Susitikime laisvės kovotojo Albino Kentros gimtinėje Gūbriuose!

Greičiausia daugeliui šilališkių yra žinoma, jog Gūbrių kaime 1929 m. gimė Lietuvos laisvės kovotojas ir metraštininkas Albinas Kentra-Aušra, miręs 2023-iųjų gruodį. Kartu su savo šeimos nariais partizanavęs ir po išdavystės 1946 m. liepos 16 d. Šilalėje suimtas A. Kentra patyrė sovietų okupacinės valdžios siaubus, išgyveno Kazachstano stepių lagerių baisybes, tačiau represijos ir sunkumai nepalaužė laisvę ir Lietuvą mylėjusio Albino dvasios ir, Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, jis su bendraminčiais Vilniuje įkūrė „Lietuvos laisvės kovų – Miško brolių“ draugiją.

Draugija sukaupė ir suarchyvavo tūkstančius valandų istorinės rezistencinės medžiagos – Lietuvos laisvės kovų patirties – ir naudojo ją valstybės galiai stiprinti bei Lietuvos piliečių tautinei savimonei ugdyti. Dėl tokios veiklos A. Kentrą ir žinome kaip lietuvių istorijos metraštininką. O jam mirus, „Miško brolių“ idėja nemirė – Vytauto Didžiojo karo muziejus Vilniaus senamiestyje, draugijos patalpose, kuria Lietuvos laisvės kovų pažinimo centrą, kuris pasakos apie mūsų piliečių priešinimąsi per visą XX a. Kol šis centras yra kuriamas, Vytauto Didžiojo karo muziejus kviečia šilališkius susitikti, susipažinti ir pabūti kartu A. Kentros-Aušros gimtinėje Gūbriuose.

Būtent šioje sodyboje gausioje Žemaitijos ūkininkų Juozapo ir Onos Kentrų šeimoje 1929 m. kovo 29 d. ir gimė mažasis Albinukas – būsimas Lietuvos partizanas ir sovietinių lagerių kalinys, Laisvės kovų istorijos sergėtojas, kultūrinės atminties kūrėjas, metraštininkas, „Miško brolių“ sąjungos kūrėjas, Vilniaus universiteto dėstytojas ir lietuvybės saugotojas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, pedagogas, visuomenininkas, Laisvės premijos laureatas ir Šilalės garbės pilietis. Gimtuosiuose namuose jis iš brolio išgirdo, jog Lietuva okupuojama. Kentrų šeima po gyvenamuoju namu iškasė bunkerį, kurio NKVD smogikams taip ir nepavyko rasti. Iš šios sodybos, prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, prisiekę Kentrų šeimos nariai prisijungė prie Lietuvos partizanų.

Saugodami partizanišką dvasią, muziejininkai kviečia dalyvauti Lietuvos partizanų kovas pristatančio projekto „Atiduok, ką privalai“ veikloje. Dalyvių laukia ne tik pasakojimas apie partizanų kovas bei žygdarbius, tačiau ir uniformų bei autentiškų ginklų pristatymas, įdomios partizaniškos edukacijos.

Birželio 29 d. kviečiame Šilalės krašto bendruomenę atvykti į A. Kentros gimtinę ir prasmingai praleisti popietę laisvės kovų dvasioje. Tą dieną (11 val.) Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Kentrų šeimos žuvusiuosius, o jų sodyboje (12-16 val.) bus pagerbtas partizanų Kentrų atminimas ir pašventintas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pastatytas atminimo ženklas, skirtas žuvusiems Lietuvos partizanams, O. ir J. Kentrų vaikams, atminti.

Kęstas VASILEVSKIS

Vytauto Didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistas