Didesnė parama nuo vilkų

Apsaugai nuo vilkų bus galima gauti didesnę pa­ra­mą. Atnaujinamose paramos taisyklėse perskirstomos savivaldybių grupės ir didinama vienam pareiškėjui tenkanti paramos suma. Žemės ūkio ministerijos teigimu, ko­reguojamose strateginio plano „Apsaugos priemonė nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos“ įgyvendinimo tai­syk­lėse savivaldybių grupių suskirstymas atnaujintas remiantis aktualiais Aplinkos ministerijos pateiktais žalos atvejų skaičiais.

„Šilalės artojo“ inform.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 43