Į paramą pretenduoja dešimt jaunų šilališkių šeimų

Nuosavo būsto klausimas jaunai šeimai neretai tampa sudėtingu gal­vosūkiu. Tvirto materialinio pagrindo nespėjusiems susikurti jauniems žmo­nėms dažnai būna sunku sukaupti reikiamą pradinį įnašą. Todėl vals­tybės užmojai palengvinti finansinę naštą jaunoms šeimoms, skiriant vals­tybės paramą pirmajam būstui, teikė vilties, jog situacija pasikeis. Deja, pre­tendentų paramai gauti yra kur kas daugiau, nei valstybė pajėgi jos suteikti. Žydrūnė MILAŠĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį…

Ambicija – kalbėti apie prekybą žmonėmis profesionaliai ir etiškai

Kaip kalbėti apie prekybą žmonėmis, kad stiprėtų sąmoningumas ir budrumas šių nusikaltimų atžvilgiu? Kas galėtų profesionaliai ir etiškai rašyti šia jautria ir dažnai aplenkiama tema? Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis (NAPPŽ) 2023-iesiems prevenciją ir profesionalų kalbėjimą apie prekybos žmonėmis keliamus iššūkius įvardijo prioritetinėmis veiklomis. Taip gimė projekto „Stiprinant interaktyvų žurnalistinį naratyvą prekybos žmonėmis tema“ („Strengthening an Interactive Media Narrative of…

Netekties akimirką neleido net atsisveikinti

Netekties valandą žmogiškas bendravimas ir atjauta – ypač svarbūs, tačiau būtent to pasigedo Tauragės ligoninėn vėžiu sirgusią Kristiną Rubytę išlydėję artimieji. Į „Šilalės artojo“ redakciją pagalbos kreipęsi Rubiai guodėsi pasigedę paprasto žmogiškumo – į Anesteziologijos-reanimacijos skyrių bent paskutines minutes praleisti su mama, dukra, sese­rimi nebuvo įleistas nė vienas artimasis. Šeima teturi tik vieną klausimą: kodėl? Morta MIKUTYTĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį…

Reabilitacija bendruomenėje prieinama ne visiems

Savivaldybės duomenimis, mūsų rajone gyvena 1165 darbingo amžiaus neįgalieji ir 148 vaikai su negalia, dar yra per 1,2 tūkst. senyvo amžiaus gyventojų, kuriems reikalinga slauga ar pagalba. Nors nevyriausybinių organizacijų finansavimas kasmet didėja, tik nedidelė dalis šių žmonių gauna paslaugas, o ir tos pačios dažniausiai tebūna malonus bendravimas, pasidalijimas mintimis ar trumpos išvykos. Daiva BARTKIENĖ Žydrūnės JANKAUSKIENĖS nuotr. Tęsinį skaitykite…

Nenaudojami pastatai traukia vandalus

Pirmadienio rytą per Bijotus nusirito nemaloni žinia: kelintus metus investuotojų vis tebelaukiantį mokyklos pastatą nusiaubė vandalai. Išlaužtos trejos durys, iš­dau­žyti langai, nuplėšti lubų šviestuvai, į šukes suskaldytos kriauklės ir išmėtyti daiktai leidžia spėti, jog į buvusios mokyklos patalpas įsi­veržę barbarai niokojo vis­ką, kas tik pasitaikė jų kelyje. Daiva BARTKIENĖ I. GUŽAUSKIO nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 26

Apie sparnuotas-raguotas kiaules ir ne tik...

Maisto produktų kainoms tebešokant pasiutpolkę, dažnas mūsų žvalgosi į akcijinių prekių lentynas. Kadangi ir jose yra užmaskuota įvairiausių prekybininkų gudrybių, tai vis atidžiau skaitome prekių etiketes. O tada ir sužinome, kad jau išvesti nauji gyvūnai, kaip antai, kiaulės su sparnais ar net ragais, kad lietuviškų morkų kilmės šalis yra Lenkija ir panašiai... Nijolė PETROŠIŪTĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“…

Bedarbių nemažai, bet surasti norinčiųjų dirbti sudėtinga

Statistika skelbia, kad nuo 1990-ųjų Lietuva gerokai „susitraukė“ – dėl natūralių gimimo-mirimo priežasčių bei emigracijos gyventojų sumažėjo nuo 3,7 mln. iki 2,8 mln. Tauragės apskrityje imigruojančių, o ne emigruojančių naudai gyventojų skaičiai ėmė keistis tik nuo 2020-ųjų. Baiminamasi, jog, daugėjant gyventojų, išaugs ir bedarbystė. Tačiau Užimtumo tarnyba ramina, kad Šilalės rajone bent jau kol kas nedarbo lygis yra vienas mažiausių.…

Vagys „dirba“ be laisvadienių

Pastaruoju metu Šilalės parduotuvių savininkai pa­stebi, jog mieste ypač pagausėjo vagių. Ramio­je Šilalėje tai ne­įprastas reiškinys, todėl daugelis svars­to, su kuo tai ga­­lė­tų būti susiję: žmonės visai ne­­beturi ko valgyti, tad ri­zi­kuo­ja ir vagia iš nepritek­liaus, ar į miestą atsikraustė dau­giau nusikalsti lin­kusių asmenų? Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 23

Gyvybei išgelbėti labiausiai reikia žmoniškumo

Artimo žmogaus liga, o ypač staigus širdies priepuolis, kai brangi kiekviena akimirka, visada sukelia ne­išmatuojamą stresą. Tokiais atvejais kviečiami greitosios pagalbos medikai ir tikimasi, kad jie padarys viską, ką gali, jog žmogaus gyvybė būtų išsaugota. Deja, ne kiekvienas susitikimas su skubiosios pagalbos medikais baigiasi padėkomis. Nors jie ir tikina, kad nėra dievai ir stebuklų nedaro, žmogiška logika reikalauja, jog skubi…

Parama lenkišku pienu – valstybės pasityčiojimas iš žmonių

Seniūnijose baigta da­lin­ti šio etapo parama mais­to produktais. Ta­čiau ją gaunančius sunkiai be­si­verčiančius gy­ven­to­jus papiktino, jog kukliame krep­šelyje jie rado ir lenkiško pieno pakelį. Ži­nant, kad mū­sų ūkininkai streikuoja ir pieną tonomis pila laukuose arba dalija jį dy­kai, tai tapo dar vienu pa­si­ty­čio­ji­mu iš kaimuose sunkiai dir­bančių žmonių. Daiva BARTKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 19
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą