Stovyklavo jaunieji šauliai

Pajūrio 10-osios kuopos jaunųjų šaulių vadas Algimantas Dragūnas ir socialinė pedagogė Jurgita Rumšienė gimnazijoje organizavo jaunųjų šaulių stovyklą. Išklausę instruktažą, susiskirstėme į tris būrius, kuriems vadovavo Simas Mazrimas, Eitautas Rupšys ir Dovilė Skierytė.

Kiekvienas būrys gavo užduotis: reikėjo sukurti savo būrio vėliavą ir skanduotę. O vėliau jaunieji šauliai mokėsi rikiuotės pagrindų, taktikos, orientavimosi vietoje, mokėsi mėtyti granatas, šliaužti virve, tinkamai užsimaskuoti ir pasislėpti miške. Kiekvienam būriui teko dalyvauti ,,Fotomedžioklėje“, kuri suteikė progą labiau pažinti Pajūrio miestelį.

Stovykloje buvome supažindinti su ginklais bei šaudymo specifika, dalyvavome šaudymo pratybose. Skyrėme laiko ir pramogoms - žygiavome į Jono Biržiškio sodybą, kurioje ilsėjomės, žaidėme įvairius komandinius žaidimus ir pan.

Ketvirtą stovyklos dieną prie Pajūrio 10-osios kuopos šaulių prisijungė ir Tauragės šauliai, vadovaujami Alvydo Skurdelio. Tądien žygiavome į mokytojos Dianos Rupšienės sodybą Visdžiauguose. Įsikūrę, pasistatę palapines, laukėme Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės 308 pėstininkų kuopos vado Kęstučio Dembinsko. Mūsų krašto savanoriai su kuopos vadu jaunuosius šaulius mokė saugaus elgesio su ginklu. Išklausę teorinių žinių, miške mokėmės šaudyti ir, žinoma, pasivaržėme tarpusavyje. Geriausieji buvo apdovanoti, o po užsiėmimų šauliai laiką leido prie laužo.

Paskutinę stovyklavimo dieną praleidome Klaipėdoje: plaukėme laivu, dalyvavome viktorinoje. Grįžusius stovyklos vadai Algimantas ir Jurgita apdovanojo diplomais bei atminimo dovanėlėmis. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie jaunųjų šaulių laisvalaikio.

Dovilė SKIERYTĖ,

Pajūrio 10-osios kuopos jaunoji šaulė

Jurgita RUMŠIENĖ,

socialinė pedagogė

AUTORIŲ nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 28 birželio 2016 10:22