Pažeidimą padarė šalyje, kurioje nė nebuvo

Laiškas iš Vokietijos Balsiuose gyvenančiam Zigmui Pilypui prilygo griausmui iš giedro dangaus – jame buvo nurodoma, jog jis pažeidė kelių eismo taisykles bei privalo susimokėti baudą. Vokietijoje niekada nebuvęs ir ramiai iki šiol gyvenęs žmogus nė pagalvoti negalėjo, kad jo vardu gali kas nors pasinaudoti. Pranešimas apie tolimame krašte jam paskirtą baudą privertė Z.Pilypą sunerimti, jog net ir pačiam doriausiam žmogui kada nors gali tekti pasimatuoti antrankius.

Balsiai pastarąjį dešimtmetį vis labiau panašėja į Šilalės priemiestį. Nedaug kas šioje gyvenvietėje dar laiko gyvulių, bet aštuonbutyje gyvenantys Danutė ir Zigmas Pi­lypai po senovei verčiasi ūkiškai - nusipeni paršiuką, turi porą karvučių, ir sau, ir kaimynams kokį sūrį suspaudžia. Ūkis jiems neleidžia po pasaulį blaškytis, laiko pririšęs prie namų. Nors kažkada kolūkio rengtose ekskursijose „po plačiąją tėvynę“ mielai dalyvaudavo abu Pilypai, dabar tolimų kelionių nė vienas nepasigenda - nei Europoje, nei už Atlanto gyvenančių vaikų bei kitų artimų žmonių neturi, o ilsėtis dar nėra kada. Todėl gegužės pradžioje iš Vokietijos Z.Pilypui atėjęs laiš­kas iškart nusmelkė negera nuojauta. Nors nė vienas šeimos narys vokiškai nemoka, jame parašytas Zigmo vardas, pavardė bei tikslus adresas neleido suabejoti, kad pranešimas skirtas būtent jam. Danutė rado laišką išversti galintį kaimyną, ir šis surašė, ko vokiečiai nori iš jos Zigmo. Kaip Z.Pilypas ir spėjo, tai buvo pranešimas apie greičio viršijimą. Helmstedt savivaldybės Eismo tvarkos tarnyba pranešė, jog vilkiko „DAF“ su priekaba, kurios valstybiniai numeriai JU-150, vairuotojas šių metų kovo 10 d., 6.04 val., už gyvenvietės ribos, Dortmundo kryptimi, viršijo leistiną greitį 8 km/val.

„Pagal šiuos parodymus jūs esate atsakingas už pažeidimą. Prašome nurodyti vairuotojo vardą, pavardę ir per savaitę atsiųsti  pridėtą anketą“, -  rašoma vokiškai surašytame pra­nešime.

Kitame jo lape ir be vertimo aiškiai matyti, kad Z.Pilypui paskirta 15 eurų bauda, kurią reikia sumokėti į nurodytą sąskaitą. Kelių tvarkos taisyk­lių pažeidimo įrodymas – pridėta nuskenuota neaiški fotografija, kurioje visiškai nematyti vilkiko numerių.

„Žmogus toje fotografijoje net nepanašus į mane, aiškiai matyti, jog daug jaunesnis. Ir jokio vilkiko - nei DAF, nei kokio kito aš neturiu ir niekada neturėjau. Todėl nesuprantu, kodėl man tokius pranešimus siunčia“, - prieš eidamas į Šilalės policijos komisariatą svarstė Z.Pilypas.

Deja, jokios pagalbos pareigūnai žmogui nesuteikė.

„Susirinkę keli inspektoriai pavartė man atsiųstus popierius ir paaiškino, kad per savaitę turiu su vertėju paskambinti nurodytu telefonu. Nebežinojau, kur daugiau eiti, jokių vertėjų nepažįstu, niekada su jais neturėjau reikalų, todėl nusprendžiau prašyti „Šilalės artojo“ pagalbos“, - aiškino  rūpesčių prispaustas Z.Pilypas.

Išsiaiškinti, kas atsitiko ir kodėl Vokietijos savivaldybė kreipėsi į neva „eismo tvarkos taisykles pažeidusį“ balsiškį, niekada nebuvusį jokioje Europos Sąjungos šalyje ir nė neturintį nė vieno vilkiko, padėjo Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Pirmiausia jis paprašė Z.Pilypo nuvažiuoti į Tauragę ir iš transporto priemonių registracijos įstaigos paimti pažymą apie turimus automobilius bei vairuotojo kategorijas.

Išgirdę, kam reikia pažymos, „Regitros“ darbuotojai žvilgtelėjo į vokiškus dokumentus, pavartė kompiuterio puslapius ir paklausė Z.Pi­lypo, ar jis turi automobilio priekabą.

„Sako: žiūrėk, ant to vilkiko tavo priekabikės numeriai JU-150. Tarnautojai man paaiškino, kad tokių numerių ant vilkiko niekas nededa, todėl aišku, jog kažkas mano vardu susuko aferą. Kai pasakiau, kad buvau dėl to policijoje, šyptelėjo: pareigūnai prastai dirba, jei tokių dalykų nemato“, - pasakojo Z.Pilypas.

Jis spėja, jog greičiausiai kažkas labai gudriai pasinaudojo prieš keletą metų jo prarastais dokumentais. Kur tąsyk dingo vairuotojo pažymėjimas, jis iki šiol nesupranta. Gal išslydo iš kišenės, o gal kažkas iškraustė automobilio daiktų dėtuvę. Bet tuomet Tauragės „Regitra“ išdavė ki­tą vairuotojo pažymėjimą, o apie šį įvykį Zigmas ir pamiršo.

Seimo narys kreipėsi į Lie­tuvos ambasadą Vokietijos Fe­­deracinėje Respublikoje ir paprašė jos darbuotojų Vo­kie­tijos teisėsaugos institucijose išsiaiškinti Z.Pilypui pa­skirtos baudos už greičio viršijimą aplinkybes bei galbūt suklastotų transporto prie­mo­nės valstybinių numerių panaudojimo tikslą.

Lietuvos ambasados Vokie­tijos Federacinėje Respub­li­koje darbuotojai susisiekė su Helmstedt miesto administracija. Kelių eismo priežiūros skyriaus atsakinga darbuotoja p. Erxleben ambasados atstovams paaiškino, jog Z.Pily­pas baudos gali nemokėti, nes tai esąs tik įspėjamasis baudos skyrimo raštas.

Šią savaitę tokį pat Helms­tedt miesto administracijos Kelių eismo priežiūros skyriaus pranešimą gavo ir pats Z.Pi­lypas.

Tą pačią dieną jam pranešimą atsiuntė ir Šilalės policijos komisariato pareigūnai, į kuriuos dėl galimai suklastotų valstybinių transporto priemonės numerių panaudojimo Vokietijoje kreipėsi Seimo narys R.Žemaitaitis.

Tyrėja rūpesčio slegiamam žmogui pranešė, kad administracinis teisės pažeidimas nebuvo padarytas, nes... suklastoti numeriai panaudoti ne Lietuvoje, o Vokietijoje.

„ATPK (Administracinis tei­­sės pažeidimų kodeksas) ga­lioja tik Lietuvoje, o šiuo at­veju pažeidimas padarytas Vo­kietijos Federacinėje Res­publikoje, todėl atsakomybė turi būti taikoma pagal galio­jančius Vokietijos Fede­ra­ci­nės Respublikos įstatymus“, - rašoma Šilalės policijos komisariato atsiųstame nutarime nepradėti administ­racinės tei­senos.

Belieka tikėtis, jog Lietuvos ambasados darbuotojai pareikalavo Vokietijos teisėsaugos institucijų išsiaiškinti galimą numerių suklastojimo faktą, ir Z.Pilypas nesulauks dienos, kai tie patys pareigūnai, kurie dabar atsisako tirti akivaizdų pažeidimą, neatvyks į jo namus su antrankiais. Skamba šokiruojančiai, bet juk geriems darbams, kaip sako Zigmas, suklastoti automobilio numeriai nenaudojami.

Daiva BARTKIENĖ

Atnaujinta Antradienis, 31 gegužės 2016 09:06