„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Gerovės valstybė tolsta?

Pamenate, kokie buvome susitelkę prieš metus, pande­mijos pradžioje? Nuoširdžiai vykdėme valdžios nu­ro­dy­mus, be darbo likę atlikėjai dainavo iš balkonų, mes jiems plojome. Plojome ir medikams už jų pasiaukojamą darbą... Marija GRICUK Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 26

Prisikėlimo metas

Kad ir kas benutiktų, pavasaris vis tiek ateina: kokie ilgi ir šviesūs tapo vakarai, grįžta paukščiai, kalasi žolė. Toje pasaulinėje gyvenimo ir mirties dramoje gamtos ratas sukasi savo ritmu – kantriai, ištikimai ir vienodai jau milijonus metų. Popiežius Pranciškus Verbų sekmadienio mišiose, kalbėdamas jau apie antrąsias Velykas karantine, pasakė: „Pernai mes buvome priblokšti, šiemet – palūžę“... Bundanti žemė, tas amžinai…

Demokratijos deficitas

Šiandien – Didysis penktadienis, pasaulio krikščionys mini paskutinę Kristaus kelionę į Golgotos kalną, kur Dievo sūnus buvo nukryžiuotas ir kančiose mirė. Kankintojai laukė ir tikėjosi, jog Kristus nepakeliamų kančių neištvers, todėl kažką prakeiks, kažko išsižadės ir maldaus atleidimo. Nesulaukė. Atvirkščiai – mirdamas Kristus ištarė žodžius: „Dieve, pasigailėk jų, nes jie nežino ką daro“... Marija GRICUK Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.…

Tebūna laikas mums visiems gailestingas...

Kaip gyvenome bepraeinančią savaitę? Kiekvienas sa­vaip. Tramdomi pandemijos, suvaržyti judėjimo ribojimų, net labai ir neišsigandome išgirdę, jog ir vėl neišvengsime griež­tėjančio karantino. Mat šios savaitės pradžioje pa­aiš­kėjo, kad sparčiai ėmė plisti britiškosios viruso atmainos atve­jai. Negana to, nustatyti keli asmenys, užsikrėtę viruso at­mai­na iš Pietų Afrikos. Taigi Velykoms tikėtis karantino at­laisvinimų neverta – užsikrėtimų šuolis signalizuoja apie tre­čiąją koronaviruso bangą.…

Pareiga – kurti Tėvynę

Ir kai žėrėjo platumos ir prasivėrę toliai rodė seną gniūžtantį pasaulį Prasmengant į nakties gelmes, Aš pajutau gyvybę, jėgą darbui ir gyvenimui sugrįžtant... Taip XX amžiaus pirmoje pusėje „Vizijose“ rašė poetas Vytautas Mačernis, ir tai taip primena 1990-ųjų kovo 11-osios nuotaiką: džiaugsmą, naujas viltis, grįžtančius idealus. Nuo to laiko pasikeitėme neatpažįstamai: tapome modernios šalies piliečiais, suprantančiais, kad Tėvynė – tai…

Juodosios gulbės pamokos

Šventajame Rašte žemiš­kojo pasaulio pabaiga nusakoma kaip vagis, kuris vi­­sa­da ateina slapčia ir ne­tikėtai. Niekas nežino nei dienos, nei valandos. Vie­ną akimirką atrodo, kad vis­ką kontroliuoji, o jau kitą su­pranti, jog nieko negali pa­keisti. Toks perspėjimas yra skirtas ne skatinti po­žiū­rį „nieko nepadarysi“, bet veikiau ugdyti ryžtą bū­ti pa­siruošusiam bei dė­me­sin­gam net ir nedideliems per­mainų ženklams. Andrius NAVICKAS Seimo narys,…

Valstybė yra žmonės

Vasario 16-oji – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui atminti. Valstybės diena. Mūsų Laisvės pradžia. Svarbiausia visų lietuvių diena. Šiemet ji sutampa su Užgavėnėmis – tai tarsi priminimas: džiaukimės! Ir būkime laisvi. Taip, kaip laisva buvo jau šviesaus atminimo profesorė Vilniaus universitete, kai gūdžiu sovietmečiu studijuoti ten panoro viena bičiulė. Po tuo metu privalomų…

Į naujuosius, arba Kaip neprarasti vilties

„Tebūna tavo gyvenimas gražus kaip eilėraštis”, – taip prieš metus šalia savo autografo brūkštelėjo poetas Rimvydas Stankevičius. Ką galima gražiau pasakyti! Ypač tai jaučiame dabar, kai gerų naujienų kaip ir nėra, kai reikėjo išmokti ir dirbti, ir pirkti, ir ilsėtis, ir gydytis, ir švęsti, ir melstis nuotoliniu būdu. „Atsikelk prieš saulei tekant, nusiprausk, apsivilk baltus marškinius ir sėsk rašyti eilėraštį”,…

Tylos stebuklas

Viens – ir vėl žiema, Viens – ir nebėra... Viens – ir... Taip džiazo ritmu per dienas, per darbus, per gyvenimą. Daugybė planų, reikalų, užduočių, susitikimų. Kai nespėjome, tada netylančiais skambučiais planavome, derinome, atšaukėme ir skyrėme, pykomės ir taikėmės. Mylėjome irgi skambučiais. Ir štai visam tam nevaldomam bėgimui – STOP. Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi.…

Švenčių receptas: užbaikime metus tvariau ir draugiškiau gamtai

Artėjančių didžiųjų metų švenčių nuotaikos vis labiau spalvina mūsų kasdienybę, tad pasistenkime, jog šis nuostabus ir šiais metais kiek kitoks laikotarpis būtų kitoks visomis prasmėmis – tvaresnis, atsakingesnis ir draugiškesnis gamtai bei mums patiems. Pasistenkime švęsdami padaryti kuo mažau žalos aplinkai ir visai planetai, pagalvokime ir apie vartojimo bei tvarumo temas. Kodėl? Atsakymas paprastas – šventinis sezonas gruodžio mėnesį tradiciškai…

Nukritę medžių lapai – svarbi dovana ar bevertė šiukšlė?

Nukritusius medžių lapus biologai siūlo neskubėti grėbti – natūrali trąša yra neatskiriama vietinių ekosistemų dalis, turinti milžinišką svarbą tiek žmonėms, tiek mažųjų miesto organizmų gerbūviui. Kiekvienais metais laukiamas rudens spalvų spektaklis ilgai netrunka, o lapkričio mėnesį lapai it susitarę masiškai krenta žemėn ir iš džiaugsmą kėlusio fenomeno tampa galvos skausmu tiek gyventojams, tiek savivaldybėms. Krūvos šlapių, pūvančių lapų ne tik…

Naktis – išėjusiems sugrįžti

Noriu delnais prisiliesti pačios versmės – Paprastai, be metaforų, būti tiesiog Vedamam Dievo už rankos Prie pirmos tikrosios Komunijos... Labiausiai bijau – Kad daugiau nebus leista čia grįžti. Kur netobula mėnesiena žolėj, tolumoj Šuns lojimas... Rimvydas Stankevičius „Išėjusiems negrįžti” – taip vadinasi klasika tapęs Mariaus Katiliškio romanas. Žvakių šviesa šildoma Vėlinių naktis, atrodo, skelbia: atėjo naktis, skirta išėjusiems sugrįžti. Tik…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą