Verslas „už eurą“ ne visiems teisingas

Ketvirti metai iš eilės Šilalės savivaldybės tary­ba patvirtina minimalius fiksuo­tus pajamų mo­kesčių dy­džius dirbantiems pa­gal vers­lo liudi­jimus. Va­do­vau­jan­tis šiuo spren­di­mu, net ir di­de­lę paklausą tu­rin­tys statybų, remonto srity­je dirbančių, ap­tar­navimo spe­cia­listų atei­nančiais metais vėl galės mo­kė­ti į rajono biu­džetą 3–4 kar­­tus mažiau gy­­ventojų pa­ja­mų mokesčio, nei dirbantys už mi­nimalų atlygi­ni­mą. Daiva BARTKIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 88
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 349 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Savivaldybę šaltasis sezonas ištiko netikėtai?

Taip dažnai juokaujama apie kelininkus, kuriems žiema visada ateina netikėtai. Bet panašu, kad toks netikėtumas ištiko ir Šilalės valdžią – kūrikų pas mus pradedama ieš­koti tik prasidėjus šildymo sezonui. Žydrūnė MILAŠĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 82
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 366 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Elektromobilių įkrovimo stotelės: kada atsiras, nežino niekas

Tautos išmintis sako, kad ne laikas šunis lakinti, kai reikia medžioklėn joti. Šilalės savivaldybės valdininkai to, panašu, nėra girdėję, nes elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimu pradėjo rūpintis tik tuomet, kai į Šilalę atvažiavo dar pernai nupirkti trys nauji elektriniai autobusai. Be to, apie šių stotelių poreikį prabilo ir gyventojai – mūsų mieste taip pat jau važinėja apie 30 elektromobilių, tačiau kur…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 258 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Gimnazijai – grėsmė likti be elektros, politikams tai sukėlė juoką

Beveik 43 mln. eurų biudžetą turinti Šilalės savivaldybė Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnaziją skandina skolose. Mokyklai pagrasinta atjungti elektrą, ji skolinga ir už šilumą bei vandenį, bet savivaldybės valdininkai direktoriui siūlo užsidirbti kepant bandeles. Daiva BARTKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 74
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 378 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 29 rugsėjo 2023 08:30

Opozicija pademonstravo nepasitikėjimą meru

Praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje taryba leido Šilalės rajono merui Tadui Bartkui vienašališkai priimti sprendimus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties keitimo. Tačiau nors tokiam sprendimui ir pritarta, prieš balsavimą nestigo užuominų apie įtarimus dėl korupcijos apraiškų, o opozicijoje dirbantys konservatoriai aiškiai išreiškė nepasitikėjimą meru. Daiva BARTKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 70
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 335 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Į Pajūrį buvo susirinkę visos šalies seniūnai

Praėjusį penktadienį Pa­jū­ryje vasaros šventę-sąs­krydį surengė Lietuvos sa­vi­val­dy­bių asociacija. Iš vi­sos Lietuvos su­va­žiavę se­niūnai bendravo su Seimo nariais, Vidaus reikalų mi­nisterijos (VRM), „Ke­­lių priežiūros“, savivaldybių vadovais, pa­ger­bė labiau­siai nusipelniusius seniū­nus, da­li­josi patirtimi bei problemomis. Daiva BARTKIENĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 62
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 314 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Tuštėjantys kabinetai naujųjų vadovų negąsdina

Nuo naujos kadencijos pradžios praėjo vos daugiau nei 100 dienų, tačiau jų užteko išryškėti nuostabą keliančioms tendencijoms. Savivaldybės administraciją vienas po ki­to palieka valstybės tarnautojai ir įstaigų vadovai. Apie priežastis garsiai nekalbama, bet faktas, kai iš­einantiems iš darbo dosniai dalijamos išeitinės kompensacijos, leidžia įtarti, jog naujoji valdžia yra linkusi dirbti su „sa­vais“. Daiva BARTKIENĖ Angelė BARTAŠEVIČIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 286 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Valdininkai mėgsta keliauti?

Nuo dabartinės kadencijos pra­džios dar nepraėjo nė 100 dienų, tačiau pirmieji naujos valdžios po­mėgiai jau ryškėja – politikai pa­mė­go keliones į užsienį, nors išvykos, kuriose dalyvauja ir savivaldybės admi­nistracijos darbuotojai, rajono biu­­džetui kainuoja ne­­ma­žai. Be to, ryškėja ir dar viena dabartinių val­­­dininkų silpnybė: prieš rinki­mus ža­dėję dirbti viešai ir skaidriai, savi­valdybės klerkai viešumo sten­gia­si iš­vengti ir gyventojų apie sa­vo keliones…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 271 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Pinigams skirstyti – politizuotas darinys

Praėjusią savaitę posėdžiavusi Šilalės savivaldybės taryba nusprendė įsteigti miesto Vietos veiklos grupę (VVG). Nors visi sutarė, kad jos parengta strategija būtų nebloga galimybė gauti lėšų miesto infrastruktūrai atnaujinti ir žmonių gyvenimui pagerinti, pavyzdžiui, kokiai vaikų žaidimo ar sporto aikštelei įrengti, rajono meras Tadas Bartkus ir administracijos direktorius Andrius Jančauskas sulaukė daug priekaištų dėl grupės steigėjų, kurių didžioji dauguma – politikai…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 273 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Žlugo dar vienas konkursas – jo rengėjai kaltinami politikavimu

Rajono meras Tadas Bartkus potvarkį dėl konkurso užimti Šilalės kultūros centro di­rektoriaus pareigas pasirašė dar gegužę. Jau įvyko ir pirmasis jo turas, kuriame su­si­rungė dabartinė įstaigos vadovė Irmina Kėblienė bei kandidatas iš Tauragės. Tačiau paaiškėjo, kad nė vienas pretendentas neįveikė reikalavimų kartelės. Iš­girdus tokį verdiktą, tarp kultūros darbuotojų kilo pasipiktinimas, jog taip valdžia rodo savo galią, mat dabartinė įstaigos vadovė…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 375 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41