Šilališkiai ir jų kūriniai – Prezidentūroje

Šiais metais Lietuvos pirmoji ponia Dia­na Nausėdienė inicijavo akciją „Namų jauku­mas“, kviesdama sukurti ste­buklingą šv. Ka­­lėdų nuotaiką, Prezidentūros eglę pa­puo­­šiant savo rankomis sukurtais nameliais, sim­boli­zuo­jančiais visų Lietuvos žmonių ir re­gionų vienybės jėgą. Į šią akciją įsijungė ir šilališkiai. Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokytojos eksper­tės Laimutės Rupšytės mokiniai noriai prisidėjo prie akci­jos, siūdami ir dekoruodami na­melius iš vilnos. Net berniu­kai…

Savo krašto istoriją galima pažinti kitaip

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija dalyvauja įgyvendinant „Erasmus+“ programos strateginių partnerysčių projektą „ReCreate History through 3D, Game Design and Virtual Reality“ („Atkurkime istoriją, naudodami 3D, žaidimo kūrimas ir virtuali realybė“). Projekto koordinatorius – VšĮ „Robotikos mokykla“, jame dalyvauja partneriai iš Rumunijos, Slovėnijos ir Lietuvos. Projektu siekiama sudominti vyresniųjų klasių mokinius savo krašto istorija, kultūriniu paveldu, pasitelkiant šiuolaikines technologijas, ugdyti jų kūrybiškumą,…

Tarp kelių šimtų savanorių – ir merginos, ir vaikinai

Šiemet brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalione nuo­la­tinę privalomąją pra­dinę karo tarnybą (NPPKT) atlie­ka apie 200 vaikinų ir merginų iš visos Lietuvos ir net už­sie­nio. Tarp jų – ir šilališkiai, tačiau bataliono atstovai pastebi, jog karių iš Šilalės kaip niekada mažai. Nors į batalionus šauktiniai su­sirinko rugpjūčio pabai­go­je, tik­­rais kariais tapo tik nuo rugsėjo vidurio, kai prisiekė tarnauti Tėvynei. Pasak…

Požiūrį į mokytojo profesiją gali keisti būsimieji pedagogai

Rytoj Mokytojų dieną minės ir jau dirbantys mokytojai, ir pedagogikos studentai. Ir nors skelbiama, jog mokytojų ypatingai trūksta, besirenkančiųjų studijuoti pedagogiką yra. Šįkart apie tai, kodėl nusprendė rinktis šią specialybę, „Šilalės artojui“ pasakoja šilališkės studentės. Vytauto Didžiojo universitete ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką studijuojanti Gabija Kazlauskytė teigia, kad žinojo, jog pedagogo darbas nėra lengvas. Anot jos, norint sudominti šiuolaikinės kartos aktyvius…

Galimybių kraštas studentus vilioja vasaros nuotykiui

Daugiau nei 50 metų vykdoma programa „Work and Tra­vel USA“ – galimybė studentams iš arti pažinti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kultūrą, įgyti naujų draugų bei pasisemti įspūdžių. Daugiau nei 100 tūkstančių dalyvių kasmet išvyksta į šį galimybių kraštą užsidirbti, pakeliauti. Kristijonas Dilins­kis, atidėjęs karjerą ir moks­lus Vilniaus Gedimino technikos universitete, pa­si­ryžo leistis šiais „amerikietiškais kalneliais”. – Kaip kilo idėja dalyvauti…

Kariuomenė ugdo motyvuotas asmenybes

Lietuvos kariuomenės pagrindas – gerai parengti kariai, pasiryžę siekti tikslo ir nepasiduoti, užklupus negandoms. Puikus to pavyzdys yra Vakaris Vaitulionis – savanoris karys, baigęs privalomąją tarnybą Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione. Nors tarnybos metu iššūkių netrūko, o karantinas suvaržė šauktinių laisvę, vaikinas suprato, jog atiduoti kamufliažinę uniformą dar ne laikas. Pasirodo, karinė uniforma Va­kario akyse šmėžavo nuo vaikystės, mat giminėje…

Vietovės, kurias verta aplankyti Žemaitijoje

Kol dar negrįžome į biurus, įstaigas ar mokyklas ir turime šiek tiek atostogų laiko, „Keliauk Lietuvoje“ siūlo pažinti Žemaitiją. Galbūt kam nors tai bus naujos, unikalios ir dar neatrastos vietovės, o gal yra tokių, kurie nuspręs į jas sugrįžti dar kartą bei pažvelgti naujomis akimis. Greta GAILEVIČIŪTĖ „Šilalės artojo“ praktikantė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto žurnalistikos II kurso studentė Tęsinį skaitykite…

Jauną menininkę fotografija išlaisvina iš kasdienybės pančių

Iš Šilalės kilusi fotografė Evelina Audinytė, sa­vo kūri­niais siekianti prisiliesti prie kiek­vienos vienišos ar sa­vy­je pasiklydusios as­menybės, įsi­ti­kinusi: „Fotografija išlais­vina iš kasdienybės pan­čių, kurie tvirtai mus laiko bai­­mėje“. Jos manymu, nuotraukomis galima papa­sakoti daug daugiau, nei žodžiais, o pavir­šu­tiniški kadrai tėra nublu­kinta ir nuobo­di apgaulė, kurią siūlo dauguma kūrėjų. Nors Eve­linos kūriniais daugiausiai gali­ma gro­žėtis socialiniuo­se tinkluose, rug­pjū­čio 12–13 d.…

Su mokykla atsisveikino Šilalės abiturientai

Liepos 21-ąją Šilalėje trumpam sustojo eismas: nuo Simono Gaudėšiaus gimnazijos iki Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios žygiavo mokinių, mokytojų ir juos lydinčių šokėjų bei muzikantų kolona.Šiemet su šia mokykla atsisveikino 89 abiturientai, tarp kurių buvo trys, brandos egzaminuose surinkę po 100 balų. Šimtukininkai Emilija Marozaitė bei Juozas Griušys tapo ir „Šilalės artojo“ pagalbininkais: padėjo nustatyti laikraščio antrojo pusmečio prenumeratos laimėtojus. O…

Paršežeryje – tarptautinė jaunimo stovykla

Liepos 18 d. prie Paršežerio atidaryta jau aštuntoji tarptautinė etno­kultūrinė jaunimo stovykla, kur sto­vyk­lautojai prasmingai laiką leido pen­kias dienas – šįvakar nuskambės jos uždarymo akordai. Šilalės kultūros centro direktorės Irminos Kėblienės teigimu, stovykla skirta Žemaičių kalbos, Europos ir Lietuvos jaunimo bei savanorystės metams paminėti. „Stovykloje dalyvauja 140 etninės kultūros puoselėtojų, tarp kurių yra ir būrys ukrainiečių, bei per 40 savanorių,…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą