„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Maskva revizuoja istoriją

Prie vaizdingų Nemuno krantų prisišliejusio mano miestelio žmonės nacistinės Vokietijos ir Sovietų sąjungos karą juto vos dvi savaites – kai frontas slinko į Rytus ir kai jis nugriaudėjo į Vakarus. Tėvai sode buvo išsikasę bunkerį, kuriame su dviem mažais vaikais ir slėpėsi. Išlįsdavo tik nuščiuvus kanonadai pašerti gyvulių ar pasigaminti valgio... Kaimo žmogui ne karas bu­vo baisus, net ne kraugeriais…

Kodėl ateities karta gyvens geriau nei mes?

Pastaruosius dešimtmečius gyvenome geriau nei patys turtingiausieji ir galingiausieji gyveno praeityje. Mūsų automobiliai ir lėktuvai yra greitesni nei karalių žirgai bei karietos, butai šiltesni nei jų pilys, žinios spartesnės, vaistai veiksmingesni, gatvės saugesnės. Net pačių vargingiausiųjų skurdas sumažėjo perpus. Nors prieš kelis šimtmečius gyvenę ekonomistai ateities kartoms prog­nozavo badą ir išnykimą, istorija parodė, kad gyvenimo kokybė tik gerėjo. Nepaisant to,…

Prisidengę kova prieš rasizmą

Nušniokštė nugriaudėjo protestų banga Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), virtusi prievarta ir smurtu. Ji lyg gūdus aidas nusirito per visą pasaulį, neaplenkdama net Vilniaus. Po to atsirado kiti mitingai ir eisenos – ginančios policiją bei jos veiksmus, raginančios nemažinti jai finansavimo. Laikinai užmiršęs pandemiją, pasaulis šurmuliuoja. Žmogiškai viskas suprantama: per neatsargumą Mi­ne­a­polio policininkas nutrau­kė neginkluoto juodaodžio Geor­ge’o Floydo gyvybės siū­lą. Jis…

Dosni vasaros pradžia

Koks nors saliamonas apie praėjusią savaitę pasakytų: buvo visko. Pradėjome Tarptautine vaikų gynimo diena, o užbaigėme Tėvo diena, tarsi akcentuodami, kad birželio pradžia turi būti įrėminta šeimos naratyvu. Šios šeimyninės šventės kiek kitokią prasmę įgauna esant karantino suvaržymams. Jų atlaisvinimas tautiečiams tapo gera pamoka: jie puolė švęsti šeimos šventes, susi­ti­kinėti su artimaisiais, glėbesčiuotis ir linksmai puotauti už­stalėse. Ir iškart COVID-19…

Sekminių pažadai

Kalendorinis pavasaris pasibaigė Sekminėmis. Pame­nu ilga miestelio gatve iš ganiavos grįžtančias karves, piemenų papuoštas vainikais. Pasiimdami savo gyvulius, šeimininkai jiems įspaudžia į delną kokį pinigą ar įduoda skanėstą. Graži šventė... Verslas skundžiasi, kad jį ka­rantino metu skriaudža Vy­riausybė: mažai subsidijų, o ir tos vėluoja, kenčia mažosios įmonės, verslininkai lieka be pajamų, darbdaviai priversti atleisti darbuotojus, mažinti jų atlyginimus. Per du…

Jaunų pavasaris

Šiemet pavasaris šykštus: padalina po vieną šiltą gražią dieną, ir tuo turime džiaugtis. Bet, kaip sakoma, ačiū ir už tai – tokie neramūs šie metai. Tačiau tokia jau žmogaus prigimtis: jis skuba atsitiesti, išsiveržti iš vienat­vės, atkurti tai, kas sugriuvo, įžvelgti šviesą tunelio gale. Pirmiausia šitai jaučiame tarp jaunimo. Nugriaudėjo Pas­kutinis skambutis. Šįkart jis buvo kitoks, taip sakant, aidintis gryname…

Rinkiminiai viražai ir razinos

Praėjusi savaitė lyg ir niekuo neypatinga. Na, vienai dienai sugrįžo žiema, vėsus vėjuotas pavasaris niekur nesitraukia, atpalaiduojamos karantino vadelės, vis dažniau girdisi rinkiminiai barniai, o susisiekimo ministras vėl užlipo ant to paties grėblio... Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.39

Ko iš koronaviruso pasimokyti besirenkantiems studijas?

Abiturientai nerimauja, kad dėl nuotoliniu būdu vykstančių pamokų nepavyks tinkamai pasiruošti egzami­nams. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo mo­kymosi spragų nedangstyti pandemija, nes ruoštis egzaminams reikėjo pradėti dar prieš kelerius metus. Bran­dos egzaminų sesija šiemet perkelta į birželio pabai­gą, pirmąjį priėmimo į aukštąsias mokyklas etapą pla­nuo­jama baigti iki rugpjūčio 18 d., o nauji mokslo me­tai prasidėtų rugsėjo viduryje. Marija VYŠNIAUSKAITĖ…

Kai pergalė prilygsta agresijai...

Beveik metus įvairiuose Suvalkijos kaimuose nuo mo­bilizacijos į sovietinę kariuomenę slapstęsis, mano tėvas, statęs ir įrenginėjęs namus, buvo sučiuptas, kai grįžo pasikeisti drabužių. Iki karo pabaigos buvo likę keletas savaičių, bet jo kanonada Europoje dar ilgai netilo. Su kitais miestelio vyrais tėvas buvo išgabentas į Vengriją kariuomenės užnugaryje vežimu gabenti maisto produktus. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.37

Danajai iš Vyriausybės

Grupė Seimo narių konservatorių parengė Atmintinų dienų įstatymo pataisą, kad gruodžio 5-oji būtų minima kaip Padėkos savanoriams diena. Kodėl jos negalime minėti siaučiant pandemijai, jau šiandien, kai skaitytojas paims į rankas šį laikraštį? Trys pataisos iniciatoriai aiškina, kad JTO Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą, dar vadinama Savanorystės diena, būtent tądien minima dar nuo 1985 m. Iš tiesų,…

Praeities šešėliai

Šįkart nukreipkime dėmesį nuo koronaviruso – atrodo, jis pats, tarsi tai supratęs, pamažu jau traukiasi į tamsų pašalį. Pakalbėkime apie vieną datą, su kurios „herojumi“ dažnas išaugo, nešė jo ideologijos vėliavą ir dirbo ja grįsto režimo naudai. Praėjusį trečiadienį, balandžio 22-ąją, kai kas vis dar pažymėjo Rusijos bolševikų vado Vladimiro Iljičiaus Ul­ja­novo (Lenino) 150-ąsias gimimo metines. Rusijoje šį jubiliejų atšventė…

Pavasario linksmybės ne pagal Donelaitį...

Pavasaris įsibėgėja. Ir nors lyg koks stabdis korona­virusas gadina nuotaiką, kelia įtampą ir ragina mus ne­atsipalaiduoti, tokia jau žmogaus prigimtis: veržtis į švie­są, dirbti įprastus darbus, kurti ir užkrėsti kitus sa­vo optimizmu. Štai todėl nuvažiavęs į kaimą neatsistebi: ten žmonės šviesesni, giedresniais veidais, tarsi tas juodas viruso debesis tvyrotų kažkur toli toli... Ar metas atsipalaiduoti? Tai, kad Vyriausybė atleido karantino…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą