Muzika, politika ir propaganda: dvi medalio pusės

Politiniai procesai šiuolaikiniame pasaulyje vienaip arba kitaip palie­čia ir kitas sferas. Galima pateikti pavyzdį, su­­sijusį su sportu. Šiandien itin garsiai ir aštriai skamba pa­svarstymai, kad Rusijos sportininkams turi būti už­drausta dalyvauti tarptautinėse sporto var­žy­bo­se tol, kol Maskva nenutrauks agresyvaus karo prieš Uk­­rainą.

Viktor DENISENKO 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos docentas

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 16