„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384
Redakcija

Redakcija

Paskutinio skambučio šventė – ir tradicinė, ir kitokia

Penktadienį daugiau nei 200 Šilalės rajono mokyklų abiturientų nuskambėjo Pas­kutinis skambutis. Kai kuriems – tik simbolinis, nes ir paskutinė pamoka, ir susitikimas su klasės draugais dėl paskelbto karantino vyko nuotoliniu būdu. Tačiau šventė įvyko, ir neįprastas jos turinys tik dar labiau paryškino jaunimo sugebėjimą prisitaikyti prie bet kokių aplinkybių. 

Neįprasti mokslo metai – neįprasta ir jų užbaigimo šven­­tė, pareikalavusi kitokio pedagogų, su mokykla atsi­svei­kinusių jaunuolių bei jų tė­vų požiūrio. Šiųmetinė situa­cija pakoregavo Paskutinio skambučio tradicijas, teko atsisakyti ir iki ašarų sugrau­dindavusių šiltų apsikabinimų.

Devyniolika Kaltinėnų Alek­sandro Stulginskio gimnazi­jos XII laidos abiturientų į mokyklą susirinko penkta­die­nio vidurdienį. Tokiu me­tu, kai esame priversti lai­kytis atstumo vieni nuo kitų, ypatingą reikšmę turėjo pašnekesys apie gyvenimo pras­mę ir žmogaus pasirinkimą. 

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos abiturientai atsisveikinimą su mokykla surengė stadione – šiemet gimnaziją baigia 18 dvyliktokų. Nors karantino ribojimai neleido šventėje dalyvauti pirmokams, tradiciškai išvesdavusiems abiturientus iš klasės, renginys buvo gražus: ir mokytojai, ir mokyklą paliekantis jaunimas kitaip pažvelgė į žmonių santykius bei atsakomybę, kurią tenka prisiimti vieniems už kitus. 

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos abiturientai į pas­kutinę pamoką susirinko virtualioje erdvėje. Bet ir nuotoliniu būdu surengtas susi­tikimas buvo puikus – pasak gimnazijos vadovo Juozo Žy­mančiaus, gimnazistai ne vieną dieną repetavo, kad jis pavyktų. 

Didžiausias abi­turientų laidas kasmet iš­lei­džian­­ti Ši­la­lės Si­mo­­no Gau­dė­­š­­iaus gim­na­zi­ja šiemet į gyveni­mą išly­di itin gau­sų jau­nimo bū­­rį – bran­dos eg­za­minus laikys net 153 dvyliktokai. Tokio jų skaičiaus bent jau artimiausiais metais šioje mokykloje nesitikima sulaukti.

„Gaudėšiukai“ parodė, ką su­geba – jų šventė net ir per karantiną drebino visą mies­tą: spalvingi automobi­liai, šmaikš­tūs užrašai ant jų, ir bent trumpam atrodė, jog viskas yra kaip įprastai. Vi­dur­dienį automobiliais suvažiavę į gre­ta gimnazijos esančią aikš­telę, abitu­rien­tai pademonstravo, jog gražiai, išlaikant tradicijas, atsisveikinti su mokykla galima ir nepažeidžiant reikalavimo nesibūriuoti. Dar prieš šventę 78-osios laidos abiturientai įteikė gimnazijai gražią do­vaną – prie tako į atnaujintą mokyklos kiemelį pasodino rožyną. 

Paskutinio skambučio šven­tę iki birželio 5-osios atidėjo tik Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija. Direktorė Loreta Pociuvienė tikisi, jog iki to laiko karantinas baigsis ir 31 šių metų abiturientas galės iškilmingai atsisveikinti su savo gimnazija. 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS

Žydrūnės JANKAUSKIENĖS nuotr.

Karantino švelninimas valdiškų įstaigų dar nepasiekė

Nors gyvenimas pamažu jau grįžta į vėžes, Šilalėje po­kyčiai vėluoja: tebėra užrakintos kone visos valdiškos įs­taigos, griežtai „karantinuojama“ savivaldybė, neva­žiuoja nė vienas maršrutinis autobusas. Redakcija kas­dien sulaukia klausimų, ar ilgai dar šilališkiai bus už­si­darę nuo gyvenimo. Tačiau Šilalėje į šį klausimą niekas negali atsakyti.

