Europos savaitė gimnazijoje

Jau penktus metus Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Moksleiviai no­riai įsitraukė į veiklas, susijusias su Europos Sąjunga bei jos veda­ma politika. Nusprendėme Europos dieną ir Lietuvos įstojimo į ES dvi­de­šimtmetį paminėti veiklomis, kurios vyktų visą savaitę bei apimtų tiek gimnazijos, tiek miestelio bendruomenę.

Jaunieji MEPA ambasadoriai nutarė savaitę pradėti Europos laimės ratu. Gimnazijos bend­ruomenė buvo sukviesta į erd­vę, kurioje kiekvienas turėjo galimybę pasukti laimės ratą ir, atsakius į klausimus apie ES bei Europos Parlamentą, gauti saldų prizą.

Gimnazijos MEPA komanda Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos šeštokams vedė linksmą bei įdomią pamoką apie ES, jos istoriją, politiką, tikslus, šalis nares, Europos Par­la­mentą, artėjančius jo rinkimus bei kitas aktualijas. 

Europos savaitė neapsiėjo ir be svei­kinimo visai gimnazijos bend­ruomenei. Nufil­muotas sveikinimas buvo rodomas fojė tele­vizijos ekrane. Jaunieji amba­sa­do­riai sveikino ir Šilalės mies­to gyventojus, dalino mokinių pagamintus spalvotus knygų skirtukus įvairių įstaigų darbuotojams. Sveikindami šios reikšmingos dienos proga mokiniai nepamiršdavo paraginti dalyvauti artėjančiuose Europos Par­lamento rinkimuose.

Europos dienos proga MEPA nariai, bendradarbiaudami su Šilalės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir inovacijų skyriaus vedėja Rima Norviliene, surengė protmūšius Kvėdarnoje bei Šilalėje. Kvėdarnos Kazi­miero Jauniaus gimnazijoje vy­ko žinių viktorina „Nuo Kvėdarnos iki Europos“, o Šilalės Simo­no Gaudėšiaus gimnazijoje – „Mes ES – jau 20 metų“. Daug gimnazistų išbandė jėgas Eu­ropos egzamine.

Neliko neaplankyti ir Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdytiniai. „Nykštukų“ grupės mažieji europiečiai buvo supažindinti su ES vėliava: vaikai skaičiavo vėliavos žvaigždutes, aiškinosi jų reikšmę, įsiminė vėliavos spalvas – mėlyną bei geltoną, kuriomis ir nuspalvino savo vėliavėles. 

Dalia KUBAITIENĖ,

MEPA vyresnioji ambasadorė

AUTORĖS nuotr.

 

Atnaujinta Antradienis, 21 gegužės 2024 08:18