Kaimynus supykdė žemės sklypo dalybos

V. Pudžemys pasiryžęs savo teises ginti teisme V. Pudžemys pasiryžęs savo teises ginti teisme

Tikra bėda gyventi daugiabutyje, prie kurio yra kelios­ pėdos žemės, o jis pats – kaime. Juk lietuvis visada norėjo ir norės turėti savo sklypelį, juolab jei už jį dar sumokėjo ir kokį vieną kitą šimtą eurų. Dažniausiai to­kios dalybos baigiasi ne paprastu apsižodžiavimu, o policijos kabinetuose bei teismuose. Tik ir po to ramybė į namus jau niekada nebegrįžta.

Kovoja dėl vietos džiovyklai

Žadeikiai anaiptol nėra ir niekada nebuvo joks pramoninis centras, bet daugiabučių sovietmečiu ir čia pristatė. Tik iš juose apgyvendintų žmonių tarybų valdžiai kaimo išvaryti taip ir nepavyko - visi norėjo, nori ir ateityje tikriausiai norės turėti žemės. Bent menką gabalėlį, kuriame, pasistatę kaladę, galėtų pasėdėti ir atsipūsti po darbo.

Tik ne dėl to, kad lietuviui tokia brangi žemė, daugiabučių gyventojai ją perka. Žemės reforma jau kaip ir baigėsi, o nesuformuotų sklypų vis dar yra. Žemėtvarkininkai prie kaimo daugiabučių formuoja sklypus bei ragina gyventojus išsipirkti savo dalį. Žmonės moka pinigus, o sumokėję kovoja vieni su kitais dėl geresnio ir gražesnio žemės lopinėlio.

Neseniai Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pri­ėmime pasirodęs žadeikiškis Vladas Pudžemys kone su ašaromis akyse skundėsi savo kaimynais Kilinskais. Du butus aštuonbutyje turintis ir 9,7 aro žemės prie daugiabučio nusipirkęs žmogus skundėsi, jog kaimynai išrovė iš bendros nuosavybės žemės jo įbetonuotą džiovyklą ir esą dar kumščiu pagrasino nekelti kojos į jų žemę.

V. Pudžemys dėl užpuolimo bei neteisėtų kaimynų sūnaus veiksmų kreipėsi į Policijos komisariatą ir gavo tyrėjo atsakymą, kuriame nurodoma, kad 338 kv. metrų priklauso Vilijai Kilinskienei, todėl kaimynų veiksmuose nusikaltimo sudėties nėra. Suprask: jie neva gynė savo nuosavybę.

V. Pudžemio dokumentuose bei žemės sklypo naudojimo plane nurodyta, jog visa žemė prie daugiabučio - 3880 kv. m - priklauso bendrai nuosavybei, pusę jos valdo Lietuvos Respublika.

„Kaip taip gali būti - žemė bendra, o pareigūnai dalį priskyrė Kilinskienei?“ - nustebęs svarstė Seimo narys ir paprašė, kad Šilalės policijos komisariato viršininkas išsiaiškintų, ar jam pavaldūs tyrėjai ko nors nesupainiojo.

V. Pudžemio žemės nuosavybės dokumentus išsivežęs pareigūnas po savaitės patvirtino, jog iš esmės tyrėjai nesuklydo, nes jei žemė yra bendra, tai už džiovyklos nuvertimą bausti negalima - toks dalykas neva nesiskaito savivalė.

Aklavietėn patekęs V. Pudžemys griebėsi už galvos: negi ir kumščio kėlimas bend­roje žemėje nėra savivalė?

Turi savo, bet reikia ir bendros

„Seimo narys man patarė kreiptis į Šilalės savivaldybę, kuriai mūsų name priklauso du socialiniai būstai, bei prašyti, kad inicijuotų žemės sklypo padalijimą. Bet tai brangiai kainuos, kaimynai ­tikrai nesutiks mokėti. Galėtume gražiuoju sueiti, susėsti ir pasidalyti tą menką lopinėlį, kuris atlieka nuo takų ir įvažiavimų į garažus bei malkines. Tačiau Kilinskai, su kuriais neina susitarti, šaukia, jog jie jau turi atsidaliję savo sklypą ir atseit yra sumokėję už geodezinius matavimus“, - aiškino V. Pudžemys.

Kas iš tiesų yra teisus, išsiaiškinti nepavyko ne tik policijos pareigūnams. Nuvykus į Žadeikius apžiūrėti konflikto zonos, paaiškėjo, kad vidiniame daugiabučio kieme iš tiesų šeimininkauja tik Kilinskai. Vieni, nes ne tik atsiriekė sau gabalą žemės, bet ir likusiame pasistatė šiltnamį, susikasė daržą.

„Kokias problemas čia sprendžiate? Mes jokių problemų neturime“, - vos pamatęs svetimus, apžiūrinėjančius dar žymią išverstos džiovyklos įbetonavimo vietą, prisistatė Aloyzas Kilinskas. Ir paaiškino, kad jis žemę pirko „už grynus“ ir „grynais“ mokėjo už geodezinius. Be to, sakė tuoj pat atnešiąs įrodymą - V. Kilinskienės žemės sklypo naudojimo planą.

A. Kilinsko nuomone, V. Pudžemiui turi pakakti to, kas jam palikta. Tai, jog V. Kilinskienei priklauso tik aštuntadalis, o V. Pudžemiui - visas ketvirtadalis bendro žemės sklypo, Aloyzui nerūpi. Jis turi savo dokumentus ir jais šventai tiki.

Kaip netikėti, jei viskas - „už grynus“?

Aloyzas sutiko, kad šiltnamį pasistatė ne savo žemėje, o bendrame plote, todėl svarstė, kad gal pavasarį jį reikėtų nugriauti, o daržo atsisakyti. Bet V. Pudžemiui atrodo, jog žemę vidiniame kieme jie turėtų pasidalyti po lygiai - tam reikėtų šiek tiek į kaimyno pusę perkelti neseniai pasodintas, dar visai mažas tujas.

Aloyzas su tuo sutikti niekaip nenori.

„Jei tu tikrai turi žemės, pa­rodyk, kur ji yra“, - reikalavo piktai žiūrėdamas į kaimyną. O laikraščiui paaiškino: „Jis toks žmogus, nori, kad tik visiems būtų blogiau“.

Be suderinimų ir neįregistruotas

Šiltą popietę susėdome ant pievutės ir palyginome du žemės sklypo naudojimo planus. V. Kilinskienės UAB „Euromet­ras“ parengtas planas braukytas ir pribraukytas, bet tarp tų brūkšnelių matyti aiškios dviejų sklypų atskyrimo linijos - prie gatvės atrėžtas 264 kv. m sklypelis A. Urbikienei, vidiniame kieme - 338 kv. m sklypas V. Kilinskienei.

Abi savininkės 2015 m. rugpjūčio 28 d. pasirašė sutikimus ant žemės sklypo naudojimo plano, dar yra į parašą nelabai panaši keverzonė prie Reginos Kiltinienės pavardės bei du socialinių būstų gyventojų parašai - Genutė ir Edita garantuoja, jog Lietuvos Respublika tokiam žemės padalijimui neprieštarauja...

Tačiau V. Pudžemys įsitikinęs, kad už Lietuvos Respubliką niekas kitas, išskyrus savivaldybės įgaliotus asmenis, pasirašyti negali. Būtent toks įgaliotas pareigūnas pasirašė ant jo turimo žemės sklypo naudojimo plano. Be to, V. Kilinskienės planas neįregistruotas Valstybės įmonės „Registrų centras“ Tauragės filiale - ant dokumento nėra antspaudo, patvirtinančio, jog žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje. 

Tuščia ir grafa, kurioje atžymas apie patikrinimą bei suderinimą su kitais dokumentais savo parašu ir antspaudu patvirtina Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistai.

Žiūrint į Kilinskų dokumentą, iš tiesų kyla abejonių, ar  UAB „Eurometras“ matininko Rolando Paulausko parengtas žemės sklypo naudojimo planas yra galiojantis.

Kas geriau už patį matininką tą gali žinoti?

Planas pateiktas kaip pasiūlymas

UAB „Eurometras“ matininkas R. Paulauskas daugiabučio Žadeikiuose  žemės dalybų dar nepamiršo - V. Kilinskienę ir A. Urbikienę pas jį atsiuntė Šilalės žemėtvarkos tarnybos darbuotojai, moterys turėjo šios valstybės įstaigos išduotą dokumentą, rodantį, kiek žemės joms priklauso.

„Mes atmatavome natūro­je tą vietą, kuria jos realiai naudojosi. Tai buvo toks kaip pasiūlymas. Ant plano surašėme visų butų gyventojų pavardes, kad užsakovės susirinktų parašus, liudijančius jų sutikimą. Tik tuomet Žemėtvarkos skyrius būtų planą patvirtinęs ir leidęs įregistruoti notariškai“, - „Šilalės artojui“ aiškino matininkas.

Pasak R. Paulausko, rengusio daug ginčių ir kone kruviną konfliktą sukėlusį planą, iš tiesų dėl žemės padalijimo turėjo kreiptis visi daugiabučio gyventojai, nes žemės sklypo padalijimo schema rengiama tik visiems dalyvaujant bei sutinkant. Žadeikiai - ne vienintelė vieta, kur dėl tokių neįregistruotų planų nesutariama.

„Teisūs yra tie, kurie mojuoja bendros nuosavybės planu - jei kaimynai nesutinka, vienas kuris savo sklypo įteisinti negali“, - teigė matininkas.

Teisybės ieškoti nesiima

Būtent dėl to porą mėnesių vėliau įsigyto žemės sklypo įteisinimą vykdęs V. Pudžemys gavo žemės sklypo naudojimo planą, kuriame nurodyta, jog visa žemė prie daugiabučio - 3880 kv. m - priklauso bendrai nuosavybei. Anksčiau ar vėliau kaimynai tą žemę turės pasidalyti - jei ne daržams sodinti, tai bent tam, kad daugiau nekiltų jokių ginčų.

Keisčiausia, jog V. Pudžemiui nuolat minant žemėtvarkininkų kabinetų slenksčius, niekas nesikeičia. Žinodamas, kad planas negalioja, A. Kilinskas be sąžinės graužaties jį kaišioja visiems ir atkakliai tvirtina, kad „darė už grynus“. Jo kažkodėl nesustabdo nei pareigūnai, nei žemėtvarkininkai.

Nors kaip tik žemėtvarkininkai, pasiuntę Žadeikių gyventojus pas matininką atsidalyti sklypų be kaimynų sutikimo, dėl įsiplieskusio konflikto dabar ir turėtų prisiimti visą atsakomybę. Todėl ne kas kitas, o jie ir privalėtų išspręsti kaimynų ginčą dėl žemės.  

To, kad jie patvirtina V. Pudžemiui, jog nuosavybė prie daugiabučio yra bendra, neužtenka, kažkam dar reikia sudrausminti ir netiesą visiems brukančius gyventojus. Jei to nebus padaryta, V. Pudžemiui teliks viena išeitis - kreiptis į prokuratūrą bei pareikalauti, kad kaimynai būtų nubausti už neteisėtą dokumento naudojimą.

Daiva BARTKIENĖ

AUTORĖS nuotr.

 

Du skirtingi žemės planai - kuriuo tikėti?

 

  

 

 

 

Kilinskai atsiriekė sau gabalą žemės, bet šiltnamį ir daržą įkėlė į bendrą plotą

 

 

 

Atnaujinta Antradienis, 20 rugsėjo 2016 10:02