„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Įvertinimas skatina nenuleisti rankų

Pajūryje gyvenantis Julius Šerpetauskis – pastarųjų die­nų žvaigždutė. Šilališkis, grodamas klarnetu, pelno aukštus įvertinimus konkursuose. Jo mokytojas Algirdas Pet­raitis negaili auklėtiniui pagyrų, o mama Genovaitė sa­ko apskritai nesuprantanti, iš kur tas vaiko potraukis mu­zikai. 

Pradžia buvo sunki

Su 12-mečiu šeštoku Juliumi kalbėjomės po to, kai jis kartu su bendramoksliu Arnu iš Šilalės meno mokyklos tapo nugalėtojais respublikiniame dai­lės ir muzikos konkurse, skirtame Lietuvos valstybingumui.

Berniukas mokosi Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijo­je ir Šilalės meno mokykloje. Klar­netu, pasak jo paties, groja, nes patinka. Dar skambina pianinu, bet klarnetas – vis tiek artimesnis instrumentas. Nors pradžia nebuvo lengva.

„Pirmasis mano mokytojas A. Petraitis ir dabar mane tebemoko. Tik jis ir aš žinome, kiek teko paplušėti, kad valdyčiau instrumentą taip, kaip dabar. Esu dėkingas mokytojui, kad jis manimi tikėjo. O pradžia bu­vo labai sunki, mokytojas ne kar­tą ne tik guodė, bet ir ašaras šluostė. Ir štai po ilgo darbo man pavyko“, – didžiuojasi Ju­lius.

Darbštumas davė rezultatą

Mokytojo metodininko A. Pet­raičio klarneto klasėje J. Šer­petauskis mokosi nuo 2015 m. Iš pradžių mokėsi groti išilgine fleita, o nuo 2017-ųjų – klarnetu. Paskatintas mokytojo, berniukas prieš pusantrų metų pradėjo dalyvauti festivaliuose bei konkursuose.

„Julius yra ypač aktyvus ir stropus, kalėdiniams bei pavasario koncertams mokykloje paruošia po 4–5 kūrinius, dalyvauja ir savo gimnazijos, bendruomenės veikloje. Jis yra gabus ir jautrus mokinys. O tai svarbu, mokantis muzikuoti. 

Gaila, jog pandemijos metu ne­galime dirbti kontaktiniu bū­du, manau, kad pasiektume dar puikesnių rezultatų. Tačiau prieš akis dar dveji mokslo metai Ši­lalės meno mokykloje, neabejoju, kad Julius dar ne kartą garsins Šilalės vardą respublikiniuose konkursuose“, – giria savo auklėtinį pedagogas.

2019 m. J. Šerpetauskis dalyvavo Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ir muzikos bei meno mokyklų bendrame projekte „Muzika kviečia kiekvieną“ ir XXIX Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų festivalyje „Vaikai ir muzika” Pla­teliuose. Tais pačiais metais iškovojo diplomanto vardą tarptautiniame medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų so­listų konkurse „Ventus musi­cale 2019“ Vilniaus Balio Dva­riono dešimtmetėje muzikos mokyk­loje. Pernai XXVIII Juozo Pakalnio respublikinio jaunų­jų atlikėjų pučiamaisiais ir mu­ša­mai­siais muzikos instrumentais konkurse Kauno Juo­zo Gruo­džio konservatorijo­je Julius laimėjo pirmąją vietą, o VIII Lie­tu­vos jaunųjų atlikėjų lietuviškos mu­zikos konkurse „Atlėk, sakale“ Alytuje – trečiąją. 

Šie metai taip pat jau pažymėti: res­pub­likiniame jaunųjų at­likėjų konkurse „Nau­jieji atradimai“ Ute­­nos meno mo­kykloje berniukas tapo trečios vietos laimėtoju, o respub­li­kiniame vai­kų ir mokinių dailės ir muzikos festivalyje-konkurse „Laisvė – tai kūrybos pradas“ Širvintų meno mokykloje pelnė laureato vardą. Šiame konkurse kartu su Juliumi dalyvavo ir šilališkis dailės klasės mokinys Arnas Ra­manauskas (mokytoja Ilona Venc­kienė). 

Šeimoje – trys muzikantai

Juliaus mama Genovaitė neslepia – sūnus nustebino ir ją pačią.

„Aš su muzika niekaip nesusijusi. Tiesa, mano mama jaunystėje grodavo armonika, bet daugiau muzikalumo genų mū­sų šeimoje nėra“, – juokiasi Ge­no­vaitė.

Moteris augina tris vaikus, Julius – vyriausias. Mamos nuos­tabai, mažieji irgi seka jo pėdomis.

„Julius norėjo mokytis groti saksofonu, bet Šilalėje neat­sirado tokios srities mokytojo. De­šimtmetė Melita susižavėjo mokytojos Dainoros Zlot­ni­kovienės griežimu smuiku ir pati panoro tuo užsiimti. Įstojo į Šilalės meno mokyk­lą, jau trečius metus lanko smuiko klasę pas mokytoją Lianą Bag­do­nie­nę. O septynerių Stasys Aidanas irgi mokosi groti fleita pas tą patį mokytoją A. Petraitį. Tad aš likau tik klausytoja ir aktyviausia jų gerbėja“, – sako Genovaitė.

Mama džiaugiasi, jog vaikai atsiskleidžia ne tik kaip muzikantai: Melita dar mokosi dailės, o Julius, nors šio dalyko ir nesimoko, vis tiek kuria savotiškus stebuklus. Štai šiemet iš sniego ir Gedimino pilį, ir baub­lį nulipdė. Ir net interjerą iš sniego sukūrė: baub­lio viduje pastatė kėdę, stalą, uždegė žvakę. Mama didžiuojasi, kad sūnus savo paauglystės azartą paverčia gražiais darbais. Beje, pernai Julius bu­vo pripažintas ir geriausiu Sta­nis­lovo Biržiškio gimnazijos mo­kiniu.

Meno mokykloje – visapusiškas ugdymas

Muzikos mokytojas A. Pet­rai­tis sako, jog klarnetas – vienas sudėtingiausių pučiamųjų inst­rumentų, ansambliuose dažnai atliekantis pirmojo smuiko funk­ciją. Jį sunku įvaldyti, todėl vaikams reikia didelių pastangų. 

„Visada mokinių tėvams akcentuoju, kad meno mokyk­la nė­ra būrelis. Mokydamasis čia, vaikas ugdosi visapusiškai. Mokslininkų įrodyta, jog muzikos instrumentą valdantys vaikai yra imlesni ir kitiems mokslams, jie išsivys­to gilesnius pojūčius – skonio, grožio, elgsenos, kultūros. Koncertuojant scenoje, išmokstama elgtis akademinėje aplinkoje. Be to, ir disciplinos, ir planuoti laiką jie išmoksta, nes lankyti dvi mokyk­las, dalyvauti renginiuose yra sudėtinga. Tad gyvenime jie tik­rai nepražūva. Todėl kviečiu visus vaikus mokytis muzikos“, – sako A. Petraitis. 

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

A. Petraičio ir J. Šerpe­taus­kio asmeninio archyvo nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 26 kovo 2021 08:19