„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ruoškite slides: atidaryta pirmoji slidinėjimo trasaTauragės apskrityje!

Sausio 14 d. oficialiai atidaryta Aukštagirės slidinėjimo trasa. Tai – pirmoji ir kol kas vienintelė profesionaliai įrengta trasa Tauragės apskrityje. Slidinėjimo trasa Bilionių seniūnijoje kviečia aktyviam poilsiui tiek mažus, tiek didelius. Įvairaus sudėtingumo 300 metrų ilgio trasos pritaikytos ne tik užkietėjusiems žiemos sporto mėgėjams, bet ir pradedantiesiems. Trasoje įrengti du keltuvai, padedan­tys pakilti į kalno viršūnę, taip pat multiliftinis keltuvas,…

Teneniškiai išpildė kunigo norą

Likus vos savaitei iki Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų, Te­neniuose, greta Šv. Barboros bažnyčios, atsirado ka­lėdinė Betliejaus prakartėlė. Įrengti ją visada svajojo neseniai Amžinybėn išėjęs parapijos klebonas kun. Mykolas Pet­rauskas. Prakartėlės idėja bei įrengimu rūpinosi Tenenių seniūnija, prie šios idėjos įgyvendinimo prisijungė daug gyventojų. „Kažkada kun. M. Petrauskas prasitarė, jog Teneniuose, šalia bažnyčios, norėtų įrengti Prakartėlę. Deja, likimas jam neleido…

Iš širdies į širdį

Kvėdarnos seniūnijoje jau tradicija tapo kasmet pa­gerbti tuos, kurie, nesivaikydami finansinės naudos sau ar asmeninės gerovės, daro gerus darbus, garsina mūsų kraštą, įrodydami, kad nesame tik pilka provincija. Šiemet buvo įsteigtos trys pagrindinės nominacijos. Už pasiekimus pilietiškumo srityje apdovanotas Vi­­das Vit­kus, kaimų bend­ruomenės „Sau­lie­tekis“ narys. Bend­ruo­meniškumas, aktyvi veik­la yra Vido gy­venimo būdas. Už at­si­davimą pro­fesijai nominuota Pajūralio medicinos punkto felčerė…

Padėkos popietė vaikų globėjams ir įtėviams

Praėjusią savaitę savo šeimos neturinčių vaikų glo­bė­jai bei įtėviai buvo sukviesti į padėkos renginį, kuriame skambėjo žinomo solisto Liudo Mikalausko atliekami kūriniai, o meilę ir šilumą globojamiems vaikams dovanojantiems žmonėms įteiktos padėkos už ne­įkainojamą darbą. Renginį organizavo Šilalės savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius bei Šilalės rajono Socialinių paslaugų na­mų atestuotos socia­linės dar­buotojos. Pasak Bi­ru­tės Gu­­dauskaitės-Girčės, ši­tokia po­pietė – dalis projekto…

Taikomojo meno mugėje – ir šilališkės kūryba

Vilniaus rotušėje duris atvėrė 3-ioji tarptautinė taikomojo meno mugė „Craft Vilnius‘16“. Pagrindinis jos tiks­las - pristatyti įdomiausius Lietuvos ir užsienio meni­ninkus bei naujausias taikomojo meno tendencijas. Mugė, anot organizatorių, atsirado, siekiant atsiriboti nuo vartotojiško požiūrio į taikomuosius menus, neprofesio­nalaus amatininkiškumo, išgryninti taikomųjų menų sampratą, at­metant labai giliai įsišak­ni­jusį požiūrį į keramiką, teks­tilę, juvelyrinę bižuteriją, odos dizainą tik kaip į neatsiejamą…

Požerės istorijos

Vyresnioji karta išeina, nusinešdama su savimi nuos­tabiausias istorijas, dainas, amatų paslaptis ir valgių receptus. Ar negalėtume išsaugoti bent dalį žūvančių lobių? Požerės kaimo bendruomenės pirmininkė Dalia Petrošienė rado neblogą būdą - ji ėmėsi videokameros ir kartu su aktyviais jaunaisiais kaimo bendruomenės nariais patraukė pas vyresnius kaimo žmones. Močiutės Elenos kastinis Grietinė, sviestas, drus­ka, česnakai - tai viskas, kas reikalinga kastiniui…

„Bijotaičiai“ ištirpdė Briuselio diplomatų širdis

- Tu Lietuva, tu mano, tu brangi tėvyne! Kai užtraukėme šitą dainą, Briuselio diplomatų širdys ištirpo, jie visi choru ėmė mums pritarti. O kai grojome valsą ir polką, politikai net pakilo nuo kėdžių ir šoko kartu su savo vaikais, - po viešnagės į Briuselį, kur „Bijotaičiai“ Lietuvos atstovybėje koncertavo lietuvių bendruomenei, „Šilalės artojui“ sakė „Bijotaičių“ kapelos vadovas Stasys Bugenis. Briuselis…

„Muzikinis pasimatymas“

Romansų vakaras „Muzikinis pasimatymas“ sulaukė išskirtinio dalyvių bei žiūrovų dėmesio - Kvėdarnos kultūros namų salė buvo sausakimša. „Muzikiniame pasimatyme“ dalyvavo ir ilgesingomis, romantiškomis dainomis klausytojus džiugino Kelmės r. Pak­ražančio kultūros cent­ro tradicinė kaimo kapela „Gers čiesas“ (vad. Laima Lapinskienė), Skuodo kultūros centro Barstyčių skyriaus kolektyvas „Klasiokai“ (vad. Giedrė Balsienė), Rietavo savivaldybės kultūros cent­ro kolektyvas „Rietavo Retro“ (vad. Aida Liutikienė), jungtinis…

Garbingoje šventėje – garbūs svečiai

Šeštadienį į Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnaziją sugužėjo gausybė žmonių – ne tik dabartiniai mokslei­viai, bet ir vyresnės kartos atstovai bei pedagogai pa­minėjo mokyklos 95-ąjį jubiliejų. Susirinkusiųjų laukė prisiminimų takai, graži koncertinė programa, parodos. Po Šv. Mišių Šilalės Šv. Pran­ciškaus Asy­žie­čio bažnyčio­je svečiai skubėjo į gimnaziją. Buvo akivaizdu, jog daugelis vienas kitą pažįsta – kalbos, apsikabinimai nesiliovė tol, kol svečius registravę…

Šokom, trypėm, linksmi buvom

Į Šilalės kultūros centro ir VšĮ „Etnoklubas“ jau šeštą kartą or­ga­nizuotą Žemaitijos regiono etnokultūrinę vakaronę sugužėjo apie 200 šokėjų iš Šiaulių, Kuršėnų, Raudėnų, Mažeikių, Šiaulėnų, Rad­viliškio, Šiaulių logopedinės mokyk­los ir, žinoma, mūsų rajono mo­kyklų. Vakaronė skirta Vietos bendruomenių bei Bibliotekų metams paminėti. Vakaronė prasidėjo filmų „Šilales krašta žaidima i pasisiutima“ (sukurtas per etnokultūrinę stovyk­lą „Etnokultūros kūrybinės dirbtu­vės“), „Etnokultūros kūrybinės dirb­­tuvės-…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą