Policija ieško įtariamo vagies

Šilalės rajono policijos komisariatas ieško Šilalės rajono gyventojo, kaip įtariama, įvykdžiusio vagystę. Vyro atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2015 m. gegužės 8 d. šis asmuo iš užrakinto garažo Andriejaičių k., kaip įtariama, pavogė apie 100 metrų varinio kabelio. Šiuo metu įtariamasis gali dirbti pas ūkininkus Šilalės ar Tauragės rajonuose. Gyventojus, galinčius nurodyti vyro buvimo vietą, prašome apie tai pranešti Šilalės rajono…

Už šventą dieną padarytą nusikaltimą - ne Dievo, o teismo bausmė

Kiekvieną pavasarį pakelės bei pamiškės „pasipuošia“ krūvomis atliekų, prie konteinerių išsirikiuoja virtinės senų padangų, baldų, buitinės technikos ir t.t. Nubausti nebereikalingais daiktais leng­vabūdiškai atsikračiusius šiukšlintojus yra labai sunku: dažniausiai juos nustatyti paprasčiausiai pristinga įrodymų. Ta­čiau neseniai vieną teršėją pričiupti pavyko. Už Sauslaukio kaime savavališkai išverstas krūvas „turto“ šio kaimo gyventojai teko stoti prieš teismą. Galbūt jai paskirta bausmė taps gera…

Vieni tvarkosi, kiti dėl to nesuka galvos

Kelinti metai tenka pastebėti gerą tendenciją, jog daugelis rajono miestelių bei mažesnių kaimų visaip puošia aplinką, džiugina savo gyventojus netikėtais sprendimais. Aktyvių seniūnų ir bendruomenių dėka pastebimai išgražėjo Kvėdarna bei Laukuva, kurios kone prieš kiekvieną šventę pasipuošia išradingomis dekoracijomis. Gražiai tvarkosi ir kitos seniūnijos. Deja, yra ir ki­tokių pavyzdžių. Štai į redakciją užsukusi upy­niš­kė apgailes­tavo, kad jų gy­ven­vie­­tės išskirtinis bruo­žas…

Briedienos dešros apkarto

Prieš savaitę Šilalės rajono apylinkės teismas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bylą, paskelbė nuosprendį vienam Šilalės medžiotojų būrelio nariui, be jokios sąžinės graužaties nušovusiam jauną briedžiuką. Medžiotojas tai padarė neteisėtai – anot Šilalės aplinkosaugininkų vado Antano Leščausko, mirtinas šūvis į gyvūną paleistas, neturint licencijos. Be to, šį faktą „šaulys“ nuslėpė ir nuo būrelio narių. Baudžiamąją bylą šilališkis V.J. užsitraukė dėl 2015-ųjų…

Prisivažinėjo...

Penktadienio rytą Šilalėje, Jono Basanavičiaus g. 8-ojo namo kieme, užfiksuotas neįprastas eismo įvykis. Auto­mobilis „Ford“ atsitrenkė į kieme stovėjusią „Toyota Prius“, o tada - į pastatą. Palikęs į daugiabučio sieną įsirėžusią mašiną, vairuotojas iš įvykio vietos paspruko. Pradėtas tyrimas pagal dvi administracines teisenas: dėl svetimo turto apgadinimo ir pabėgimo iš eismo įvykio vietos. Pirminiais duomenimis, asmuo, apdaužęs kitą mašiną bei…

Kūdikio mirtis užminė mįslę policijai

Pirmadienį policijos įvykių suvestinę papildė kraupi žinia: ankstų sekmadienio rytą, apie 5 val., Tūbinių I kai­­­­me esančiuose namuose rastas naujagimės (gim. 2016 m.) kūnas. Kaip „Šilalės artojui“ teigė Tauragės AVPK Komuni­kacijos grupės specialistė Rū­ta Janavičiūtė, iš karto pra­dėtas ikiteisminis tyrimas mir­ties priežasčiai nustatyti. Bus atliekama ekspertizė, po kurios turėtų paaiškėti šios nelaimės priežastis. Kol kas turima tik duomenų, jog jau…

Vogti iš vaikų: brangu ar nelabai?

Ši­la­lės lop­še­lio-dar­že­lio „Žiogelis“ di­rek­to­rei Da­liai Kut­niaus­kie­nei šią sa­vai­tę vėl te­ko rau­do­nuo­ti dėl mais­to va­gys­tės iš vai­kų - pa­si­aiš­kin­ti pa­rei­ka­la­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kon­tro­lės bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tų na­riai. Di­rek­to­rė in­for­ma­vo, kad prieš po­rą sa­vai­čių Ši­la­lės apy­lin­kės teis­mas lop­še­lio-dar­­že­lio die­to­lo­gei ­sky­rė 130 eu­rų bau­dą. Tiek jai teks su­mo­kė­ti už du po­mi­do­rus, tris ba­na­nus, še­šias pie­niš­kas deš­re­les, du pa­ke­lius svies­to…

Krikš­čio­ny­bės nie­kin­to­jas iš­gir­do teis­mo nuosp­ren­dį

„Ši­la­lės ar­to­jo“ skai­ty­to­jai tu­rė­tų at­si­min­ti prieš ke­le­tą me­tų ki­lu­sį skan­da­lą, kai ant Lau­ku­vos se­niū­ni­jo­je stūk­san­čio Bur­biš­kių pi­lia­kal­nio bu­vo ras­tas lyg nu­kirs­tas, lyg nu­vers­tas kry­žius. Švent­va­giš­­kas nu­si­kal­ti­mas kri­to ant pa­lan­giš­kio ver­sli­nin­ko Vai­do Žel­vio pe­čių, ku­rį iš­­da­vė internete pub­li­kuo­tos kry­žiaus grio­vi­mą vaiz­duo­jan­čios nuo­t­rau­kos. Prieš pat Ve­ly­kas šio­je is­to­ri­jo­je pa­ga­liau su­dė­lio­ti vi­si taš­kai. Ko­vo 23 d. vy­ku­sia­me po­sė­dy­je teis­mas pri­pa­ži­no vy­riš­kį kal­tu dėl…

Neįtikėtina: apsivogusi darželio darbuotoja lieka dirbti toliau

Šilalę prieš kelias dienas sudrebinęs skandalas apie iš vaikų maistą vogusią lopšelio-darželio „Žiogelis“ dar­buotoją, regis, buvo greitai ir taikiai nuslopintas. Vagi­liavusi bendruomenės slaugytoja darbo nepraras ir atsi­pirks tik papeikimu bei nuo atlyginimo nuimtais priedais. Savaitės pradžioje „Šilalės artojui“ aiškinantis šį ugdymo įstaigoje užfiksuotą nemalonų bei gėdingą incidentą, „Žiogelio“ direktorė Dalia Kutniauskienė nebuvo linkusi atvirauti. Pirmadienį ji sakė esą nežinanti, nei…

Vagiamas vaikų maistas?

Metų pradžioje nemažą pasipiktinimą visuomenėje su­kėlė žinia, kad viename Klaipėdos darželių valgyklos darbuotojos savinosi vaikų maitinimui skirtus produktus. Po­­licijos sučiuptos apsukrios uos­tamiesčio moterys tąsyk namo vežėsi pieno, kopūstą, dešrelių, varškės, košių, pomidorų padažo ir batoną. Deja, paaiškėjo, jog darželinukams skirtas maistas grobstomas ne vien Klai­pė­doje – panašus įvykis pra­ėjusią savaitę užfiksuotas ir Šilalėje. „Šilalės artojas“ ga­vo informacijos, kad trečiadienio vakarą…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą