMONAS, Obelyno pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas

AUTORIAUS nuotr.