Apie kalbą – karo akivaizdoje

Gegužės 7-ąją minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Šiemet ji itin aktuali, nes dar skaudžiau primena rusų carinės valdžios represijas, kai buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai: kalba, spauda, laisvas žodis. Ar dažnas susimąstome, kokias golgotas nuėjome, kad šiandien kalbėtume lietuviškai, galėtume laisvai reikšti savo mintis? Tiesa, kartais tą laisvę suprantame savaip ir nuklystame į kraštutinumus, o svetimybių…

Nepavydėkime karo...

Nė baisiausiame košmare negalėjome susapnuoti, kad XXI amžiuje karas ateis iki mūsų durų. Tiesa, bombos dar nekrinta, nes jas neįtikėtinai didvyriškai „gaudo“ uk­rainiečiai, stabdantys bei naikinantys užpuolikus. Uk­rai­niečių Lietuvoje – jau per 40 tūkstančių. Mūsų pareiga – jais pasirūpinti. Nors, deja, vis dar randasi tų, kurie nenori ištiesti jiems pagalbos rankos. Nijolė PETROŠIŪTĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 31

Prisikėlimas

 ...Ir viskas taip žalia nauja toli taip be galo matosi... Sigitas Geda Po darganų, šalčio, tamsos į Žemę ateina pavasaris. Šviesa. Saulė. Šiluma. Viltis. Velykos. Bunda žemė ir dangus, skleidžiasi ir sprogsta, čiulba ir kalena... Atrodo, prisikėlus Žemei, turi prisikelti ir žmogus. Turi nelikti karo, nelaimių, liūdesio. Ir taip norisi išeiti iš namų ir iš savęs: tapti nors šiek tiek…

Verbų sekmadienio stebuklas

Verbų sekmadienis, paskutinis sekmadienis prieš Velykas, dar vadinamas Palmių sekmadieniu. Naujajame Testamente aprašomas Jėzaus įžengimas į Jeruzalę, kai žmonės, sveikindami mesiją, klojo jam po kojomis palmių šakeles. Ikikrikščioniška šios šventės prasmė susijusi su gamtos ir žmogaus atgimimu pavasarį. Mūsų seneliai Verbas švęsdavo ne ką menkiau nei Velykas. Verba – ir kukli kadagio šakelė, ir meniškai surišta džiovintų žolynų puokštė, turi…

Pasauli, tu – baisus veidmainis...

Pandeminiu laikotarpiu daug mūsų tautiečių tapo „kovido“ ekspertais. Dabar – nauja „talentų“ banga: nuo karo Ukrainoje pradžios kone visi įsivaizduoja esą karybos specia­listai. Ir jei pirmuoju atveju buvo paprasčiau, nes galėjome kliautis mokslu ir medikais, tai dabar yra sudėtingiau – tenka pasitikėti politikais, kurie, deja, ne visi yra patikimi... Nijolė PETROŠIŪTĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 24

Kokios mūsų lietuviškumo šaknys?

Šiandien kaip niekada svarbu pa­žvelgti į savo šaknis – ar jos bū­tų lietuviškos, ar kitos tautos, gy­ve­nusios ar tebesančios Lietuvos že­mėje. Taip jau sutapo, kad naujų grėsmių akivaizdoje pasirodė nauja – jau šeštoji – mano knyga „Lietuviais esame mes gimę. Garsiausi pasaulio žmonės, kurių šaknys Lietuvoje“, šį kartą apie 26 likimus, garsių asmenybių gyvenimo vingius, jų išskirtines biografijas. Ir visai…

Kovo 11-oji: švęsti ir budėti

Europoje tvyrant didžiulei įtampai, į Lietuvą ateina Kovo 11-oji. Tą 1990-ųjų dieną Aukščiausioji Taryba pasirašė Nepriklausomybės atstatymo aktą. Šiandien kaip niekada aišku, kokia brangi yra Laisvė. Ir kad ji nėra duotybė – ją reikia ne tik iškovoti, bet ir ginti, saugoti, branginti. Ukrainai kenčiant siaubingą neteisybę, ir mes tapome brandesni: vieningesni, jautresni bei atidesni kito nelaimei. Ukrainiečius priimame, palaikome kaip…

Misija – saugoti Laisvę

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena – ypatinga mūsų valstybei. 1918 m. šią dieną Lietuvos Taryba posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę”. Šiandien, praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo Nepriklausomybės Akto paskelbimo, stebint įvykius ir šalies viduje, ir užsienyje, kyla natūralus klausimas: už ką kovojo nepriklausomos Lietuvos kūrėjai? Koks kiekvieno piliečio indėlis į nepriklausomybės išsaugojimą? Ir šie…

Pusiaužiemio žygis Pagramančio regioniniame parke

Sausio 25-oji – svarbi žiemos data, nuo seno vadinama pusiaužiemiu arba viduržiemiu. Sakoma, kad šią dieną miške savo oloje nubudęs barsukas iškiša galvą apsidairyti ir išeina pasivaikščioti arba smunka atgal į olą bei gulasi ant kito šono. Pagal tai sprendžiama, ar dar toli pavasaris. Pasak etnologo Liberto Klimkos, jeigu tą dieną šviečia saulė, nubudęs barsukas gali savo šešėlio išsigąsti, tada…

Prezidento ir pirmosios ponios kalėdinis sveikinimas

Mielieji, tyliausią metų naktį visi sugrįžtame į namus. Vieni mintimis, skambučiais, kiti sėdame prie bendro stalo. Uždegame žvakes. Šiandien mums labai reikia stabtelti ir pamatyti, kiek daug mes turime. Dar kartą suvokti, kas yra bendra ir kas mus jungia. Pasisemkime stiprybės žengti į priekį. Mes, lietuviai, stiprūs ir nenugalimi, kuomet išvien. Tegu į kiekvieną miestą ir atokiausią kaimelį, į kiekvieną…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą