Diskutavo apie gyvenimo vertybes

Šilalės socialinių paslaugų namai intensyviai įgyvendina projekto „Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centras“ veiklas, kurios vis labiau plečia vaikų bei paauglių akiratį, suteikia Socialinių paslaugų namų globotiniams bei Dienos centro vaikams galimybę labiau bendrauti ir bendradarbiauti su kitais. Viena iš paskutinių veiklų buvo diskusija „O tas mano gyvenimas“. Vaikai su darbuotojais kalbėjo apie tai, kas yra tikra vertybė. Kas…

Tobulinami vaikų socialiniai įgūdžiai

Socialinės institucijos nuolat susiduria su iššūkiu organizuoti vaikų ugdymą taip, jog kuo efektyviau būtų tobulinami jų socialiniai įgūdžiai bei kompetencijos, rūpintiniai būtų parengti integruotis į visuomenę bei darbo rinką. Šie uždaviniai negali būti realizuoti be vidinės vaiko motyvacijos, noro tobulėti. Šilalės socialinių paslaugų namai (SPN) įgyvendina projektą „Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos cent­ras“, kuris suteikia galimybę SPN rūpintiniams bei…

Patyrėme malonių įspūdžių

Grupė Žadeikių pagrindinės mokyklos mokinių rug­pjūčio 8-26 d. pramogavo vaikų ir jaunimo poilsio sto­­vykloje „Pagaukime vasaros vėją“. Joje veikė dvi pa­­mai­nos: „Linksmieji keliautojai-2“ (vadovė Daivutė Ka­­rei­­vie­nė), skirta pradinukams, bei „Pažink Lietuvą“ (vad. Aušra Jančauskienė) - 5-9 klasių mokiniams. Susipažinę su stovykla ir išbandę jėgas žinių viktorinoje, pradinukai visą kitą laiką skyrė išvykoms. Klaipėdos konditerijos fabrike dalyvavo edukacinėje prog­ramoje „Pasigamink ledinuką…

Obelyniškiai plušėjo kūrybinėse dirbtuvėse

Susirinkusieji į Rugsėjo 1-osios šventę Obelyno pag­rindinėje mokykloje pirmiausia pastebėjo, kad visa teritorija yra gerokai atsinaujinusi. Mat, likus vos kelioms dienoms iki naujų mokslo metų, čia vyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose patys vaikai gražino inventorių, kūrė ir statė naujus objektus. Naujasis Obelynas tapo paskutine kultūrinio-edukacinio projekto „Keliaujančios archi­tektūros dirbtuvės: KVADRATU“ stotele. Šią vasarą Lietuvos kultūros tarybos remiamo projekto architektų ir me­nininkų…

Pasaulio jaunimo dienos Krokuvoje

Į šį renginį iš viso pasaulio susirinko apie pustrečio milijono piligrimų. Tarp jų - ir daugiau nei 1500 lietuvių. Iš Telšių vyskupijos į Krokuvą buvo išvykę apie 150 jau­nuolių. Šilalės rajonui atstovavo 20 piligrimų iš Šilalės bei Kal­tinėnų, kuriuos lydėjo seserys Darata ir Loreta bei mokytoja Aida, taip pat Klaipėdos Marijos Taikos Ka­ra­lienės bažnyčios klebonas kun. Vilius Viktoravičius. Apsigyvenome Balstogėje…

Dviračių žygis „Akmenos ir Jūros krantais - 2016“

Rugpjūčio 6-osios rytą į Pagramančio regioninio parko lankytojų centrą rinkosi dviračių entuziastai. Vieni jais atmynė, kiti atsivežė automobiliais. Į šeštąjį dviračių žygį užsiregistravo 40 dalyvių. Kasmet jame dalyvauja vis daugiau entuziastų ir iš tolimesnių rajonų – Vilniaus, Kauno, Šakių bei kt. Pagramančio regioninio parko ekologas supažindino žygio dalyvius su maršrutu, visiems buvo išdalintos tradicinės vėliavėlės su žygio schema. Trasa nebuvo…

Į tarnybos vietą – nauja šauktinių banga

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechani­zuo­tajame pėstininkų batalione Tauragėje praėjusį pirmadie­nį rikiavosi 400 jaunuolių, atvykusių atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Į ją pašaukta net 14 merginų. Tarnauti Lietuvai dauguma pasiryžo savanoriškai. Visą rytą į batalioną vienas po kito važiavo pilni autobusai. Jaunuoliai nerimastingai laukė patikrinimų, nors daugelis ir bandė juokauti. Vos išlipusius iš autobuso prie aktų salės pasitiko štabo S1 skyriaus…

„Pokemonai“ tradicinės sporto šventės nesugriovė

Nors jau kurį laiką tik ir girdime, kad jaunimas visa galva yra pasinėręs į naująjį žaidimą „Pokemon GO“, šilališkiai realių sporto varžybų į jį neišmainė. Septintus metus iš eilės Žadeikių pagrindinėje mokykloje vyko kaimo sporto žaidynės. Jų organizatoriai – mokyk­los direktorius Nerijus Jocys ir Žadeikių sporto klubo pirmininkas Artūras Žymančius – džiaugėsi, jog šventė sulaukia vis didesnio susidomėjimo. Ir šiemet…

Stovyklavo jaunieji šauliai

Žadeikių pagrindinėje mokykloje jaunųjų šaulių die­nos stovyklą suorganizavo jų vadovė Virginija Pa­lia­kienė. Susiskirstę į būrius bei išklausę instruktažą, kūrėme savo būrio vėliavą, mokėmės rikiuotės, žygiavimo pagrindų, orientavimosi vietovėje. Į stovyklą atvy­ko ir Žemai­čių apygardos 3-iosios rinktinės 308 pėstininkų kuo­­pos vadas Kęstutis Dem­bins­­kas. Jis su savanoriais mokė šaulius saugaus elgesio su gink­lu, kaip tinkamai užsimaskuoti ir pasislėpti miške, atpažinti priešą. Ne­lengva…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą