„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Penkių vaikų mama: „Požerėje mokesčiai didesni nei Klaipėdoje“

Gyvenimo vingiai – kiekvieno skirtingi. Todėl į vis­ką tu­rime skirtingą požiūrį ir nė vieno gyvenančio ar mąs­tančio kitaip negalime smerkti. Tačiau būna situacijų, kai beribis gerumas ir dėmesys išpaikina, o įpratusieji gauti nori vis daugiau ir daugiau. Bet kuo dėti tie, kurie tik dabar ateina į pasaulį ir tik iš dabarties kraunasi įgūdžių bagažą savo ateities gyvenimui? Žydrūnė JANKAUSKIENĖ AUTORĖS…

Šarkų gyventojai kaip bendravardžiai paukščiai – labai mėgsta šiukšles

Ties Šarkų autobusų stotele, kelyje Šilalė–Kvėdarna, yra šiokia tokia sankryža. O ties ja – įspūdinga krū­va įvairiausių atliekų. Traksėdžio seniūnė Regina Au­di­nytė sako, jog anks­čiau šiukšlių šarkiškiams buvo „pa­dovanoję“ Kvė­dar­nos gyventojai, o kas dabar atlie­komis „puošia“ šį gražų gamtos kampelį, tiriama. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.52

Iš ganyklų ištrūkę galvijai tarp kaimynų sėja nesutarimų sėklą

Į redakciją paskambinusi Rugienų kaimo (Šilalės kai­miškoji seniūnija) gyventoja teigė nebegalinti ken­tėti nuolatinių galvijų išpuolių į daržus. Pasak moters, tame pačiame kaime gyvenančių ūkininkų gyvuliai jau ne kartą ištrypė bei apėdė pasėlius, išmindė kiemus, nuo jų nukentėjo vasarojus. Aldona BIELICIENĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.47

Vytogališkiai išsireikalavo – Vytauto Didžiojo gatvė bus išasfaltuota

Nors įprasta manyti, kad kuklumas – dorybė, kai kada labiau pasiteisina atkaklumas, gebėjimas laiku „už­minti ant nuospaudos“. Būtent taip veikdami, vy­to­gališkiai pasiekė savo – išsireikalavo, jog būtų iš­asfaltuota visa Vytauto Didžiojo gatvė. Seniūnė sako, kad šie žmonės esą ir taip turėjo būti patenkinti, nes vie­ninteliai Vytogaloje gali džiaugtis asfaltuota gatve. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.39

Gyventi gražioje aplinkoje trukdo užsitęsusi renovacija ir tarpusavio nesusikalbėjimas

Ankstyvą pirmadienio rytą rajono mero sekretoria­to duris vėl pravėrė Šilalės Žemaitės g. 6 namo gy­vento­jos – atėjo norėdamos pateikti prašymą „kaip nors iš­spręsti klausimą dėl daugiabučio renovacijos ir laip­tinių remonto“. Šis jų kreipimasis – ne pirmas. Tiesa, prieš mėnesį, kaip rašoma prašyme, šiuo klausimu su rajono valdžia namo atstovės tarėsi žodžiu. Deja, vietoj pažado padėti – jokio atsakymo. Aldona BIELICIENĖ…

Eilės banke verčia iš kojų

Pastaruoju metu „Šilalės artojo“ redakcija sulaukia ne vieno rajono žmogaus skundo, jog, norint susi­tvarkyti reikalus „Swedbank“ Šilalės skyriuje, tenka ten praleisti gerą pusdienį. Šilališkiai skundžiasi, kad banko padalinyje klientus aptarnauja viena darbuotoja, todėl formuojasi eilės, žmonės neturi kur atsisėsti, jiems trūksta oro. Tuo tarpu banko atstovas tvirtina, jog klientams vidutiniškai tereikia luktelėti vos 15 mi­nučių. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr.…

Valdančiųjų draudimai paskatino šešėlinę prekybą?

Seimo valdantieji mėgstantiems tau­re­lę yra negailestingi. Viena vertus, įvai­rūs apribojimai, reikia tikėtis, bent šiek tiek padeda kovoti su per dideliu alkoholio vartojimu ir jo prieinamumu, kita vertus – jie neabejotinai atsisuka prieš smulkųjį verslą. „Šilalės artojuje“ jau ra­šėme, kokių sprendimų teko imtis ma­žesnių parduotuvių savininkams po to, kai buvo gerokai apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas. Be to, yra ir dar…

Naujovės patinka ne visiems

Gero niekada nebus per daug. Tačiau ar tas gėris vienodai vertinamas ir patinka visiems? Tokią dilemą šiuo metu sprendžia laukuviškiai, kuriems tenka va­žiuoti ar eiti Eitvydaičių gatve. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.35

Atliekų tvarkytojų pateiktos sąskaitos kelia sumaištį

Vos tik Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC) išsiuntinėjo sąskaitas už atliekų tvarkymą, į „Šilalės artojo“ redakciją pasipylė nepatenkintų žmo­­nių skambučiai. Garažų savininkai skundžiasi, kad įmo­nė reikalauja užmokesčio už paslaugą, kurios vi­­sai neteikia, kiti teigia, jog mokestis, palyginus su pra­ėjusiais metais, jiems labai išaugo, nors iš­ve­ža­mų konteinerių skaičius nepasikeitė. O štai Ke­berkš­čiuose gyvenanti moteris tiesiog neteko žado, sąs­kai­toje išvydusį, jog…

Į darbą ir mokyklą išmaurotais, neįveikiamais keliais

Vis dažniau pranešama apie įvairiose kaimo vie­to­vėse keliukams suteikiamus gatvių pavadinimus. De­ja, nuo to kaimo vieškeliai tikromis gatvėmis netam­pa. Nesikeičia ir jų priežiūra. Tai dar kartą įrodo Ma­lū­no gatvė Sauslaukio kaime (Kvėdarnos sen.). Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.31

Paramai – tik trupiniai

Atrodo, auganti šalies ekonomika ir gerėjantis gy­venimas turėtų išspręsti bent jau didžiąją dalį so­cialinės paramos problemų, tačiau oficialiai skelbia­ma, jog net trečdalis šalies gyventojų nuolat pati­ria nepriteklių. Pernai Šilalės rajone įvairias sociali­nes išmokas gavo apie 6500 rajono žmonių. 2014 me­tais su užmoju pradėtas pašalpininkų „naikinimas“ atsigręžė antruoju lazdos galu: be paramos paliktus gyventojus savivaldybė dabar ir vėl priversta šelpti. Daiva…

Ne skurdas, o nevalyvumas akis bado

Statistika rodo, jog Lietuvoje daugiau nei penktadalis gyventojų skursta, o beveik trečdalis yra arti skurdo ribos. Tarp labiausiai vargstančių atsidūrė vieniši pensininkai, šeimos su vaikais, neįgalieji ir bedarbiai. Deja, dažnai skurdas sutapatinamas ir su nevalyvumu, apsileidimu. Tačiau jei kokiam daiktui, drabužiui ar maisto produktams įsigyti reikia pinigų, elementarią tvarką namuose ar ūkyje palaikyti ir be jų įmanoma. Reikia tiktai noro.…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą