Gražiausi žodžiai – Lietuvai

Geltona, Žalia ir Raudona.

Kas gali būti dar brangiau?!

Didžiuojuos Tavimi, Gimtine,

Čia augau, čia juk aš gimiau.

Vėjo genami pageltę lapai,

Baltos ledo gėlės nuo šalčio braškančiuose languose,

Atgimstančiuos arimuos gervių klyksmas,

Sugrįžusių gandrų skardus kalenimas

Ir bičių dūzgesys, paskendęs pievų žieduose.

Gležnutės, šiltos vaiko rankos – 

Sudiržusiuose delnuose.

Ir išgyvento skausmo, džiaugsmo ašaros,

Brangi Tėvyne Lietuva,

Tavo, mano – Mūsų širdyse.

(Inga Mylimienė)

Šiomis eilėmis Šilalės lopšelyje-darželyje „Žio­ge­lis“ prasidėjo Ši­lalės rajono ikimokyklinio ir prieš­mokyklinio am­žiaus vaikų meninio skaitymo kon­kurso „Lietuvėle, tu graži!“ antrasis etapas. Pirmasis vy­ko rajono ugdymo įs­tai­gose. Šiam konkursui šiemet sukako 17 metų. 

Į konkursą sugužėjo trejų – šešerių metų mažieji dek­lamuotojai. Vaikučiai pačias gražiausias eiles skyrė Tėvynei Lietuvai, skambėjo posmai ne tik bendrine lietuvių kalba, bet ir žemaičių tarme.

Susirinkusiuosius dainomis apie Lietuvą pasveikino Šilalės kultūros cent­ro folkloro ansamblio „Veringa“ vadovė Jolanta Kažukauskienė bei edukacinių programų vadovė Lina Šimkūnienė. „Žiogelio“ „Nykštukų“ grupės ugdytiniai pašoko šokį „Mes lietuvaičiai“, o vyresniųjų grupių vaikučių choras atliko dainą „Ten ir aš“.

Vertinimo komisija išklausė net 35 dalyvių pasirodymus. 

Trejų metukų amžiaus grupėje laimėtoja tapo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ „Kiškučių“ grupės auklėtinė. Ant­rąją vietą užėmė „Ančiukų“, trečiąją – „Kiškučių“ grupės ugdytinės. Ketverių metukų grupėje laimėtoja pripažinta „Žiogelio“ „Kačiukų“ grupės auklėtinė, antrąją vietą užėmė Kvėdarnos darželio „Saulutė“ „Ežiukų“ grupės, trečiąją – „Žiogelio“ „Boružėlių“ grupės auk­lėtinės. Tarp penkiamečių pirmos vietos laureate tapo „Žiogelio“ „Nykštukų“ grupės atstovė. Antroji vieta atiteko Kvėdarnos „Saulutės“ „Pelėdžiukų“ grupės ir Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams. Treti liko „Žiogelio“ „Kačiukai“. Šešiamečių grupėje geriausiai pasirodė „Žiogelio“ „Skruzdėliukų“ grupės atstovė. Antrąją vietą užėmė taip pat „Žiogelio“ „Skruzdėliukų“ grupės bei Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mažieji ugdytiniai. Trečioji vieta skirta Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos priešmokyklinio ugdymo „D“ grupės bei Kvėdarnos „Saulutės“ priešmokyklinio ugdymo „A“ grupės auklėtiniams.

Gražiausiai žemaitiška tarme eiles dek­lamavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo „Išradėjų“ grupės bei Šilalės „Žiogelio“ „Kačiukų“ grupės auklėtiniai. Antri buvo „Žiogelio“ „Nykštukų“ ir „Meškučių“ grupių ug­dytiniai. Trečioji vieta atiteko Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės ir Šilalės „Žiogelio“ „Skruzdėliukų“ grupės auklėtiniams. 

Meninio skaitymo konkurso „Lietuvėle, tu graži!“ laureatams įteikti Šilalės mero, laikinojo „Žiogelio“ direktoriaus ir Šilalės viešosios bibliotekos padėkos bei atminimo dovanos, rėmėjų saldūs prizai.

Inga MYLIMIENĖ,

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ligitos Sabockienės nuotr.