Miesto plėtra – be ambicijų ir su menkomis investicijomis

Praėjusią savaitę UAB „Atamis“ projektuotoja Andželika Kažienė savivaldybės ta­ry­bai pristatė pustrečių metų darbo re­zul­tatą – Šilalės miesto bendrąjį planą, pa­gal kurį ateinantį dešimtmetį turėtų vykti mies­to plėtra. Tik ji, panašu, nesuplanuo­ta: nau­­­jajame plane nenumatytos terito­rijos gy­venamųjų namų statybai, o investicijos to­­kios minimalios, kad kažin, ar jų užteks vie­­nai gatvei išasfaltuoti. Daiva BARTKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 513 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Kelionės autobusu – jau praeitis?

Nors įrodinėjama, kad Vyriausybė ieško būdų, kurie padėtų žmonėms pamėgti visuomeninį transportą, rea­liai regionai palikti praktiškai be tarpmiestinio susisiekimo, o nuo ateinančių metų pradžios Šilalė gali netekti ir paskutinio maršruto į sostinę. Praėjusią savaitę Seime vykusiame Ekonomikos komiteto posėdyje, į kurį nuotoliniu būdu buvo pakviesti prisijungti ir savivaldybių merai, paaiškėjo, jog pusė Šilalės rajono gyventojų neturi galimybės nuvažiuoti autobusu net…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 396 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Savivaldybė vėl statys: šįkart auksinius butus vargšams

Baigiantis 2023-iesiems, Šilalės savivaldybės taryba priėmė bene 10 mln. eurų vertės sprendimą – nutarta statyti Šilalėje dar vieną socialinių būstų daugiabutį (Kovo 11-osios gatvėje, kur iki šiol buvo miestiečių daržai) bei rekonst­ruoti Bijotų mokyklos pastatą į senelių globos namus. Nors ir balsavo už tokį sprendimą, politikai nuogąstauja, kad užmojis vienu metu įgyvendinti du brangius projektus gali tapti per didele našta…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 598 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Kūrėjai pasipiktino kultūros projektų žlugdymu

Šilalės rajono meras Tadas Bartkus pats sau leido nuspręsti, kokie Lie­tuvos kultūros tarybai teikiami projektai „turi pridėtinę vertę“ ir kokio finansinio savivaldybės prisidėjimo jie yra verti. Dėl to nemažai projektų gali netekti finansavimo, todėl gali žlugti ne vienas jau tradicinis ir verti­namas renginys. Daiva BARTKIENĖ „Šilalės artojo“ archyvo nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 98
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 508 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Iš nepriteklių – į valdišką gerovę

Baigiasi dar vieni rekordinio rajono biudžeto metai: per 2023-iuosius Šilalės savivaldybės biudžetas išaugo nuo 39 mln. eurų iki beveik 44,2 mln. Nežiūrint tokio padidėjimo, maždaug prieš savaitę dar buvo teigiama, kad pinigų biudžetininkų algoms gruodį neužteks, geriausiu atveju bus mokami tik avansai. Tačiau dabar aiškėja, kad lėšų yra ir šventinėms išmokoms, o artėjantys Drakono metai nebus labai blogi... Daiva BARTKIENĖ…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 541 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Blogai visiems, išskyrus gyventojus?

Bent trims įstaigoms pagrasinus, kad jei nebus pakelti įkainiai už jų teikiamas paslaugas, jos bankrutuos, savivaldybės tarybos valdančioji dauguma praėjusį ketvirtadienį vienbalsiai pritarė įkainių padidinimui – po naujų metų rajono gyventojai už atliekų išvežimą, slaugos lovą ligoninėje ir mirusių artimųjų laidojimą mokės gerokai daugiau nei iki šiol. Tačiau įrodinėdami, jog kitos išeities esą nėra, mat brango elektra, kuras, o nuo…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 370 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Dar negautas milijonas jau išdalintas

Rugpjūčio pabaigoje po karštų diskusijų taryboje įkurta Šilalės miesto vietos veiklos grupė (VVG) parengė ir Vidaus reikalų ministerijai pateikė 2024–2029 m. plėtros strategiją, kuriai įgyvendinti tikimasi gauti milijoną eurų. Tik pinigai, jei ir pasieks Šilalę, ko gero, bus skirti ne tam, ko tikisi didžioji dalis miestiečių. Daiva BARTKIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 93
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 495 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 08 Gruodžio 2023 08:27

Naujasis traktorius pirmojo sniego nesulaukė

Praėjusią kadenciją pradėję kalbėti apie tai, kad vietinės reikšmės kelių priežiūra yra brangi ir neretai, ypa­tingai – žiemą, stringa dėl to, jog seniūnijos neva neturi savo technikos, rajono politikai nuomonės nekeičia, o pernai pradėtas seniūnijų aprūpinimo traktoriais „projektas“ šiemet vyksta dar intensyviau: praėjusią vasarą įsigiję vieną traktorių, šiais metais rajono savivaldybės valdininkai vos per pusmetį nupirko dar tris. Tiesa, panašu,…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 543 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 28 lapkričio 2023 08:23

Verslas „už eurą“ ne visiems teisingas

Ketvirti metai iš eilės Šilalės savivaldybės tary­ba patvirtina minimalius fiksuo­tus pajamų mo­kesčių dy­džius dirbantiems pa­gal vers­lo liudi­jimus. Va­do­vau­jan­tis šiuo spren­di­mu, net ir di­de­lę paklausą tu­rin­tys statybų, remonto srity­je dirbančių, ap­tar­navimo spe­cia­listų atei­nančiais metais vėl galės mo­kė­ti į rajono biu­džetą 3–4 kar­­tus mažiau gy­­ventojų pa­ja­mų mokesčio, nei dirbantys už mi­nimalų atlygi­ni­mą. Daiva BARTKIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 88
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 502 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Savivaldybę šaltasis sezonas ištiko netikėtai?

Taip dažnai juokaujama apie kelininkus, kuriems žiema visada ateina netikėtai. Bet panašu, kad toks netikėtumas ištiko ir Šilalės valdžią – kūrikų pas mus pradedama ieš­koti tik prasidėjus šildymo sezonui. Žydrūnė MILAŠĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 82
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 505 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41