„Olimpinės kartos“ programos nariai

Lietuvos tautiniame olimpiniame­ komitete (LTOK) buvo priimti bei­ pa­sveikinti nauji programos „Olim­pi­nė karta“ nariai. Šiais metais prie šio projekto prisijungė ir Kvė­dar­nos darželis „Saulutė“. 

„Olimpinė karta” – tai nuo 2001 m. vykstanti ilgalaikė programa, skirta vai­kų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. Programos pagrindą sudaro olimpinio švietimo idėjos, jos misija – ugdyti olimpiečius sporte bei gyvenime.

Programoje dalyvaujantys mokiniai skatinami sportuoti, mokytis kūrybiškai ir išreikšti save. Vaikai bei jaunimas tampa aktyvesni, drąsesni, išmoksta užsibrėžti tikslų ir jų siekti, o draugiškumas bei pagarba jiems tampa natūralia elgsena. 

Į šią programą taip pat aktyviai įtraukiami ir pedagogai. „Olimpinė karta” organizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, bendrus seminarus mokytojams bei jaunimui, konferencijas, vasaros stovyklas, konkursus bei veiklas vaikams, susitikimus su olimpiečiais.

Kadangi Kvėdarnos darželis „Saulutė” jau senokai savo įstaigos viziją sieja su aktyvia sportine veikla, vaikų sveikos gyvensenos, judrumo skatinimu, nekilo abejonių, ar verta tapti „Olimpinės kartos” programos nariais. Darželio direktorius Valdas Urniežius bei šio projekto koordinatorė Milda Galdikaitė-Mikašauskienė džiaugėsi atsivėrusiomis naujomis galimybėmis, susipažino su programos reikalavimais bei veiklomis, į kurias darželio bendruomenė galės įsitraukti jau šiais mokslo metais. 

Naujus dalyvius pasveikino LTOK olimpinio švietimo direktorius Kasparas Šileikis, o narystės statulėlę įteikė LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. 

Milda GALDIKAITĖ-MIKAŠAUSKIENĖ 

Kvėdarnos darželio „Saulutė” fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja,

programos „Olimpinė karta” koordinatorė

AUTORĖS nuotr.