Mokesčius valstybei skaičiuoja milijonais

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pateikė duomenis apie daugiausiai mokesčių sumokėjusias įmones. TOP 50-tuke atsidūrusios Šilalės įmonės pernai iš viso sumokėjo gerokai per 20 mln. eurų mokesčių. Didžioji dalis jų patenka į savivaldybės biudžetą, kaip ir gyventojų pajamų mo­kestis. Įdomus sutapimas: pernai jo surinkta kone tiek pat, kiek kainavo savivaldybės valdininkų ir biudžetinių įstaigų tarnautojų išlaikymas bei socialinis draudimas – maždaug 23,5 mln. Eur. 

Dešimtadalis pamiršo pareigą

Gegužės 3 d. baigėsi terminas deklaruoti gautas pajamas ir sumokėti mokesčius. VMI duomenimis, metines pajamų mokesčio deklaracijas patei­kė 1,51 mln. šalies gyventojų. Daugiau nei pusei jų – 836 tūkst. politikų, valstybės pareigūnų ir tarnautojų, dirbančių individualiai bei gavusių pajamų iš turto nuomos ar užsienio šalių, deklaracijas pateikti buvo privaloma. 

Šilalės rajone šiemet pajamas dek­laravo šiek tiek daugiau nei 10 tūkst. gyventojų. 

Prievolę tai daryti privalomai turi 5045 rajono gyventojai, bet kone dešimtadalis – 488 – iki gegužės 3 d. to nepada­rė. VMI atkreipia dėmesį, jog individualią veik­lą su pažyma ar verslo liudijimu vykdę gyventojai privalo pateikti pajamų mokesčio deklaracijas net ir tuo atveju, jei negavo jokių pajamų.

Dauguma prievolės deklaruoti pajamas neturinčių gyventojų tą daro tikėdamiesi susigrąžinti susidariusią gyventojų pajamų mokesčio permoką. Iš viso šiais metais 5,3 tūkst. rajono gyventojų valstybė grąžins 1,87 mln. Eur, tačiau 3 tūkst. Šilalės rajone gyvenančių asmenų valstybei turės sumokėti net 2,48 mln. Eur mokesčių. 

Iš 1,51 mln. Lietuvos gyventojų, pateikusių deklaracijas, pajamų mokesčio permoką su­skaičiuota 864 tūkst., jiems valstybė sugrąžins 358 mln. Eur. Tra­diciškai daliai gyventojų permokos susidarė pasinaudojus pajamų mokesčio lengvatomis. Valstybė grąžina dalį šio mokesčio už gyvybės draudimo ir pensijų fondų įmokas, už studijas bei kt. 

Panašią sumą – 350 mln. Eur – gyventojų pajamų mokesčių su­mokės 464 tūkst. žmonių, turėjusių papildomų pajamų iš veiklos, turto nuomos ar pardavimo. 

Nedeklaravusieji pajamų iki nustatyto termino, VMI atstovų teigimu, pirmiausia gaus pri­minimus apie neįvykdytą prievolę. Tačiau primenama, jog su­skaičiuotos mokesčių nepriemokos gali būti privalomai nurašytos iš banko sąskaitos, o nesumokėti mokesčiai užaugina palūkanas – po 0,029 proc. už kiekvieną pradelstą dieną. Be to, už dek­laracijų ar kitų dokumentų pavėluotą pateikimą ar nepateikimą galima užsidirbti ir administracinę baudą.

Mokesčių milijonierės – trys rajono įmonės

VMI jau pateikė duomenis ir apie daugiausiai mokesčių pernai sumokėjusias įmones. Lietuvoje, VMI duomenimis, 2023 m. daugiau nei 100 mln. Eur mokesčių sumokėjo 12 bendrovių. Skaičiuojant visus pervestus mokesčius, didžiausia mokesčių mokėtoja bu­vo „Orlen Lietuva“, sumokė­jusi 527,9 mln. Eur, antroje vietoje yra naftos prekybos bend­rovė „Okseta“ (302,2 mln. Eur), trečia – elektros ir gamtinių dujų tiekėja „Ignitis“ (285 mln. Eur). Lyderė, skaičiuojant sumas be akcizų ir PVM, pernai buvo Valstybinių miškų urėdija, į valstybės biudžetą pervedusi 73,1 mln. Eur. 

Tradiciškai sudaromas ir TOP 50 daugiausiai mokesčių kiekvienoje savivaldybėje sumokančių įmonių. Mūsų rajone įspūdingą sumą mokesčių sumoka UAB „Jozita“, pernai pervedusi 5 mln. 28,6 tūkst. Eur, antrąja išskiriama UAB „Eurobiuras“, kurios indėlis į valstybės biudžetą buvo 1 mln. 280 tūkst. Eur, o trečioji „milijonierė“ – UAB „Marijonas“, 2023 m. valstybei sumokėjusi beveik 1 mln. 60 tūkst. Eur mokesčių. 

Pašarus gaminanti Šilalės rajone registruota UAB „Raudoniai“ valstybei pernai sumokė­jo 880 tūkst. Eur, o penketuką užbaigia tik keliais tūkstančiais mažiau į šalies ir savivaldybės biudžetą atseikėjusi UAB „Kvėdarsta“ – 874 tūkst. Eur. 

Daugiau nei po pusę milijono eurų mokesčių pernai sumokėjo 12 Šilalės rajono įmonių, tarp jų – ir Šilalės savivaldybės administracija. Ši mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikoma biudžetinė įstaiga į valstybės biudžetą 2023 m. pervedė 740 tūkst. Eur. Dvyliktuke taip pat yra bendrovės „Lankmelita“ (713 tūkst. 417 Eur), „Meduolis“ (651 tūkst. 717 Eur), Šilalės rajono ligoninė (615,8 tūkst. Eur) bei UAB „Autoniukas“ (581 tūkst. 297 Eur) ir „Skardų fabrikas (532 tūkst. 442 Eur).  

Šalies TOP 50-tuke atsidūrė ir daugiau Šilalės savivaldybės valdomų bend­rovių bei viešųjų įstaigų. Pavyzdžiui, ant­rojo dešimtuko viduryje pagal sumokėtus mokesčius yra UAB „Šilalės vandenys“ (343 tūkst. Eur), Šilalės pirminės sveikatos priežiūros cent­ras (228 tūkst. Eur), Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras (146 tūkst. Eur). 

Penkiasdešimtuką užbaigia Kal­tinė­nų parapijos senelių na­mai – beveik 885 tūkst. Eur apy­vartos turėjusi socialinių pas­laugų įstaiga pernai sumokėjo 96 tūkst. Eur mokesčių.  

Lyderiai nesikeičia

Tauragės apskrities daugiau­siai mokesčių sumokančių įmonių dešimtuke yra tik viena mū­sų rajono įmonė – trečioje vietoje įrašyta UAB „Jozita“. O daugiausiai mokesčių apskrityje 2023 m. sumokėjo „Kelmės pieninė“ (5,9 mln. Eur) bei Jurbarke įregistruota A. Žilinskio ir Ko bendrovė (5,4 mln. Eur). 

Prie didžiausių Tauragės apsk­rities mokesčių mokėtojų priskiriama ir Tauragės ligoninė bei Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

VMI sudarytame 2024 m. pir­mojo ket­virčio didžiausių mokesčių mokėtojų sąrašo penketuke Šilalės rajone įrašytos UAB „Jozita“ (836,5 tūkst. Eur), „Eurobiuras“ (365,6 tūkst. Eur), „Raudoniai“ (215,9 tūkst. Eur), kuri aplenkė pernai trečioje vietoje buvusią UAB „Marijonas“ (įmonė per pirmuosius tris šių metų mėnesius sumokėjo apie 170 tūkst. Eur mokesčių). 

Beveik 193 tūkst. Eur mokesčių per pirmąjį šiųmetį ket­virtį sumokėjo Šilalės rajono savivaldybės administracija, nuo jos vos keliais šimtais eurų atsilieka Šilalės rajono ligoninė (192,2 tūkst. Eur). Tai reiškia tik viena: šių įstaigų darbuotojų atlyginimai padidėjo. 

VMI sudarytame daugiausiai mokesčių sumokančių įmonių sąraše šiemet atsirado ir du nauji „žaidėjai“: prie daugiausiai mokesčių sumokančių įmonių priskirta žemės ūkio bend­rovė „Kontautėliai“, per pirmus tris 2024 m. mėnesius valstybei pervedusi 126 tūkst. Eur mokesčių, o sąrašą užbaigia UAB „Optita“, į biudžetą pervedusi beveik 120 tūkst. Eur. 

Finansų ministerijos duomenimis, 2024 m. sausio–kovo mėn. valstybės ir savivaldybių biudžetai gavo 4058 mln. Eur mokesčių – 215,8 mln. Eur daugiau nei 2023 m. tuo pačiu lai­kotarpiu. Net 93 mln. Eur (arba 8,4 proc.) išaugo gyventojų pajamų mokesčio surinkimas. Tei­giama, jog pagrindinė to priežastis yra didėjantis darbo užmokestis. 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 21 gegužės 2024 08:17