Kaip atostogos išbando širdį?

Vasaroti gali būti daug ramiau, įvertinus savo širdies ir kraujagyslių būklę. Čia padeda svarbūs kraujo tyrimai, kurie dabar pigiau atliekami „Medicina practica“ laboratorijoje.

Ekstremalūs aplinkos poky­čiai organiz­mui sukelia di­­de­lį stresą. Širdžiai – tai tik­ras išbandy­mas. Štai naujas britų mokslininkų tyrimas parodė, kad net jaunų žmonių sveikatai gali kilti pavojus, jei dvi savaites tinginiauja­ma pliaže. Nusta­ty­ta, jog tokiu at­veju su­menks­ta raumenų masė, pa­didėja cholesterolio koncentracija, pablogė­ja širdies funkcija ir kt.

Daug kas žino, kad staigiai pakilusi oro temperatūra – didelis krūvis širdžiai bei kraujagyslėms. Tokiu metu padaugėja infarktų, insultų, paūmėja širdies nepakanka­mumas ir kt. Tačiau širdis gauna netikėtą krūvį ir tuomet, kai atostogų metu iškart bandoma aprėpti sodo darbus, pradedama aktyviai sportuoti. O kur dar varginančios kelionės, kertant laiko juostas bei prisitaikant prie egzotiško klimato, sutrikęs mitybos režimas...

Todėl prieš planuojant atos­togas geriausia išsitirti sa­vo širdies atsparumą. Tam pri­reikia ir kraujo tyrimų. Di­delio jautrumo C-reak­ty­­vi­nio bal­tymo tyrimas (hs-CRB) at­skleidžia širdies li­gų pranašą – kraujagyslių už­de­gimą. Bend­rojo, „gerojo“, „blogojo“ cholesterolio ir trigliceridų kiekis sužinomas atlikus lipidogramą. Taip kont­roliuojama klastingoji ate­rosklerozė.

Ypač svarbu anksti nustatyti širdies nepakankamumą. Tam paėmus kraujo atliekamas NT-pro BNP tyrimas. Dabar tai vienas efektyviausių šios labai pavojingos ligos diagnostikos būdų.

Beje, atsisakyti poilsio irgi nepatartina. Pastebėta, kad reguliariai neatostogaujantiems amerikiečiams gerokai pa­didėja mirties dėl infarkto rizika.

AKCIJA! Lipidogramą, didelio jautrumo CRB ir NT-pro BNP tyrimus Jums atliks „Medicina practica“ laboratorijoje  Šilalės ligoninėje (Vytauto Didžiojo g. 19, tel. (8-449) 4-67-63. Pas mus - aukščiausi kokybės standartai. Akcija vyksta iki birželio pabaigos. Nemokamas kraujo paėmimas. Prieš tyrimą būtina bent 12 val. nevalgyti. Iš anksto registruotis nereikia.

Interneto svetainė: www.medicinapractica.lt 

Atnaujinta Antradienis, 13 birželio 2017 10:16