„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Nepatikimas tiltas gąsdina ir vairuotojus, ir pėsčiuosius

Sauslaukio kaime per kanalą vedantis tiltas grasina nelaime. Pasak į redakciją paskambinusių žmonių, atsiradusias didesnes duobes jie pažymi, įsmeigdami kuolus, tačiau sumontuoti turėklų patys neturi ga­li­mybių. Morta MIKUTYTĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.6 

Statybos darbai – nepažeidžiant pastato bendraturčių interesų

„Ar reikia statinio bendraturčių sutikimo, norint per­tvarkyti lai­kančiąją sieną pastate?“, „Kaip turi bū­ti renkami sutikimai?“, „Kiek jų reikia?“ – tokių bei pa­našių klausimų Valstybinė teritorijų pla­navimo ir sta­tybos inspekcija sulaukia kasdien. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos inform. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.5.

Pasigedo apšvietimo

Tūbinėse esančioje Gardavos gatvėje jau kuris laikas neveikiantys gatvių apšvietimo žibintai privertė gyventojus sunerimti. Jie stebisi, kodėl niekas nesivargina jų pataisyti, o žmonės dėl kažkieno aplaidumo yra priversti vaikščioti patamsiais. Morta MIKUTYTĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.5.

Autobuso keleivė buvo suklaidinta

Į „Šilalės artojo“ redakciją paskambinusi Ona Ka­si­liauskienė piktinosi Šilalės autobusų parko dar­buo­to­jų apgavyste. Esą autobuso vairuotojas nu­va­žia­vo įpras­tu maršrutu, tačiau kadangi buvo nepasikeitęs in­­for­macinės maršruto lentelės, jo laukusi moteris li­ko sto­tyje. Morta MIKUTYTĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.4.

Kas tekėjo į kanalą: srutos ar vanduo?

Akylo skaitytojo pastebėtas galimas pa­žeidimas, deja, gali likti neištirtas. Į „Šilalės artoją“ paskambinęs vyras informavo, jog Ryško kaimo ribose iš vamzdžių stipria srove tiesiai į kanalą teka galimai vandeniu skiestos srutos. Bendruoju pagalbos centro numeriu buvo iškviestas budinčių ap­lin­kosaugininkų ekipažas, kuris atliko patikrinimą, ta­čiau jo išvados kol kas neaiškios. Morta MIKUTYTĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojas“ Nr.2

Pažadėtų greičio ribojimo kalnelių šiemet dar nebus

Rugpjūtį Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos moksleivių tėvai kreipėsi į VĮ „Tauragės regiono keliai“, prašydami prie mokyklos įrengti greičio ribojimo kalnelius. Šio svarbaus eismo saugumo objekto žmonės prašo neatsitiktinai – gimnazija yra arti pagrindinės miestelio gatvės, judraus kelio Ši­lalė–Šilutė. Aldona BIELICIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.98.

Miesto eglei – kritikos strėlės

Besiruošiant gražiausioms metų šventėms, miestai ir miesteliai nušvinta: puo­šiamos eglės, stengiamasi sukurti šventinę nuo­tai­ką, pradžiuginti žmones. Tie­sa, kartais tas perdėtas blizgesys ir triukšmas už­go­žia tikrąją Kalėdų laukimo prasmę, ir tai nėra gerai. Bet kai mieste šventinės nuo­taikos nė su žiburiu nerasi – irgi ne kaž­kas. Ir „nurašyti“ viską lėšų stygiui, ko gero, būtų ne visai tikslu – greičiau jau trūks­ta…

Už atliekas – nesuprantamo dydžio sąskaita

Po mokesčių už atliekų tvarkymą pakeitimų į re­dak­ciją jau kreipėsi ne vienas skaitytojas, prašy­da­­mas padėti rasti atsakymus, kodėl tenka mokėti ne­įsi­vaizduojamas sumas. Šįkart viena šilališkė nu­ste­bo gavusi pranešimą, jog būtina užmokėti mokestį už at­liekų iš­ve­ži­mą iš negyvenamos sodybos, kurioje nėra registruoto nė vieno asmens. Moteris stebisi, iš kur įmonė traukia tokius realybės neatitinkančius duo­menis. Tuo tarpu Tauragės regiono atliekų tvarkymo…

Keleivius gąsdinę tualetai jau sutvarkyti

Į redakciją paskambinęs skaitytojas iš Kaltinėnų tvirtino, jog nors prie autobusų stotelių ir yra įrengti lauko tualetai, tačiau įeiti į juos esą neįmanoma dėl netvarkos. Morta MIKUTYTĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojas“ Nr.93.

Senus paminklus – į kanalą

Jau antrą kartą šiemet į redakciją paskambinę skai­tytojai informavo apie, jų nuomone, niekingą pa­mink­lų panaudojimą. Šįkart žmonės papasakojo, jog nuo kapų nuimtais antkapiais ir paminklu sutvirtinti kanalo šlaitai Lau­kuvos seniūnijoje, Treigių kaime. Tačiau šios žemės savininkas atsisako komentuoti, kaip jie ten atsirado. Morta MIKUTYTĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.92.

Kodėl svarstyklės rodo skirtingai?

„Šilalės artojas“ ga­­vo skaitytojos laišką, kuriame teigiama, kad Šilalėje veikiančiame prekybos centre „Maxima“ esą netiksliai veikia svars­­tyklės, todėl neva pasitaiko atvejų, kai dėl to pirkėjai gauna ne tiek produkto, už kiek sumokėjo. Paprasčiau tariant, jie esą „apsukami“. Aldona BIELICIENĖ Skaitytojos nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.91.

Aplink garažus kuriasi „taboras“?

Būtent tokios nuomonės yra į „Šilalės artojo“ re­dak­­ciją kreipęsis skaitytojas: žmogus sako negalįs at­sistebėti prie garažų bendrijos, esančios Pūtvės Pi­lies gatvėje, chaotiškai statomais priestatais. Jie ne tik darko vaizdą, bet kelia klausimų ir dėl jų teisėtumo – ar kiekvienam galima imtis statybos darbų kur už­si­manius? Morta MIKUTYTĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.90.
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą