Gelbėtojai dirbti moka, bet tobulumui ribų nėra

Kvėdarniškius išgąsdino trečiadienio ry­tą per miestelį senelių globos namų link lekiančios ugniagesių ma­šinos. Kaip paaiškėjo, tai buvo Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos surengtas patikrinimas, kaip ug­nia­gesiai-gel­bėtojai sugeba sukoncentruoti savo pajėgas, kilus gais­rui.

Kvėdarnos parapijos senelių globos namų direktorė Ligita Rumšienė ne juokais išsigando, išgirdusi žinią, kad įstaigoje vyks gelbėjimo tarnybų pratybos. Anot direktorės, per 11 jos vadovavimo globos namams metų tokie mokymai rengiami pirmą kartą. Vadovė apie tariamą gaisrą turėjo skubiai pranešti Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ir iš neva užsiliepsnojusio pastato evakuoti žmones: nuolat gyvenančiųjų čia yra 30, dar 14 – personalo darbuotojų. Kadangi dauguma senelių įkurdinti antrame aukšte, o dalis jų yra sunkūs ligoniai, kuriems stresas gali dar labiau pabloginti sveikatą, nuspręsta jų nejaudinti. Tačiau pratybų vadovas direktorę instruktavo, kaip reikėtų elgtis realios nelaimės atveju. Žinoma, ir žmonės buvo įspėti, jog vyksta tik gaisro imitacija, tad bijoti nereikia. Personalo darbuotojai skubiai išgabeno ar išvedė pirmo aukšto gyventojus į gretimus pastatus – kleboniją bei bendruomenės namus.

Pirmieji į menamą gaisrą atskubėjo Kvėdarnos ugniagesiai. Kadangi savivaldybių priešgaisrinės tarnybos dar nėra aprūpintos specialia apranga ir dėl to į uždūmintą patalpą eiti negalėjo, gaisrą malšino iš lauko.

Netrukus atvyko trys ekipa­žai iš Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Ugniagesiai, vilkėdami specialius skafandrus, įėjo vidun ir užgesino tariamą gaisro židinį. Niekas nenukentėjo, pastatas buvo išgelbėtas. Užsiėmimuose taip pat dalyvavo Pajūrio ugniagesiai, profesionalams talkino ir du savanoriai.

Darbus stebėjo grupelė Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos jaunųjų ugniagesių-gelbėtojų būrelio atstovų (vadovė - Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos VPPP vyr. inspektorė Laima Kazlauskienė). Gai­la tik, kad dauguma būrelio narių – mergaitės.

Pasibaigus pra­tyboms, vy­ko aptarimas. Gelbėjimo darbams va­dovavęs ug­niagesys Algi­mantas Romas pastebėjo, kad kiekvienos pra­tybos yra geras teorinių bei praktinių žinių įtvirtinimas.

„Svarbiausia, jog praktiniai įgūdžiai gerėja, o klaidų, nesklandumų pasitaiko vis mažiau“, - sakė A. Romas.

Neblogai visų penkių gelbėtojų ekipažų darbą įvertino ir laikinai Tauragės apsk­rities priešgaisrinės gelbė­ji­mo valdybos (APGV) Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT) viršininko pavaduo­tojo pareigas einantis Vi­das Krasauskas. Taura­gės APGV Parengties užtikrinimo skyriaus viršininkas Vaidotas Kėbla pa­sidžiaugė, kad šilališkių pa­si­rengimas gerėja. tačiau pro jo akis nepraslydo ir trūkumai, kurie priklauso ne tik nuo gelbėtojų pasiruošimo, bet ir nuo techninių galimybių. Pavyzdžiui, kas būtų, jei priešgaisriniame tvenkinyje pritrūktų vandens arba iki jo būtų labai didelis atstumas. Šįkart vanduo buvo traukiamas iš prūdo maždaug už 400 metrų, jis žarna kilo į įkalnę ir galbūt dėl to srovė nebuvo pakankamai stipri. Ne visai sklandžiai, V. Kėblos pastebėjimu, veikė ryšio priemonės pastato viduje.

„Linkiu, kad, eidami į ugnį, būtumėte garantuoti savo saugumu ir kvalifikuotai gelbėtumėte nelaimėje atsidūrusius žmones“, - sakė V. Kėbla.

„Dauguma savi­val­dybės prieš­gais­rinės tar­nybos gel­bėtojų yra ne naujokai, išmano savo darbą ir nesiskiria nuo profesionalios tarnybos ugniagesių“, - stebėdamas, kaip dirba savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos ekipažai iš Kvėdarnos bei Pajūrio, sakė viršininkas Egidijus Lazdauskas.

Specialistai nepeikė ir pagalbon atskubėjusių savanorių, tačiau yra įsi­tikinę, jog profesionalų komandų jie kol kas pakeisti negali.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 18 lapkričio 2016 09:25