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.40

Chuliganai nuniokojo Bijotų muziejaus parką

Svyra rankos, kai vieni aplinką puošia, kuria idėjas, o kiti lengvai viską griauna ir naikina. Taip šiuo metu jaučiasi Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus padalinio Bijotuose darbuotojai. Chuliganai ir vėl sugadino vieno įspūdingiausių bei žinomiausių muziejų visoje Lietuvoje inventorių. Belieka viltis, kad, įsikišus teisėsaugai, niekadėjai bus nustatyti ir nubausti.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.40

Vieno vazono kaina didesnė už minimalų atlyginimą

Visą pasaulį sukaustęs virusas pakoregavo daugelį įprastinių veiklų ir darbų, tačiau visiškai jų nesustabdė. Prie naujos ir neįprastos situacijos prisitaikė medikai, verslas bei gyventojai, bet štai valdininkams sekėsi sunkiau. Bene geriausiai tai iliustruoja Šilalės miesto seniūnija – tik baigiantis gegužei, miestas pagaliau pradėtas tvarkyti, sodinamos gėlės. Nors visuose aplinkiniuose rajonuose darbai lauke nesustojo ir, kaip ir kiekvieną pavasarį, savivaldybės pasirūpino, jog gat­vės bei skverai pražystų dar balandį. Tuo tarpu šilališkiai, žiūrėdami į savo miestą, stebėjosi, kad šiemet jis išskirtinai apleistas ir apskuręs. O vos prieš metus naujoji seniūnė interviu „Šilalės artojui“ teigė, kad jos pagrindinis tikslas – „gražesnė Šilalė“...

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.40

Dantų protezavimo paslaugos niekur nedings

Švelnindama karantino sąlygas, Vyriausybė leido atnaujinti odontologinių paslaugų teikimą. Ligonių kasos ragina pacientus, sulaukusius eilės protezuotis dantis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF), elgtis atsakingai ir nepulti iš karto pas medikus. Atkreipiame dėmesį – pasinaudoti šia protezavimo paslauga reikia per trejus metus nuo kvietimo gavimo dienos.

Rimantas ZAGREBAJEV

Valstybinės ligonių kasos Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.40

Daugiausiai skausmo sukelia artimiausi žmonės

Mūsų visuomenei vis dar sunku suvokti, jog bet kokia smurto forma (tiek fizinė, tiek psichologinė) negali būti toleruojama. Todėl smurtas, ypač artimoje aplinkoje, Lie­tuvoje tebėra skaudi ir aktuali problema. O smurto aukomis dažniausiai tampa silpnoji visuomenės dalis: moterys ir vaikai. Ir, deja, nors didžioji dalis žmonių pripažįsta šį faktą, glumina prieštaringas jo vertinimas – nestinga manančiųjų, kad dėl to kaltos būtent pa­čios moterys. 

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Asociatyvi nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.40

Artėja liūdniausių mokslo metų pabaiga

Karantino pertraukti, o vėliau nuotoliniu būdu atnaujinti mokslo metai eina į pabaigą – birželio 1 d. turėtų prasidėti mokinių atostogos. Įprastai tokiu metu jau būdavo prasidėję brandos egzaminai, vykdavo dešimtokų žinių patikrinimas. Šiemet viskas kitaip: mokinius dar tik planuojama kviestis į mokyklas, tačiau galimybę pagilinti žinias mokyklos ruošiasi suteikti tik dvyliktokams ir tiems, kurie turi rūpesčių dėl pažangumo. Vienos rajono gimnazijos konsultacijas pradėjo teikti jau šią savaitę, kitos – nuo birželio 1 d.

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.40

 

Nekilnojamojo turto pardavimas ir įkeitimas

Dažnai sulaukiame skaitytojų klausimų, kokiu atveju, norint parduoti arba įkeisti šeimos būstą, yra būtinas teis­mo leidimas. Kokios tokių sandorių sąlygos yra pri­valomos tuomet, kai šeimoje auga nepilnamečių vaikų? 

Pateikiame Nacionalinės Lietuvos teismų administra­cijos parengtą informaciją.

Jurgita ŠAPĖNAITĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.39

Dūmų detektoriai išgelbėjo dvi gyvybes

Naktį įsižiebusi ugnis Kliū­kių kaimo gy­ven­to­jus paliko be pastogės. Žmo­nės gaisro metu nenu­kentėjo. Laimei, turtą jie buvo apsi­draudę.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Evaldo LAZDAUSKO nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.39

Šilalėje – varnų rojus?

„Šilalės artojo“ skaitytojai jau nebe pirmą kartą bando atverti vietos valdininkams akis, tačiau šie ir toliau apsimeta, kad nemato, jog kai kuriose gat­vėse vis dar riogsantys senieji atliekų konteineriai kelia pavojų netgi žmonių sveikatai.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Skaitytojų ir Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.39

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą