„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Sukčių reikia saugotis

Kai „Šilalės artojuje“ paskelbiame Tauragės apskrities vyriausio­jo policijos komisariato suvestines apie telefoninių sukčių aferas, sulaukiame ne vieno skam­bučio. Žmonės pasakoja, kaip prisiskambinusieji pra­neša apie neva į eismo įvykį ar kitokią bėdą patekusį giminaitį ir reikalauja pinigų – atseit taip problema bū­sianti išspręsta. Apie telefoninių sukčių siau­tėjimą papasakojo ir upyniškis Alfonsas Bagdonas. „Aštuoniasdešimtmetei senutei aferistai pranešė, jog kažkas iš jos šeimos…

Vedžioji šunį - surink jo paliktas „krūveles“!

Turbūt kiekvienas žinome, kad šunų eks­krementus jų šeimininkai privalo su­rinkti. Deja, kai kuriems ši­la­liškiams są­mo­ningumo dar trūksta. Tad nenuostabu, jog nemažai žmonių piktinasi tokiu jų nevalyvumu. Į „Šilalės artojo“ redakciją paskambino Dariaus ir Gi­rėno gatvėje gyvenanti moteris. Ji skundėsi kaimynais iš gretimo namo. „Moteris mūsų name laiko šunį. Jo į lauką niekas su pavadėliu nevedžioja, o palydi palaidą, palaukia prie…

Susigrąžinti pirkėjų pasitikėjimą gali būti nelengva

Į redakciją kreipėsi viena mieste esančia dėvėtų dra­bužių parduotuve nusivylusi pirkėja. Moteris joje apsi­pirkti nusprendė po to, kai pamatė skelbimą, kuriame buvo nurodytos itin žemos kainos. Tačiau pasiėmusi megztinį, tik prie kasos sužinojo, jog mokėti teks brangiau. Į „Šilalės artojo“ laikraštį verslininkai nuolat kreipiasi dėl reklamos užsakymų, skelbia įvairiausias akcijas ir kt. Deja, kartais, nesuprasi, sąmoningai ar ne, tačiau savo…

Įsitikinęs, kad baudžia ne visus nusižengusius

Į redakciją užsukęs Juozas Kačinskas iš Katyčių kai­mo piktinosi policijos pareigūnų surašytu protokolu, kurį esą gavo jis vienintelis iš visos eilės pažeidėjų. O problemų sukėlė laikinasis šviesoforas Šilų kaime. Pagal surašytą protokolą J. Kačinskui skirta 30 eurų bau­da už važiavimą degant rau­donam šviesoforo signalui. Vyras aiškino ilgai laukęs užsidegančio žalio signalo ir, visai eilei pajudėjus, ėmė važiuoti ir jis. Tad…

Susirūpino koplytstulpiais

Į redakciją užsukusi kvėdarniškė teigė esanti sunerimusi dėl pačiame Kvėdarnos centre sto­vinčio koplytstulpio likimo. Moters teigimu, seniūnas tu­rėtų pasirūpinti, jog šie medžio dirbiniai nesupūtų. Tačiau pats seniūnas baiminasi kitų gyventojų reakcijos: pasak jo, vieni nori, kad koplytstulpiai būtų nudažyti, tačiau kitiems neįtinka spalva, todėl tokių darbų jis iš viso vengia. „Kone kiekvieną vasarą miestely­je organizuojami di­­džiausi festivaliai, vyksta Meliora­to­rių šventė,…

Liepas išvertė statybos

Praėjusį ketvirtadienį į „Šilalės artojo“ redakciją pasi­pylė sunerimusių laikraščio skaitytojų skam­bučiai – žmonės tikino, jog prie tvenkinio, greta Va­sario 16-osios gatvės 13-ojo namo, kertamos gražios, sveikos liepos. Šilališkiai teiravosi, kodėl ir vėl mūsų miestas niokojamas ir kas lėmė, jog pastaruoju metu medžiai Šilalėje rėžiami be atvangos. Sklypo savininkės – bendrovės „Optita“ – vadovas Dainius Bergelis į tai atsakė, kad visus…

Kodėl vienur tvarko, o kitur – ne?

Laukuviškė, paskambinusi į redakciją, piktinosi ne­tvarkoma naujųjų Laukuvos kapinių automobilių stovė­jimo aikštele. Moteris stebėjosi, kad kitose rajono vie­tose teritorijos aplink kapines išgražintos kur kas spar­čiau. „Esu iš Laukuvos, kur jau seniai veikia naujosios kapi­nės. Viską aplink tobulina, gražina ir tvarko. Bet prie Laukuvos naujųjų kapinių automobilių aikštelė kokia buvo, tokia tebėra. Jau pasikeitė turbūt trys seniūnai, tačiau niekas nevyksta. Per…

Ar šilumininkai apiplėšinėja gyventojus?

Į redakciją paskambinęs Šilalės Maironio gatvės gy­ventojas piktinosi neva gendančiais šilumos reguliatoriais, kurie automatiškai turėtų atjungti šilumą. Vyras teiravosi, ar tikrai jie neveikia, jei net keturiuose skirtinguose namuose šildymas automatiškai neatsijungia. „Gyvenu Maironio g. 21-ajame name. Prob­­lemos dėl šilumos reguliavimo prasidėjo jau pernai. Ža­dėjo viską sutvarkyti, bet šiemet ir vėl tas pats. Esant aukštesnei nei 13 laipsnių die­nos temperatūrai, regulia­toriai…

Amžinas galvosūkis dėl gandralizdžių

Kovo 21-osios numeryje rašėme apie skaitytojų laiškus bei skambučius redakcijai dėl išardytų gandralizdžių. ESO atstovai sako labai pasigendantys teisinio reglamentavimo, kaip jų tarnybai reikėtų elgtis, kad žmonės nepyktų dėl ne vietoje iškeltų lizdų. Prieš porą savaičių rašėme, jog redakcijai laišką atsiuntusi Leviškių kaimo gyventoja domėjosi, ar vietoj išardyto gandralizdžio elektrikai įkels naują. Moters tvirtinimu, netoli jos namų buvo nugriautas stulpas,…

Biblioteka nebedirba dėl pastato renovacijos

Į „Šilalės artojo“ redakciją paskambinusi kvėdarniškė Irena Jančauskienė piktinosi, kad jau kuris laikas mies­telyje nebeveikia biblioteka. Moteris teiravosi, kiek laiko ji bus uždaryta, o žmonėms teks gyventi be knygų. „Bene vienintelis dar likęs kultūros židinys buvo uždarytas kovo pradžioje. Kalbama, jog dėl renovacijos. Bet jokie darbai ten dar nė nepradėti. Negalime nieko paskaityti nei pasikeisti jau perskaitytų knygų. Pikta, kad…

Būkite budrūs. Vėl siaučia sukčiai!

Į redakciją kreipėsi ne vienas laikraščio skaitytojas, sunerimęs dėl to, kad jų namuose pradėjo lankytis rumunų, romų ar kitų tautybių vyrai, prievarta siūlantys įvairių prekių, kurios nėra būtinos. O po šių „prekeivių“ apsilankymų žmonės pasigenda pinigų ar vertingesnių daiktų. Prieš kelias sa­vaites į keletą namų Šilalėje bel­dėsi vyriš­kiai, siūlydami in­dų, trikotažo ar kitų daiktų. Jei duris praverdavo moterys, o ypač…

Socialinė nelygybė kelia pasipiktinimą

„Šilalės artojo“ skaitytojai klausia, kodėl bazinis pensijos dydis buvo pakeltas, o šalpos pensija liko tokia pat. Klestinti socialinė nelygybė verčia suklusti: kodėl valstybė nevienodai remia tuos, kuriems reikia pagal­bos, ir kodėl atskiria likimo nuskriaustuosius nuo pen­sininkų? „Bazinė pensija, kurią moka „Sodra“, nors ir juokinga suma, bet vis tiek pakilo. Tačiau likimo bei Dievo nuskriaustieji ir toliau skriaudžiami valdžios, nes šalpos…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą