„Žiogeliukai“ žais erdvesnėse ir saugesnėse aikštelėse

Šiuo metu Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ sąrašuose yra apie 260 vaikų (są­rašas bus tikslus, įpusėjus rug­sėjui), nors pagal lei­džiamas normas jame gali tilpti tik 228. Pagal tė­vų prašymus šią įstaigą norėtų lankyti dar virš šimto mažųjų. Darželio direktorės Dalios Kut­niauskienės teigimu, jei nebus kokių nenumatytų pasikeitimų, ki­tą­met planuojama statyti priestatą, kuria­me būtų įkur­dintos 4 grupės, t.y. atsirastų dar apie 80 vietų. Šiuo metu įgyvendinamas lopšelio-darželio teritorijos praplėtimo projektas, kuris turi būti baigtas iki lapkričio pabaigos. Projekto sąmatinė vertė – 172 tūkst. eurų.

Pasak lopšelio-darželio va­dovės, pagrindinis tikslas yra praplėsti „Žio­ge­lio“ teritoriją (ji pa­didės apie 70 arų), pakeisti pasivaikščiojimo takus, apželdinti teritoriją bei atnaujinti pastato stogą. Tuo pačiu bus praplėsta ir automobilių stovėjimo aikštelė.

Šiomis dienomis – pats dar­bų įkarštis: UAB „Lyde­rio grupė“ (Klai­pėda) kartu su subrangovais UAB „Duvos“ iš Plungės tvarko teritoriją. Nu­ardyta senoji tvora, teritorija praplėsta Kovo 11-osios gatvės link bei tarp darželio ir daugiabučio gyvenamojo namo, kur buvo laisva miesto žemė. Nuo rugpjūčio vidurio dirbti pradėję rangovai teritoriją jau aptvėrė, užlygino žemę, pasėjo žolę. Šią savaitę tikimasi baigti visus jos tvarkymo darbus. Pagalvota ir apie darželio priestato statybą - tvoroje paliktas nukeliamas elementas, kad būsimų statytojų technika negadintų aplinkos bei žaidimų aikštelių.

„Buvusi tvora visiškai netiko tokiai įstaigai. Ir nors darželyje veikia stebėjimo kameros, vakarais čia rinkdavosi būriai vaikų bei paauglių, kurie gadindavo inventorių, prišiukšlindavo. Ypač tokių atvejų padaugėjo, prie darželio pastačius daugiabutį, kuriame įrengti socialiniai būstai“, - pasakoja D. Kut­niaus­kienė.

Ne tik plečiama dar­želio teritorija. Tvar­komi ir pasivaikščio­jimo takai, kurių ply­telės buvo išsikraipiusios, ištrupėjusios. Dabar vietoj jų klo­jamos trinkelės.

„Senąją tvorą bei takų plyteles išsiveš rangovai, nors siūlėme seniūnijoms. Tačiau jų niekam nereikėjo. Be to, atliekų išgabenimas pagal konkurso nuostatus yra jį laimėjusios organizacijos rei­kalas“, - tikina D. Kut­niaus­kienė.

Direktorės teigimu, palik­ta vietos ir saugaus eismo mokymo aikštelei. Kai tik dar­bininkai baigs tvarkyti teritoriją, pradės įren­ginėti aikšte­lę (pastaroji pa­gal projektą nebuvo numatyta, bet, sutaupius projekto lėšų, ją pavyks įsirengti). Įkandin šių darbų bus atnaujinamas pastato stogas. Jei oro sąlygos leis, jį numatoma uždengti per pusantro mėnesio, jeigu trukdys lietūs, galbūt prireiks ir poros. „Lyderio grupė“ yra įsipa­rei­gojusi projektą įgyvendinti anksčiau nustatyto termino bei palikti Ši­lalę spalio pabaigoje.

„Savo jėgomis atnaujiname ir vaikų žaidimo aikšteles. Atsikratėme senų, su­si­dėvėjusių, gal net jau pa­­vojingų bei vaikams ne­įdo­mių įrenginių, jų vietoje mū­sų meistrai Ste­­ponas Ūksas ir Juozas Da­jo­ras padarys bei pastatys naujus. Medienos, dažų, perkame patys. Žai­di­mų įrenginius pirkti kainuotų dešimtis tūkstančių eurų, o mes mokame tik už medžiagas“, - gyrėsi D. Kut­niaus­kienė.

„Žiogelio“ teritoriją atnau­jinti reikėjo jau seniai. Ta­čiau, ko gero, buvo svarbu ir atitinkamai „išlaukti“. Juk rinkimų į Seimą pirmasis etapas vyks kaip tik spalio 9-ąją. Tad kas sugebės įtikinamiau įrodyti savo indėlį į šio projekto „prastūmimą“, tam ir balsų gali nubyrėti daugiau...

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

 

 

 

Atnaujinta Trečiadienis, 14 rugsėjo 2016 10:05